| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PCC > Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku

Kwestia opodatkowania umowy o zniesienie współwłasności bądź też o dział spadku została unormowana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W jaki sposób owe czynności zostały opodatkowane?

Podstawa opodatkowania

Polskie przepisy podatkowe stanowią, iż przy umowie o zniesienie współwłasności lub dział spadku podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wysokość ustalonych między stronami spłat lub dopłat. Spowodowane jest to faktem, iż spłaty lub dopłaty, które wyrażane są w sumach pieniężnych, co do zasady odzwierciedlają wartość rynkową utraconego przez zbywcę udziału w całości majątku.

Warto jednak zauważyć, iż niezależnie od sposobu w jaki strony umowy uregulowały wzajemne spłaty i dopłaty, po stronie organów podatkowych istnieje kompetencja do ustalenia podstawy opodatkowania w sposób odmiennych. Prawo to pojawia się w sytuacji, gdy wartość rynkowa  majątku nabytego jest odmienna od wysokości przyjętych przez strony spłat i dopłat.

Jeżeli dochodzi do zbycia udziału we współwłasności danego przedmiotu wyrażonej w częściach ułamkowych, podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa udziału. Nie jest to jednoznaczne z faktem, iż jest to część ułamkowa wartości rzeczy, która odpowiada wielkości owego udziału. Możliwości współwłaściciela części ułamkowych podlegają licznym ograniczeniom, co powoduje, iż nie można porównywać udziału w nieruchomości z rzeczywistą wartością nieruchomości o analogicznej powierzchni czy też cenie. Twierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1999 r., sygn. I SA/Gd 956/97: "Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 25 kwietnia 1995 r. SA/Po 1014/94 (ONSA 1996/2/82 i z dnia 19 listopada 1997 r. I SA/Lu 1106/96 (niepublikowane) podstawą obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w postaci sprzedaży udziału we współwłasności w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa tego udziału, a nie część wartości rzeczy odpowiadająca wielkości udziałów. Słusznie więc organ podatkowy wymierzył opłatę od wartości udziału dobrowolnie przyjętego przez skarżącego, a nie od wartości mieszkania określonego w umowie jako przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez skarżącego".

Obowiązek podatkowy

Przy umowie o dział spadku bądź też zniesienie współwłasności obowiązek podatkowy spoczywa na podmiocie nabywającym rzeczy czy też prawa majątkowe pond przysługujący mu udział w spadku bądź też współwłasności. Podmiotem nabywającym zgodnie z polskimi przepisami prawnymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, co oznacza, iż obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych może dotyczyć każdej z tych osób.

Warto jednakże odnotować, iż obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy w stopniu odmiennym osób mających miejsce zamieszkania bądź też siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby, która nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Stawka podatku

Stawki podatkowe definiowane są jako współczynnik określający wysokość podatku do podstawy opodatkowania. Przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku ustawa przewiduje stawkę procentową, czyli relację między wielkością świadczenia podatkowego i wielkością podstawy obliczenia podatku.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W omawianym przypadku przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi ona 2%, w pozostałych zaś jest to 1%.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »