| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Kiedy do kosztów > Kiedy można zaliczyć do kosztów podatkowych rozłożone w czasie wydatki abonamentowe

Kiedy można zaliczyć do kosztów podatkowych rozłożone w czasie wydatki abonamentowe

Wszyscy niemal przedsiębiorcy ponoszą rozłożone w czasie (np. na rok – nie zawsze pokrywający się z rokiem podatkowym lub dłuższy okres) wydatki abonamentowe. Chodzi np. o koszty prenumeraty czasopism, koszty programu antywirusowego, koszty aktualizacji i obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych, kadrowych, czy antywirusowych, kosztów podpisu elektronicznego, kosztów ubezpieczeń itd. Są to tzw, koszty pośrednie. Powstaje pytanie kiedy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Z takim pytaniem we wniosku o indywidualną interpretację podatkową na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pewna spółka z o.o., która tego typu koszty rozlicza dla celów bilansowych w czasie, jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wartość tych wydatków jest dzielona przez ilość miesięcy, których dotyczą, a uzyskana w wyniku tego podzielenia kwota jest w każdym miesiącu zaliczana w poczet kosztów. Według przyjętych zasad rozliczane międzyokresowo koszty są ujmowane w pełnej wysokości na kontach zespołu 4 i 6 w dacie rodzącego je zdarzenia, potwierdzonego stosownym dokumentem takim jak faktura, polisa ubezpieczeniowa itp., a następnie w każdym miesiącu w odpowiednich kwotach przeksięgowywane z tych kont na konta zespołu 5.

Organ podatkowy zgodził się z poglądem podatnika, że moment zaliczenia tego typu abonamentowych kosztów pośrednich, jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów, jest inny dla tych kosztów, których skutek rozłożony jest w czasie niewykraczającym poza rok podatkowy, a inny dla tych, których skutek nie odnosi się do jednego roku podatkowego.

Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te zaś dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Wydatki dotyczące wyłącznie jednego roku podatkowego

Dlatego też zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków odnoszących się wyłącznie do jednego roku podatkowego następować powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychód uważa się w rozpatrywanym przypadku dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem tego typu wydatki abonamentowe powinny być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zaksięgowania na kontach zespołu 4 i 6, jako dacie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

Inaczej natomiast trzeba postąpić w przypadku, gdy koszty dotyczące w całości danego roku podatkowego są zaksięgowane w roku poprzedzającym ten rok podatkowy. W takim przypadku, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty te powinny być potrącone w całości w roku, którego dotyczą.

A jako, że w księgach rachunkowych tego roku podatkowego są one ujęte w bilansie otwarcia jako podatkowy koszt uzyskania przychodów - powinny być one, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT,  zaliczone do kosztów podatkowych w pierwszym dniu tego roku (w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych).

Wydatki dotyczące okresu dłuższego niż rok podatkowy

W przypadku wydatków (kosztów), które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, do kosztów uzyskania przychodów w dacie zaksięgowania tych kosztów na kontach zespołu 4 i 6, zalicza się tylko tą ich część, która odnosi się do danego roku podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »