| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Czy odsetki od udzielonej pożyczki są kosztami uzyskania przychodów?

Czy odsetki od udzielonej pożyczki są kosztami uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym pomimo faktu, że obecnie występuje sytuacja, w której pożyczkodawca i pożyczkobiorca mają tego samego wspólnika, który posiada nie mniej niż po 25% udziałów w obu tych podmiotach, to okoliczność ta nie stanowi podstawy do zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 bądź art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT. Dla zastosowania omawianych przepisów wymagane jest bowiem, by w dniu zawarcia umowy pożyczki występowały stosowne powiązania pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Za właściwy moment dla ustalenia, że dający pożyczkę jest udziałowcem spółki, posiadającym nie mniej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki, należy przyjąć wyłącznie datę zawarcia umowy pożyczki, a nie spłaty odsetek.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.1152.2016.1.AK.

Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki. Na mocy tej umowy spółka faktycznie otrzymała pożyczę, co miało miejsce przed 1 stycznia 2015 r. Spółka zawarła aneks do umowy, na mocy którego zmieniono datę spłaty tej pożyczki, wyznaczając ten termin na dzień 31 marca 2019 r. Kwota pożyczki nie została później zmieniona.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy do wypłaconych odsetek będą mieć zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 bądź art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że mając na uwadze strukturę grupy kapitałowej, dopiero od 19 kwietnia 2016 r. występuje sytuacja, w której pożyczkodawca i pożyczkobiorca mają tego samego wspólnika, który posiada nie mniej niż po 25% udziałów w obu tych podmiotach. Co więcej, wartość zadłużenia spółki wobec pożyczkodawcy przekracza trzykrotność kapitału zakładowego spółki z tytułu samej pożyczki. Na potrzeby wniosku nie trzeba zatem prowadzić analizy odnośnie zadłużenia z innych tytułów, by stwierdzić, że znajduje tu zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT.

Pomimo faktu, że od 19 kwietnia 2016 r. występuje sytuacja, w której pożyczkodawca i spółka mają tego samego wspólnika, który posiada nie mniej niż po 25% udziałów w obu tych podmiotach, to okoliczność ta nie stanowi podstawy do zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 bądź art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT. Dla zastosowania omawianych przepisów wymagane jest bowiem, by w dniu zawarcia umowy pożyczki występowały stosowne powiązania pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Wybór przepisów

Ustawa o CIT (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.)

Art.  16. ust. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

60) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; (…)

61) odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; (…)

Stanisław Kędzierski

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »