| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Najczęstsze problemy > Dodatnie różnice kursowe (metoda podatkowa)

Dodatnie różnice kursowe (metoda podatkowa)

Wszelkie przychody oraz koszty wyrażone w walucie obcej podatnicy zapisują w księdze rachunkowej albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów w polskiej walucie. Dlatego dowody księgowe np. faktury, rachunki wystawione w obcych walutach przed ich ujęciem w ewidencjach księgowych podatnicy muszą przeliczać na złote po właściwym kursie, który może się zmieniać w czasie. Skutkiem zmian kursów walut pomiędzy określonymi w przepisach momentami ustalania kursów są różnice kursowe.

Różnice kursowe mogą być rozpoznawane jako dodatnie różnice kursowe albo ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody. Powstają wtedy, gdy w wyniku transakcji walutowych następuje wzrost dochodu, albo majątku podatnika, niezależnie, czy wzrost następuje w związku ze zwiększenia przychodów, czy też w związku ze zmniejszeniem kosztów.

Zgodnie z zasadami metody podatkowej ustalania różnic kursowych, dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość:

1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wpływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Do określenia różnic kursowych w odniesieniu do przychodów należnych i poniesionych kosztów, należy porównać wartość przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego Narodowego Banku Polskiego do wartości przeliczonej wg kursu faktycznie zastosowanego z odpowiednich dni.

Przez średni kurs ogłaszany przez NBP rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Przepisy ustaw podatkowych nie definiują natomiast pojęcia faktycznie zastosowanego kursu waluty. W świetle wykładni językowej faktycznie zastosowany kurs walutowy to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Kurs faktycznie zastosowany nie musi być kursem faktycznie zrealizowanym.

Podstawa prawna:
- art. 14b, art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- art. 9b, art. 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »