| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Udzielenie licencji na program komputerowy wraz z nadzorem autorskim - moment powstania przychodu w CIT

Udzielenie licencji na program komputerowy wraz z nadzorem autorskim - moment powstania przychodu w CIT

Brak jest racjonalnych podstaw, aby na gruncie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT traktować świadczenie polegające na udzieleniu licencji wraz z nadzorem autorskim inaczej niż świadczenie usług. Przyjęcie takiego stanowiska byłoby bowiem: niezgodne z wykładnią językową tego pojęcia, wykładnią systemową wewnętrzną, w szczególności uwzględniającą art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, wykładnią systemową zewnętrzną, w szczególności uwzględniającą przepisy ustawy o prawach autorskich jak i przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2017 r., 0111-KDIB1-2.4010.34.2017.1.MM.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie informatyki. Spółka zawiera oraz zamierza również zawierać w przyszłości umowy, których przedmiotem będzie udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania własnego, które w umowach nazywane będzie „oprogramowaniem aplikacyjnym”. W ramach umowy spółka będzie udzielać niewyłącznej, odwołalnej, nieograniczonej w czasie albo na czas określony licencji na korzystanie z poszczególnych modułów oprogramowania aplikacyjnego, na różnych określonych w umowie polach eksploatacji.

Okresy udzielenia licencji na oprogramowanie aplikacyjne oraz okresy świadczenia usług nadzoru autorskiego mogą w niektórych przypadkach być rozbieżne. Strony ustalą kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy (tj. zarówno za udzielenie licencji jak i świadczenie usług nadzoru autorskiego) za cały okres jej obowiązywania. Najczęściej okres obowiązywania umowy będzie równoznaczny z okresem świadczenia nadzoru autorskiego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Spółka nie będzie wyodrębniać wynagrodzenia za udzielenie licencji od wynagrodzenia za świadczenie usług nadzoru autorskiego. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie następować na podstawie faktur w terminie wskazanym w fakturze albo w umowie. Na fakturach może być wskazany okres (miesiąc), którego dotyczy dana płatność. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez pewien określony w umowie czas (np. 14 dni), spółka będzie uprawniona do wstrzymania realizacji świadczeń wynikających z umowy licencyjnej do czasu uregulowania przez zamawiającego wszystkich zaległych należności.

Na tym tle spółka zapytała czy obowiązek podatkowy w zakresie CIT będzie powstawał w każdym ostatnim dniu poszczególnych okresów rozliczeniowych zgodnie z art. 12 ust 3c ustawy o CIT.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że tak. Zdaniem spółki spełniony będzie warunek ustalenia okresów rozliczeniowych - w przypadkach wskazanych przez spółkę nastąpi to przede wszystkim na podstawie zapisów umownych, a ponadto taki okres będzie wskazywany na fakturach wystawianych na rzecz zamawiających. Z treści umów o udzielenie licencji wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego jakie spółka zawiera z zamawiającymi wynika bowiem, że wolą stron jest ich rozliczanie w takich okresach.

Ponadto, przedmiotem świadczenia wykonywanego przez spółkę na rzecz zamawiających będą usługi. Zostaną więc spełnione wszystkie warunki z art. 12 ust 3c ustawy o CIT. Spółka przytoczyła szereg interpretacji indywidualnych potwierdzających jej stanowisko.

Organ uznał to stanowisko w całości za prawidłowe.

Patrycja Łukasiewicz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »