Kategorie

Jak odróżnić ulepszenie środka trwałego od jego remontu

Paulina Piekarska
Radca prawny
Jak odróżnić ulepszenie środka trwałego od jego remontu
Fotolia
W sytuacji gdy dochodzi do remontu środków trwałych, trudności sprawia właściwie zinterpretowanie tego zagadnienia. Z punktu widzenia prawa podatkowego ma to o tyle istotne znaczenie, że prawidłowa kwalifikacja wydatków na w/w środki może pozwolić na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Niżej podpowiadamy, jak odróżnić ulepszenie środka trwałego od jego remontu.

Z zasady podatnicy starają się każdy zakres wykonywanych prac kwalifikować jako remont, zupełnie inaczej organy podatkowe. Jakkolwiek w teorii rozróżnienie ulepszenia od remontu środków trwałych nie wydaje się trudne, tak w praktyce rozróżnienie zakresu w/w pojęć przysparza wielu problemów.

ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO

Reklama

W rozumieniu przepisów prawa podatkowego – tak według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  ulepszeniem środków trwałych jest modernizacja, remont, przebudowa, rekonstrukcja, rozbudowa oraz adaptacja, w wyniku których wzrasta wartość użytkowania danego środka trwałego w szczególności mierzona za pomocą okresu jego użytkowania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji oraz jakością produktów.

Warto podkreślić, że z prostego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wyłączone są te wszystkie wydatki, które poczynione zostały na  ulepszenie, w tym na zakup część peryferyjnych i składowych, których cena jednostkowa przekroczyła kwotę 3 500,00 zł. Trzeba też dodać, że wydatki na ulepszenie środków trwałych mają na celu powiększenie wartości początkowej środków trwałych. Mają one także wpływ na wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, które po ulepszeniu są dokonywane od zwiększonej wartości początkowej.

A contrario do powyższego łatwo zatem stwierdzić, że bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegać będą te wszystkie wydatki na ulepszenie, których koszt nie przekracza kwoty 3 500,00 zł w roku podatkowym oraz wydatki poczynione na remont.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

REMONT ŚRODKA TRWAŁEGO

Reklama

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przez pojęcie remontu rozumieć należy prace, które mają na celu przywrócenie stanu pierwotnego danego środka trwałego. Wszelkie prace, wychodzące poza zakres konserwacji i naprawy uznać należy już za ulepszenie. Praktyka dowodzi, że każdy przypadek wymaga indywidualnego zbadania w celu prawidłowego ustalenia z jakim rodzajem prac mamy do czynienia. Warto dodać jednak, że ustalenie rodzaju rzeczywiście przeprowadzonych prac możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z całą dokumentacją przeprowadzonego remontu oraz po dokonaniu oględzin budynku. W praktyce, w sporach z organami podatkowymi ustalenie charakteru przeprowadzonych prac częstokroć możliwa jest dopiero na podstawie opinii biegłego.

Jeżeli ktoś wykonuje prac w zakres których wchodzą: malowanie, remont stropów, wymiana posadzek, instalacji elektrycznej i wodnej to bez wątpienia mamy do czynienia z remontem. Zakres w/w prac jasno bowiem wskazuje, że zamiarem osoby wykonującej w/w prace jest w gruncie rzeczy wymiana, naprawa czy też odświeżenie istniejących już elementów i instalacji budynków.

Odpisy amortyzacyjne w kosztach tylko z ewidencją środków trwałych

ORZECZNICTWO

Naczelny Sąd Administracyjny w sposób szczególny eksponuje skalę problemu, i tak np. w orzeczeniu z 4 grudnia 2002r. w sprawie I SA/Łd 312/01 gdzie Sąd przyznał rację izbie skarbowej, jednocześnie nie podzielając stanowiska skarżącej spółki, która to przeprowadzone przez siebie roboty w całości zinterpretowała jako remont. W w/w uzasadnieniu, Sąd uznał zaś, że z 12 grup robót budowlanych, tylko część z nich zakwalifikowana zostać może jako remont, a tym samym stanowić może koszt uzyskania przychodu przez skarżącą spółkę. Jako ulepszenie NSA uznał natomiast:

„- wykonanie wypraw wewnętrznych z płyt kartonowo- -gipsowych, jako zastąpienie zwykłych tynków cementowo-wapiennych tynkami szlachetnymi,

- ułożenie glazury i terakoty w przebudowanej części budynku,

- założenie nowej balustrady klatki schodowej, zadaszenia nad wejściem i drzwi wejściowych, nowocześniejszych od dotychczasowych,

- zamianę części nawierzchni placu przed budynkiem z dotychczasowej betonowej na bardziej nowoczesną z kostki brukowej.”

Mimo iż powyższe orzeczenie wydane zostało już 13 lat temu, to jednak problem w nim wskazany wciąż jest aktualny. Jako potwierdzenie należy przywołać tu orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2009 r., który w sprawie o sygn. I SA/Gl 176/09 stwierdził, że „wydatki poniesione na rzecz środków trwałych mogą dotyczyć zarówno ich remontu, jak i ulepszenia, przy czym różnica pomiędzy nimi polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie do wzrostu wartości użytkowej poprzez przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, powodując istotną zmianę cech użytkowych, w stosunku do stanu z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, w odróżnieniu od działań przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, które uznaje się za remont.

Ponadto Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie I SA/Łd 413/13 uznał, iż „o tym, czy dany wydatek może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu w całości, czy poprzez odpisy amortyzacyjne, nie decyduje wola podatnika, a zakres rzeczowy wykonanych prac; w przypadkach zaś wątpliwych co do prawidłowej kwalifikacji poniesionego kosztu (inwestycja czy remont) konieczne jest powołanie biegłego ds. budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację, oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych wydatków”.

Powyższe wskazuje zatem, że uznanie określonych robót budowlanych odpowiada definicji remontu wyartykułowanej w par. 3 pkt 8 prawa budowlanego, ale jednocześnie nie wyklucza możliwości zakwalifikowania ich jako modernizację w rozumieniu  przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zacytowane wyżej orzeczenia wyraźnie wskazują na istniejący problem – zinterpretowanie wykonywanych prac jako remont lub ulepszenie nie zawsze jest jednoznaczne i uznane może być w dwojaki sposób.


Ważnym jest zatem każdorazowa, indywidualna ocena sytuacji. Ważnym jest ustalenie, czy poszczególne wykonywane roboty budowlane uznane za adaptację, modernizację czy też przebudowę budynku spowodowały wzrost jego wartości użytkowej. Prawidłowe ustalenie tych kwestii daje podatnikowi możliwość zaliczenia w/w wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przy uwzględnieniu że ich tytułem będzie remont lub ulepszenie do kwoty 3 500,00 zł. Brak prawidłowego określenia stanowi naruszenie art. 122 i art. 187 § 1 ordynacji podatkowej, a w konsekwencji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?