| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Zmiany w ordynacji podatkowej - rekomendacje Ministerstwa Gospodarki

Zmiany w ordynacji podatkowej - rekomendacje Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przygotowało swoje rekomendacje odnośnie zmian przepisów Ordynacji podatkowej. Mają one być wstępem do dyskusji najpierw z przedsiębiorcami, a następnie stanowić wkład we współpracę z Ministrem Finansów. Głównym założeniem jest poprawa relacji oraz wzrost zaufania między podatnikiem a organami skarbowymi. Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców do wyrażenia (do 15 maja 2014 r.) opinii na temat tych rekomendacji.

System podatkowy, w tym procedura kontroli i poboru to obszary, których zmiana może przynieść istotną poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz spowodować jeszcze większy rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacje są ściśle powiązane z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - fundamentem prawnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowa Ordynacja podatkowa powinna natomiast ściśle z nią współgrać.

Propozycje MG dotyczą przede wszystkim poprawy relacji pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. W szczególny sposób odnosi się to przedsiębiorców, których traktowanie w sferze podatkowej powinno być adekwatne do funkcji pełnionej przez nich w gospodarce. Szczególna rola powinna przypadać podatnikom rzetelnie wywiązującym się ze swoich obowiązków. Temu służyć powinno np. wprowadzenie instytucji „karty rzetelnego podatnika” oraz przeformułowanie roli urzędów skarbowych w kierunku bieżącej obsługi podatników.

Polecamy Multipakiet "Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r."

 Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Zaufanie państwa do podatnika powinien też odzwierciedlać nowy katalog zasad ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt rekomendacji powstał we współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Pozytywnie zaopiniowała go także działająca przy Ministrze Gospodarki Krajowa Rada Przedsiębiorczości. Projekt ma być wstępem do dyskusji najpierw z przedsiębiorcami, a następnie stanowić wkład we współpracę z Ministrem Finansów, który jest odpowiedzialny za regulowanie sfery podatkowej. Ministerstwo Gospodarki liczy także na uwagi i opinie przedsiębiorców, na których opinię czeka do 15 maja 2014 r. (korespondencję w tym zakresie można przesyłać na adres mailowy regulacje@mg.gov.pl).

MG dostrzega także potrzebę powołania Komisji do spraw Reformy Prawa Podatkowego, w której znaleźliby się eksperci zarówno ze strony administracji państwowej, jak i partnerów społecznych oraz świata nauki.

Do pobrania: Nowa Ordynacja podatkowa - wstępny projekt rekomendacji

Wybrane rozwiązania

1. Zasada zaufania do podatnika

Postępowanie przed organami podatkowymi powinno opierać się na zaufaniu do uczestnika postępowania oraz jego uczciwości i rzetelności w sprawach danin publicznych. Nie jest to zasada tożsama z zasadą zaufania do organów podatkowych. Materializacją tej zasady mogłaby być „Karta Rzetelnego Podatnika”.

Pakiet podatkowy Ministerstwa Finansów

2. Instytucja rzetelnego podatnika

Rozwiązanie to dawałoby możliwość korzystania przez podatników z różnego rodzaju ustalonych prawem, ułatwień i udogodnień w procesie wypełniania obowiązków podatkowych lub korzystania z uprawnień podatkowych, w zamian za stały wgląd organów do ksiąg podatkowych i dowodów księgowych prowadzonych przez podatnika w formie elektronicznej.  Przedmiotowe rozwiązanie dawałoby z jednej strony organom podatkowym korzyści z punktu widzenia ekonomiki prowadzonych postępowań kontrolnych, poprzez stały „wgląd” i możliwość weryfikacji rozliczeń podatnika, natomiast z drugiej - dla podatnika swobodę prowadzenia bieżącej działalności, niezakłóconej czynnościami kontrolnymi.

3. Ujednolicenie terminologii prawa podatkowego

Zmiana słowniczka Ordynacji podatkowej, który powinien zawierać ustalenie jednolitej terminologii i obowiązku jej stosowania we wszystkich przepisach prawa podatkowego. Przykładem niejednolitej terminologii może być pojęcie działalności gospodarczej, którego w polskim systemie prawnym występuje kilka definicji legalnych, np. w:  ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku od towarów i usług, czy ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Interpretacje ogólne

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej oraz wyeliminowania rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądów, a organów podatkowych, należy zwiększyć rolę interpretacji ogólnych. Spowoduje to w konsekwencji zmniejszenie skali istniejących interpretacji indywidualnych wydanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Czytaj także

Źródło:

Ministerstwo Gospodarki

Zdjęcia


VAT 2019. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »