Kategorie

Wydatki na mieszkanie jako koszty uzyskania przychodu firmy

Wydatki na mieszkanie jako koszty uzyskania przychodu firmy
Wydatki na mieszkanie jako koszty uzyskania przychodu firmy
Przedsiębiorcy często rejestrują swoje działalności gospodarcze w swoim mieszkaniu lub domu, gdzie zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwa domowe. Jeśli w swoim miejscu zamieszkania prowadzi się działalność firmy tzn. pracuje i przyjmuje klientów, to w związku z tym przysługuje prawo do przeznaczenia części lokalu na siedzibę firmy. Jest wtedy możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych firmy odpowiednio wyliczonej części wydatków ponoszonych na lokal tj. czynsz, kredyt, media, wyposażenie czy remont.

Pierwszym krokiem do zaliczania wydatków lokalowych do kosztów działalności jest wydzielenie faktycznej powierzchni przeznaczonej na cele wyłącznie służbowe. Oczywiście należy mieć na uwadze, że kosztami podatkowymi nie mogą być całościowe opłaty za czynsz, energię czy wodę, ponieważ jest to lokal przede wszystkim mieszkalny, czyli prowadzi się tam prywatny ośrodek życiowy. Należy proporcjonalnie wydzielić firmową powierzchnię od prywatnej.

Reklama

Przedsiębiorca ma mieszkanie prywatne o powierzchni równej 50 m2. Dla celów służbowych prowadzonej firmy przeznacza jeden pokój o powierzchni 15 m2.

Procentowy udział powierzchni firmowej wynosi (15 m2 / 50 m2) * 100% = 30%.

Oznacza to, że 30% z wydatków ponoszonych na lokal to koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Dokumentem formalnym, który uprawni do księgowania kosztów lokalowych w odpowiedniej części jest spisane oświadczenie przez przedsiębiorcę. Oświadczenie takie powinno zawierać m.in. dane przedsiębiorcy, datę z którą decyduje się na przekazanie prywatnej powierzchni lokalu do celów służbowych, adres lokalu oraz procent który będzie powierzchnią formową.

Monitor Księgowego

Wzór oświadczenia:

....................., dnia …..................

Dane firmy:

…..................................................

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA PRYWATNEGO LOKALU

            Oświadczam, że wydatki związane z eksploatacją lokalu ul.…............................. w części przypadającej na działalność gospodarczą stanowią:

1. Opłaty za czynsz.........................%

2. Energię elektryczną ….........…...%

3. Wodę ….................................…. %

4. Gaz …........................................ %

5. Centralne ogrzewanie.................%

6. Odsetki od kredytu…………….…%

-  kwoty obejmującej całość opłat eksploatacyjnych za ten lokal i stanowią one w tej części koszty uzyskania przychodów.

            ................................................................(data i czytelny podpis)

                                                                                                     

Reklama

W praktyce jest zazwyczaj tak, że wszystkie opłaty lokalowe naliczane są wspólnie dla całego lokalu i dotyczą całości lokalu i nie można dokładnie wydzielić, jaka ich część dotyczy jego poszczególnych części i i jaka wartość może być kosztem podatkowym firmy. W takiej sytuacji wartość wydatku mnożymy przez procent jaki ustaliliśmy dla powierzchni firmowej.

Z uwagi, że faktury dokumentujące wysokość kosztów wystawiane są na osoby fizyczne a nie na dane firmy, należy sporządzić tzw. dowody wewnętrzne, z których przejrzyście będzie wynikała kwota kosztu firmowego. Taki dokument wewnętrzny sporządza się na podstawie dokumentu źródłowego kosztu, czyli np. faktury wystawionej na właściciela lokalu - osobę fizyczną.

Wydatki na mieszkanie w kosztach firmy – jak to zrobić

Amortyzacja mieszkania

Mieszkanie lub dom w którym prowadzi się swoją działalność gospodarczą można amortyzować, czyli zaliczać w koszty podatkowe wartość - koszt związany ze stopniowym zużywaniem się lokalu. W sytuacji, gdy lokal jest własnościowy – wprowadza się go jako środek trwały działalności, jeśli lokal jest spółdzielczy – wprowadza się go jako wartość niematerialna i prawna. Najkorzystniejszą metodą wyznaczania wartości początkowej do amortyzacji jest przemnożenie ceny nabycia lokalu przez procent jaki ustalono jako firmowy. Stawka amortyzacji wynosi 1,5% lub 2,5%, w zależności od rodzaju prawa do lokalu.

Ważną informacją może okazać się fakt, że amortyzowanie mieszkania do celów firmowych nie oznacza automatycznego odprowadzenia podatku dochodowego w przypadku zbycia lokalu.

Jeżeli zbycie lokalu nastąpi po upływie 5 lat (liczonych od końca roku kalendarzowego) w którym nabyto mieszkanie lub wybudowano nieruchomość (w przypadku domu) nie wystąpi przychód podatkowy, a co za tym idzie – podatek dochodowy.

Odsetki od kredytu hipotecznego

Zazwyczaj przedsiębiorcy finansują zakup lokali z prywatnie zaciągniętych kredytów hipotecznych. W przyszłości okazuje się jednak że mieszkanie prywatne może stać się również lokalem w części firmowym.  Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby odsetki od takiego kredytu zaliczać w koszty podatkowe działalności gospodarczej, w procentowym udziale powierzchni firmowej. Należy zaznaczyć, że kosztem uzyskania przychodu mogą być jedynie zapłacone odsetki a nie kapitał kredytu, ponieważ to właśnie odsetki są kosztem kredytu, a kapitał jest „zwrotny”.

Odsetki kredytu, które zostały zapłacone przed przekazaniem lokalu na cele służbowe, zwiększają wartość początkową środka trwałego i będą kosztem działalności dopiero w momencie dokonania odpisów amortyzacyjnych.

Wyposażenie i remont lokalu

Pomieszczenie firmowe, nawet jeśli znajduje się w prywatnym lokalu każdy przedsiębiorca może wyposażać w dowolne sprzęty biurowe i meble. Wydatki tego rzędu mogą być księgowane w koszty firmy, ale tylko pod warunkiem że będą służyły celom wyłącznie firmowym, służbowym. Dodatkowo, jeśli zakupiony sprzęt spełnia definicję środka trwałego, należy ująć go w odpowiednich ewidencjach oraz zastosować właściwą stawkę amortyzacji.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na remont pomieszczenia firmowego, wydatki w związku z nim poniesione również mogą być kosztem uzyskania przychodu w działalności. Oczywiście zaznaczając, że jeśli faktura dotyczy całości remontowanego lokalu to należy ująć koszt częściowo w ustalonym procencie. W tym przypadku nie ma znaczenia czy lokal jest naszym środkiem trwałym czy nie.


Firma w mieszkaniu – trzeba wydzielić część tylko na biznes

Podsumowanie

Koszty związane z użytkowaniem lokalu prywatnego w którym mamy swoją siedzibę firmy mogą być kosztem podatkowym działalności gospodarczej w procencie który stanowi nasze biuro. Jeśli firmowe biuro ma np. 30% udziału całego lokalu, to ten procent całego wydatku będzie kosztem uzyskania przychodu. Aby przekazać na cele służbowe część lokalu prywatnego należy wypełnić oświadczenie o którym wspomniałam powyżej i dołączyć je do pozostałych dokumentów organizacyjnych firmy lub przekazać biuru rachunkowemu które prowadzi księgowość firmy.

Koszty związane z eksploatacją lokalu księgowane są w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki. Zgodnie z § 12-14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir, aby udokumentować poniesiony koszt związany z czynszem, energią, wodą gazem czy ratą kredytu, należy sporządzić dokument wewnętrzny z którego wynika podstawa do obciążenia wydatkiem obejmująca całość opłat (np. faktura) oraz potwierdzenie zapłaty danego kosztu. Na potwierdzeniu zapłaty warto uwzględnić sposób wyliczenia oraz procent który zastosowano do wyliczeń.

Monika Białobrzewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.