| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Najczęstsze problemy > Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych przez podatników prowadzących pkpir

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych przez podatników prowadzących pkpir

Podatnicy ewidencjonują zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych w księdze w cenie ich zakupu. Zapisu dokonujemy niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub materiału najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Co to są towary handlowe

Są to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, a więc towary, które z założenia mają zostać odsprzedane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Materiały (surowce) podstawowe

Materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Są to również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych stanowią koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w art. 22 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu potrącane są tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia kosztu).

Ustawodawca nałożył na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowej, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy.

Ujęcie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Podatnicy ewidencjonują zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych w księdze w cenie ich zakupu. Zapisu dokonujemy niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub materiału najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Zasada ta dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę, bez względu na metodę jej prowadzenia (uproszczoną albo memoriałową).

Gdy towar handlowy czy materiał podstawowy zostanie otrzymany wraz z dowodem zakupu, czyli najczęściej fakturą, wpisu należy dokonać na podstawie faktury.

Jeżeli towar lub materiał dostarczono przed otrzymaniem faktury, to zapisu w księdze należy dokonać na podstawie sporządzonego dowodu przyjęcia lub specyfikacji dostawcy (należy sporządzić szczegółowy opis tego towaru, dokonać jego wyceny oraz ująć ten dokument w księdze).

Opis lub specyfikacja muszą być przechowywane jako dowód zakupu a następnie połączone z nadesłaną fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze powinna zostać wpisana do księgi w dniu otrzymania faktury.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »