REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki

Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki
Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na członków zarządu w kosztach podatkowych spółki. Zdaniem organów podatkowych, aby wydatki na rzecz prezesa lub innego członka zarządu spółki można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki, powinien łączyć go ze spółką stosunek pracy lub inny równorzędny. W przypadku, gdy prezes lub członek zarządu nie jest pracownikiem spółki, konieczność ponoszenia przez spółkę wydatków na jego rzecz powinna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki, przewidujących zwrot należności z tytułu wydatków na rzecz osób niebędących pracownikami spółki. Tak argumentował np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2021 r.

Koszty wynajęcia mieszkań dla członków zarządu

Wskazana interpretacja została wydana na wniosek Spółki (podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych - CIT), która nie była pewna, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez nią wydatki na wynajem dwóch mieszkań, czynsz administracyjny i media (związane z tymi mieszkaniami) dla prezesa zarządu oraz członka zarządu, którzy są cudzoziemcami i na stałe mieszkają poza Polską. Ci członkowie zarządu nie mają podpisanych ze spółką umów, a wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji jest im wypłacane na mocy umowy Spółki i uchwał zgromadzeń wspólników.

REKLAMA

Autopromocja

W tym konkretnym przypadku prezes i członek zarządu, którym Spółka wynajmuje mieszkania są również udziałowcami Spółki. Spółka argumentowała, że wydatki te są jej kosztem podatkowym m.in. dlatego, że obecność prezesa i członka zarządu w Polsce i siedzibie Spółki jest niezbędna, gdyż reprezentują oni Spółkę na zewnątrz - nawiązując nowe relacje biznesowe, odbywając spotkania z kontrahentami, podpisując umowy, ale także wewnątrz przedsiębiorstwa - poprzez nadzór nad procesem technologicznym i działalnością laboratorium, dzięki czemu Spółka może funkcjonować i generować przychody.

Wydatki na członków zarządu a koszty podatkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze Spółką, że ww. wydatki na wynajem mieszkań może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warto przyjrzeć się argumentacji Dyrektora KIS zaprezentowanej w tej interpretacji, bo jest ona podzielana także przez inne organy podatkowe, a także sądy administracyjne.

Przede wszystkim za oczywiste Dyrektor KIS uznał, że wydatki na wynajem mieszkań dla członków zarządu są w tej sytuacji kosztem podatkowym w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Zdaniem organu podatkowego w tej sytuacji faktycznej zachodzi bowiem konieczność ponoszenia wydatków na wynajem mieszkań, wydatki te są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a ponadto w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie ma przepisu, który by wyłączał tą kategorię wydatków z kosztów.

Wyłączenia, które nie znajdują zastosowania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W szczególności za takie przepisy nie mogą być uznane w tym stanie faktycznym art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a ustawy o CIT, bo wyłączają one z kosztów uzyskania przychodów: 

38) wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego;

REKLAMA

38a) wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Zdaniem Dyrektora KIS przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT dotyczy sytuacji gdy spółka wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia wzajemnego. Przepis ten natomiast nie znajduje zastosowania, gdy świadczenia (wynagrodzenie, czy np. opłacenie mieszkania) na rzecz udziałowca dotyczą lub są związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym. Świadczeniem wzajemnych jest w tym przypadku wykonywanie przez członka zarządu określonych czynności zarządczych na rzecz Spółki, co wyklucza możliwość uznania tych świadczeń za mające charakter jednostronny.

Natomiast przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT nie znajduje zastosowania w omawianym stanie faktycznym, bo nie dotyczy on członków zarządu. Zarząd nie jest bowiem organem stanowiącym Spółki. W myśl art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zatem zarząd prowadzi sprawy spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów spółki oraz reprezentuje spółkę. Prowadzenie spraw spółki dotyczy sfery wewnętrznej funkcjonowania spółki (podejmowania decyzji organizacyjnych i gospodarczych w spółce), natomiast reprezentacja odnosi się do relacji zewnętrznych (składania oświadczeń woli wobec innych niż spółka uczestników obrotu prawnego). W opinii organów podatkowych treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, nie uwzględnia wydatków na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających osób prawnych (zarządów). Dlatego możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów także innych (niż wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji) wydatków ponoszonych na rzecz tych osób, oczywiście jeżeli są spełnione ogólne warunki zaliczania do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Podstawa prawna ponoszenia wydatków przez Spółkę na rzecz członków zarządu

Ważne!
Dyrektor KIS stwierdził, że aby wydatki na rzecz członków zarządu (także np. prezesa zarządu) mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów spółki, powinien istnieć stosunek zobowiązaniowy między spółką a członkiem zarządu, określający obowiązki i świadczenia tych osób na rzecz spółki oraz świadczenia spółki na rzecz członków zarządu. Może to być np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menedżerski). Jeżeli nie zostały podpisane w tym zakresie umowy, wzajemne świadczenia spółki i jej członków zarządu powinny wynikać z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki, przewidujących zwrot należności z tytułu wydatków na rzecz osób niebędących pracownikami spółki.

W opisywanej sprawie Dyrektor KIS zgodził się ze Spółką, że wydatki z tytułu pokrycia kosztów najmu mieszkania, czynszu administracyjnego, media ponoszone przez Spółkę na rzecz prezesa i członka zarządu w celu efektywnego prowadzenia przez nich działalności gospodarczej Spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki pod warunkiem, że z zawartych umów/uchwał, bądź z postanowień/regulaminów/statutu Spółki, wynika konieczność poniesienia ww. wydatków na rzecz prezesa i członka zarządu.

Jednocześnie organ podatkowy zauważył, że w tej sprawie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a ustawy o CIT nie mają zastosowania, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym Spółką, a przedmiotowe wydatki (koszty najmu mieszkania, czynszu administracyjnego, media) można zakwalifikować, jako będące następstwem dwustronnych zobowiązań, przez co stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli spełniają podstawowy wymóg określony  w art. 15 ust. 1 updop, tj. mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Końcowo Dyrektor KIS podkreślił, że na Spółce spoczywa ciężar zarówno prawidłowego udokumentowania ww. wydatków, jak i wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesieniem tych wydatków, a uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Spółka (jako podatnik CIT) musi potrafić wykazać (np. dokumentami i innymi dowodami), że poniosła koszt uzasadniony gospodarczo w prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to oczywiście wszystkich rodzajów kosztów.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: interpretacja indywidualna wydana 8 listopada 2021 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.486.2021.1.EJ).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

REKLAMA

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

REKLAMA