reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Opłaty za przeniesienie praw autorskich na rzecz podmiotu powiązanego a koszty podatkowe

Opłaty za przeniesienie praw autorskich na rzecz podmiotu powiązanego a koszty podatkowe

Spółki zawierające różnego rodzaju transakcje z podmiotami powiązanymi mogą mieć wątpliwość, czy wydatki związane z tymi transakcjami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wątpliwości te wynikają z regulacji zawartej w art. 15e ustawy o PDOP przewidującej ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących niektórych usług, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

Czy opłaty na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie  art. 15e ustawy o PDOP?

Jak wynika z art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (tj. m.in. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych), poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m i odsetek.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata
Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Należy podkreślić, że ograniczeniu podlegają opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) „korzystać” to „1. mieć pożytek z czegoś, wyzyskiwać coś”; 2. „użytkować coś, posługiwać się czymś jako narzędziem, środkiem”.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17.09.2018 r., (znak: 0111-KDIB1-3.4010.327.2018.2.MO) „(…) korzystanie z rzeczy lub prawa stanowi istotę uprawnienia właściciela rzeczy lub prawa. Obejmuje ono takie jego aspekty jak używanie rzeczy (prawa), czy pobieranie z nich pożytków lub czerpanie z nich innych dochodów. Prawu do korzystania z rzeczy (prawa) przeciwstawione jest prawo do rozporządzania rzeczą (prawą), wyzbycia się go. O ile prawo do korzystania z rzeczy (prawa) przysługiwać może nie tylko właścicielowi (użytkownikowi, licencjobiorcy, najemcy, dzierżawcy, korzystającemu z umowy leasingu), o tyle prawo do rozporządzenia rzeczą (prawem) jest stricte związane z prawem własności.”

Tym samym można stwierdzić, że opłaty z tytułu przeniesienia na spółkę autorskich praw majątkowych do utworów, nie stanowią opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o PDOP ( por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2018 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.327.2018.2.MO).

Powyższa teza znajduje także potwierdzenie w przepisach Modelowej Konwencji OECD (dalej jako Konwencja), która opłatami „za korzystanie lub prawo do korzystania” określa opłaty licencyjne (art. 12 ust. 2 Konwencji). Z kolei zgodnie z punktem 8.2 Komentarza do art. 12 Konwencji, w sytuacji gdy płatność dotyczy przeniesienia własności do wartości niematerialnych (m.in. praw autorskich), należności z tego tytułu nie mogą być uznawane za „należności za korzystanie lub prawo do korzystania” z tych wartości.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że opłaty z tytułu przeniesienia na spółkę majątkowych praw autorskich do utworów, ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o PDOP.

Przemysław Szwed, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama