| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Korekta przychodu spowodowana uznaną reklamacją

Korekta przychodu spowodowana uznaną reklamacją

Korekta przychodu w wyniku uznanej reklamacji powinna być odniesiona do uprzednio wykazanego przychodu należnego z tego tytułu. A zatem, wystawione w 2014 r. faktury korygujące, wskazujące przychód ze sprzedaży dokonanej w 2013 r., powinny być uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli w 2013 r.

 

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB1/415-643/13-4/DS).


Kiedy należy dokonać korekty przychodu


W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu nowymi częściami do samochodów. Rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych. W każdym miesiącu wystawia faktury korygujące sprzedaż z różnych tytułów: uznanych reklamacji, zwrotów towarów. Są to faktury korygujące dotyczące zarówno sprzedaży dokonanej w 2013 r., ale w 2014 r. będą wystawiane faktury korygujące do roku poprzedniego, tj. 2013 r. (z uwagi na udzielone gwarancje na sprzedane towary). Równolegle z wystawieniem faktury korygującej potwierdzającej otrzymany zwrot towaru, Podatnik wystawia dokument potwierdzający przyjęcie zwróconego towaru do magazynu, równocześnie korygujący koszty o wartość sprzedanych towarów wg. cen zakupu. Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonywane przez niego korekty wcześniej wykazywanych przychodów powinny być uwzględniane wstecz, tj. w okresie sprawozdawczym, w którym pierwotnie wykazywany był przychód, czy też wykazane powinny być zgodnie z datą wystawienia faktury korygującej?

Straty w kosztach podatkowych - kradzież towaru

Zdaniem podatnika, na podstawie art. 14 pkt 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływ na kształtowanie przychodów w danym roku podatkowym mają zdarzenia zaistniałe tylko w tym roku podatkowym. Podatnik uważa, że korekty przychodów należy rozpoznać w okresie, w którym wystawione są faktury korygujące chyba, że faktura korygująca wystawiana jest z uwagi na wcześniej popełniony błąd podatnika. Wówczas korektę należy rozpoznać w okresie pierwotnego przychodu.

Organ podatkowy uznał jednak, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Korekta kosztów nabycia materiałów


Korekta przychodu w przypadku reklamacji


Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Kiedy wydatki na spotkania biznesowe mogą być kosztem

W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

• wystawienia faktury albo

• uregulowania należności.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »