| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co nie jest kosztem > Czy wydatki pokryte z pieniędzy uzyskanych z dotacji unijnej można zaliczyć do kosztów?

Czy wydatki pokryte z pieniędzy uzyskanych z dotacji unijnej można zaliczyć do kosztów?

Otrzymana przez przedsiębiorcę jednorazowa dotacja przeznaczona na zakup środków trwałych nie stanowi przychodu, ale też nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało polskim przedsiębiorcom wiele nowych możliwości. Jedną z korzyści tego faktu jest prawo do ubiegania się o dotacje unijne na prowadzona działalnością.

Otrzymanie takiej dotacji rodzi jednak wątpliwości w sferze rozliczeń podatkowych. Otrzymywane przez przedsiębiorców dotacje mogą być wykorzystywane na różnego rodzaju potrzeby związane z prowadzoną działalności, może to być zakup towarów, wyposażenia i pozostałe wydatki – m.in. za usługi świadczone przez biuro rachunkowe, najem lokalu, składki ZUS, itp., zakup środków trwałych i koszty związane z przystosowaniem pomieszczenia na cele prowadzonej działalności (inwestycja w obcym środku trwałym).

W związku z otrzymywanymi dotacjami i wykorzystywaniem pieniędzy z nich pochodzących rodzą się pytania:
- czy uzyskana dotacja stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i
- czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (…).

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone.

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »