Kategorie

Najnowsze interpretacje urzędowe. Jak rozliczać reklamacje związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Ewa Sławińska
inforCMS
Zwrot towaru będącego przedmiotem WDT powinien być przez dostawcę udokumentowany fakturą korygującą WDT. W przypadku WDT dostawca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
Reklama

Pozostałe koszty reklamacji naliczone przez kontrahenta (np. koszty transportu zwracanych towarów, koszty obsługi reklamacji, robocizna itp.) polski dostawca powinien rozliczyć w Polsce na zasadzie importu usług. Oznacza to, że powinien wystawić fakturę wewnętrzną, a podatek należny i naliczony z tego tytułu rozliczyć w deklaracji VAT-7. Polski podatnik będzie jednak zobowiązany do rozliczenia importu usług tylko wtedy, gdy towary będą zwracane i przywiezione z powrotem do kraju. Jeżeli kontrahent nie zwróci towaru (dokona złomowania wadliwego towaru w swoim kraju), polski podatnik nie będzie obowiązany do rozliczenia importu usług od obsługi reklamacji. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych, których fragmenty przedstawiamy poniżej. Interpretacje w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej „Monitora księgowego” www.mk.infor.pl w zakładce Archiwum.

(...) Otrzymanie przez producenta lub handlowca z powrotem towaru w wyniku jego zwrotu nie oznacza, że dokonuje on nabycia wewnątrzwspólnotowego. Powoduje natomiast obowiązek korekty podstawy opodatkowania dla uprzednich dostaw wewnątrzwspólnotowych.

(...) W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku zwrotu wyrobów, które były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Wnioskodawca zobowiązany jest zatem do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z powyżej zacytowanymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych kosztów związanych ze zwrotem reklamowanych towarów, tj. robocizna, koszty obsługi, koszty obsługi reklamacji opisane jako opłaty administracyjne oraz koszty transportu, niezbędnym jest określenie miejsca świadczenia usług. (...)

Reklama

Wykonane przez kontrahenta czynności związane z reklamacją należy zatem potraktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o VAT, dla których miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.

(...) W stanie faktycznym Wnioskodawca wyjaśnił, iż reklamowane towary są odsyłane w okresie krótszym niż 30 dni od dokonania sprzedaży oraz dla tej transakcji Wnioskodawca podaje swój nr NIP poprzedzony kodem PL, zatem zostają spełnione warunki wymienione w powołanym art. 28 ust. 7 ustawy, tj. podany zostanie numer, pod którym nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku na terytorium kraju innym niż terytorium świadczenia usług oraz towary zostaną wywiezione z terytorium państwa, na którym są świadczone usługi. Wobec powyższego usługi te będą uznane za świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje, iż będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca jest obciążany kosztami transportu reklamowanych towarów. (...) w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W związku z powyższym w odniesieniu do kosztów transportu oraz kosztów obsługi reklamacji znajdują zastosowanie przepisy dotyczące importu usług. (...)

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego podkreślić należy, iż na fakturach dokumentujących zwrot towarów oraz koszty usług związanych z obsługą reklamacji (robocizna, opłaty, koszty transportu) został wskazany numer NIP Wnioskodawcy poprzedzony kodem PL. W związku z powyższym dla ww. usług związanych z obsługą reklamacji miejscem świadczenia będzie terytorium kraju, zatem to na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług. Natomiast zwrot towarów z reklamacji Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować fakturą korygującą, zgodnie z przepisami § 16 cyt. rozporządzenia. Faktura ta winna odnosić się do dokonanej uprzednio wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że fakturę wystawioną przez klienta na reklamowane detale, koszty transportu i koszty obsługi reklamacji można potraktować całościowo jako WNT, należało uznać za nieprawidłowe. (...)

Interpretacja indywidualna z 3 marca 2008 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-338/07/ /BWo/KAN-2614/12/07/KAN-1860/02/08

(...) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż towary, na których zostaną wykonane usługi związane z obsługą reklamacji wraz z usługą złomowania wyrobów, nie opuszczają terytorium państwa członkowskiego, na którym są świadczone, zatem nie zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w powołanym przepisie art. 28 ust. 7 ustawy mówiący o tym, że towary zostaną wywiezione z terytorium państwa, na którym usługi zostały faktycznie wykonane. Wobec powyższego, pomimo iż Wnioskodawca podaje kontrahentowi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, poprzedzony kodem PL, dla przedmiotowych usług świadczonych przez kontrahenta, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Nie zostaje bowiem dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 7 cyt. ustawy o VAT. Zatem usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie kraju.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące importu usług. (...) W przedmiotowej sytuacji miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, a Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem. (...)

Interpretacja indywidualna z 3 marca 2008 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-339/07/ /BWo/KAN-2615/12/07/KAN-1860/02/08

oprac. Ewa Sławińska

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.