reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Wydatki na mieszkanie jako koszty uzyskania przychodu firmy

Wydatki na mieszkanie jako koszty uzyskania przychodu firmy

Przedsiębiorcy często rejestrują swoje działalności gospodarcze w swoim mieszkaniu lub domu, gdzie zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwa domowe. Jeśli w swoim miejscu zamieszkania prowadzi się działalność firmy tzn. pracuje i przyjmuje klientów, to w związku z tym przysługuje prawo do przeznaczenia części lokalu na siedzibę firmy. Jest wtedy możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych firmy odpowiednio wyliczonej części wydatków ponoszonych na lokal tj. czynsz, kredyt, media, wyposażenie czy remont.

Pierwszym krokiem do zaliczania wydatków lokalowych do kosztów działalności jest wydzielenie faktycznej powierzchni przeznaczonej na cele wyłącznie służbowe. Oczywiście należy mieć na uwadze, że kosztami podatkowymi nie mogą być całościowe opłaty za czynsz, energię czy wodę, ponieważ jest to lokal przede wszystkim mieszkalny, czyli prowadzi się tam prywatny ośrodek życiowy. Należy proporcjonalnie wydzielić firmową powierzchnię od prywatnej.

Przedsiębiorca ma mieszkanie prywatne o powierzchni równej 50 m2. Dla celów służbowych prowadzonej firmy przeznacza jeden pokój o powierzchni 15 m2.

Procentowy udział powierzchni firmowej wynosi (15 m2 / 50 m2) * 100% = 30%.

Oznacza to, że 30% z wydatków ponoszonych na lokal to koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Dokumentem formalnym, który uprawni do księgowania kosztów lokalowych w odpowiedniej części jest spisane oświadczenie przez przedsiębiorcę. Oświadczenie takie powinno zawierać m.in. dane przedsiębiorcy, datę z którą decyduje się na przekazanie prywatnej powierzchni lokalu do celów służbowych, adres lokalu oraz procent który będzie powierzchnią formową.

Monitor Księgowego

Wzór oświadczenia:

....................., dnia …..................

Dane firmy:

…..................................................

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA PRYWATNEGO LOKALU

            Oświadczam, że wydatki związane z eksploatacją lokalu ul.…............................. w części przypadającej na działalność gospodarczą stanowią:

1. Opłaty za czynsz.........................%

2. Energię elektryczną ….........…...%

3. Wodę ….................................…. %

4. Gaz …........................................ %

5. Centralne ogrzewanie.................%

6. Odsetki od kredytu…………….…%

-  kwoty obejmującej całość opłat eksploatacyjnych za ten lokal i stanowią one w tej części koszty uzyskania przychodów.

            ................................................................(data i czytelny podpis)

                                                                                                     

W praktyce jest zazwyczaj tak, że wszystkie opłaty lokalowe naliczane są wspólnie dla całego lokalu i dotyczą całości lokalu i nie można dokładnie wydzielić, jaka ich część dotyczy jego poszczególnych części i i jaka wartość może być kosztem podatkowym firmy. W takiej sytuacji wartość wydatku mnożymy przez procent jaki ustaliliśmy dla powierzchni firmowej.

Z uwagi, że faktury dokumentujące wysokość kosztów wystawiane są na osoby fizyczne a nie na dane firmy, należy sporządzić tzw. dowody wewnętrzne, z których przejrzyście będzie wynikała kwota kosztu firmowego. Taki dokument wewnętrzny sporządza się na podstawie dokumentu źródłowego kosztu, czyli np. faktury wystawionej na właściciela lokalu - osobę fizyczną.

Wydatki na mieszkanie w kosztach firmy – jak to zrobić

Amortyzacja mieszkania

Mieszkanie lub dom w którym prowadzi się swoją działalność gospodarczą można amortyzować, czyli zaliczać w koszty podatkowe wartość - koszt związany ze stopniowym zużywaniem się lokalu. W sytuacji, gdy lokal jest własnościowy – wprowadza się go jako środek trwały działalności, jeśli lokal jest spółdzielczy – wprowadza się go jako wartość niematerialna i prawna. Najkorzystniejszą metodą wyznaczania wartości początkowej do amortyzacji jest przemnożenie ceny nabycia lokalu przez procent jaki ustalono jako firmowy. Stawka amortyzacji wynosi 1,5% lub 2,5%, w zależności od rodzaju prawa do lokalu.

Ważną informacją może okazać się fakt, że amortyzowanie mieszkania do celów firmowych nie oznacza automatycznego odprowadzenia podatku dochodowego w przypadku zbycia lokalu.

Jeżeli zbycie lokalu nastąpi po upływie 5 lat (liczonych od końca roku kalendarzowego) w którym nabyto mieszkanie lub wybudowano nieruchomość (w przypadku domu) nie wystąpi przychód podatkowy, a co za tym idzie – podatek dochodowy.

Odsetki od kredytu hipotecznego

Zazwyczaj przedsiębiorcy finansują zakup lokali z prywatnie zaciągniętych kredytów hipotecznych. W przyszłości okazuje się jednak że mieszkanie prywatne może stać się również lokalem w części firmowym.  Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby odsetki od takiego kredytu zaliczać w koszty podatkowe działalności gospodarczej, w procentowym udziale powierzchni firmowej. Należy zaznaczyć, że kosztem uzyskania przychodu mogą być jedynie zapłacone odsetki a nie kapitał kredytu, ponieważ to właśnie odsetki są kosztem kredytu, a kapitał jest „zwrotny”.

Odsetki kredytu, które zostały zapłacone przed przekazaniem lokalu na cele służbowe, zwiększają wartość początkową środka trwałego i będą kosztem działalności dopiero w momencie dokonania odpisów amortyzacyjnych.

Wyposażenie i remont lokalu

Pomieszczenie firmowe, nawet jeśli znajduje się w prywatnym lokalu każdy przedsiębiorca może wyposażać w dowolne sprzęty biurowe i meble. Wydatki tego rzędu mogą być księgowane w koszty firmy, ale tylko pod warunkiem że będą służyły celom wyłącznie firmowym, służbowym. Dodatkowo, jeśli zakupiony sprzęt spełnia definicję środka trwałego, należy ująć go w odpowiednich ewidencjach oraz zastosować właściwą stawkę amortyzacji.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na remont pomieszczenia firmowego, wydatki w związku z nim poniesione również mogą być kosztem uzyskania przychodu w działalności. Oczywiście zaznaczając, że jeśli faktura dotyczy całości remontowanego lokalu to należy ująć koszt częściowo w ustalonym procencie. W tym przypadku nie ma znaczenia czy lokal jest naszym środkiem trwałym czy nie.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama