| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Brak dokumentów nie jest podstawą do zakwestionowania poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów

Brak dokumentów nie jest podstawą do zakwestionowania poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają generalnej klauzuli, zgodnie z którą w przypadku braku dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty dokonane wydatki nie stanowią kosztów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 21 maja 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 64/08).


Organ podatkowy zakwestionował podatnikowi wysokość kosztów uzyskania przychodu, wykazaną w zeznaniu za 2004 r. W tym roku podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia kilku samochodów osobowych. Złożył oświadczenie, że samochody były uszkodzone, dokonał ich naprawy i badań technicznych. Następnie w tym samym roku sprzedał pojazdy z zyskiem.

W zeznaniu nie wykazał innych źródeł przychodów poza uzyskanymi ze sprzedaży samochodów. Urząd skarbowy uznał zatem, że czynności polegające na zakupie samochodów osobowych w Belgii i ich sprzedaży w kraju stanowią działalność gospodarczą. Podatnik złożył odwołanie od decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

Izba skarbowa utrzymała jednak decyzję w mocy. Podatnik skierował skargę do sądu. Zakwestionował fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Nie zgodził się również z zakwestionowaniem przez organy podatkowe - jako kosztów podatkowych - nieudokumentowanych wydatków związanych z osiągnięciem przychodu ze zbycia samochodów.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd uznał, że narusza ona przepisy prawa materialnego, a konkretnie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją naruszenia ww. przepisu było zaś naruszenie przepisów prawa procesowego - art. 120, 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Niewątpliwie poprawne sporządzanie dokumentów i właściwe ich księgowanie obciąża podatnika. Jednak przepisy regulujące instrumentalne obowiązki podatkowe, w tym również dotyczące dokumentowania transakcji, co do zasady, nie mogą zmieniać reguł zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów, chyba że taki skutek wynika wyraźnie z przepisów.

Sąd podkreślił, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera generalnej klauzuli, zgodnie z którą w przypadku braku dowodów księgowych na okoliczność poniesionych kosztów uzyskania przychodów lub też ich wadliwości poniesione wydatki nie stanowią kosztów w myśl art. 22 ust. 1 ustawy. Oczywiście w takim przypadku może się pojawić kwestia dowodzenia poniesionych kosztów, bo to podatnik jest zainteresowany w wykazaniu faktu poniesienia kosztów. Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie kwestia ta jednak pozostaje bez znaczenia. Organy podatkowe nie zakwestionowały bowiem faktu poniesienia, a jedynie fakt zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Organy podatkowe zastosowały swoistą sankcję podatkową, która nie ma swojego normatywnego odzwierciedlenia, a zatem naruszyły art. 120 Ordynacji podatkowej.

Sąd wskazał, że w szczególnych przypadkach ustawodawca przewiduje sankcje w postaci odmowy zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych ze względu na brak dokumentacji. Jako przykład należy wskazać art. 23 ust. 5 updof. Zgodnie z nim przebieg pojazdu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 36 i 46 updof, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

W przypadku braku danych niezbędnych do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania organy podatkowe powinny rozważyć ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Ustaleniu w drodze oszacowania podlega podstawa opodatkowania, a zatem również jej poszczególne składniki - przychody oraz koszty ich uzyskania.

oprac. Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


INFORLEX Biznes159.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »