| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Stawki kilometrówki w 2015 r.

Stawki kilometrówki w 2015 r.

Od 14 listopada 2007 r. obowiązują niezmienione stawki zwrotu kosztów używania własnego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru do celów służbowych (tzw. stawki kilometrówki). W tym czasie koszty eksploatacji pojazdów znacząco wzrosły. Wszystko wskazuje jednak na to, że stawki kilometrówki nie zmienią się również w 2015 r.

Czas na zmianę stawek kilometrówki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 26777 zaznaczyło, że dostrzega problem nieaktualnych stawek zwrotu kosztów za używanie przez pracowników do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy, uregulowanych w § 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. rosnącymi cenami paliwa, do resortu infrastruktury i rozwoju są kierowane liczne monity, m.in. ze strony Poczty Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Związku Zawodowego Leśników RP, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

W świetle obliczeń i danych powoływanych przez powyższe podmioty, wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że obowiązujące maksymalne stawki kilometrówki, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów do celów służbowych. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż ostatnia nowelizacja omawianego rozporządzenia w zakresie wysokości przedmiotowych stawek została dokonana rozporządzeniem ministra transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 201, poz. 1462), przy czym od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia realne koszty eksploatacji pojazdów uległy znaczącemu wzrostowi.

Zobacz wskaźnik: Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

W 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego, na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury, sporządził ekspertyzę naukową pn. „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu”. Celem analizy było oszacowanie aktualnych kosztów eksploatacji pojazdów i dokonanie oceny, czy wysokość stawek za 1 km przebiegu pojazdu zawartych w powyższym rozporządzeniu nadal umożliwia pokrywanie kosztów eksploatacji pojazdów używanych do celów służbowych w sytuacji rosnących realnych kosztów eksploatacji pojazdów.

Wyniki badań przeprowadzonych przez ITS wykazały, że przeciętne koszty eksploatacji wybranych marek samochodów osobowych, motocykli i motorowerów użytkowanych w Polsce, w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu, są wyższe niż obecnie obowiązujące maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.

Kilometrówka 2015 – nie będzie wyższych stawek i limitów

Nowe stawki kilometrówki jeszcze nie w 2015 roku

Minister finansów nie zgadza się na podwyższenie stawek

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przypomina, że podjęto prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego wysokość powyższych stawek. Proponowane zmiany nie uzyskały jednakże akceptacji ministra finansów z uwagi na przewidywane zmniejszenie wpływów sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie podstaw opodatkowania podmiotów gospodarczych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z powyższych względów, w ocenie resortu finansów, propozycje podwyższenia stawek za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych nie mogły zostać zaakceptowane w aktualnej trudnej sytuacji gospodarczej.

W związku z powyższym negatywnym stanowiskiem ministra finansów, który podpisuje przedmiotowe rozporządzenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, prace nad tym projektem zostały zawieszone w 2012 r.

Kilometrówka a opłaty za najem samochodu

Zgodnie z aktualnym oficjalnym stanowiskiem ministra finansów (pismo z dnia 12 marca 2014 r.) również w 2014 r. założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany ww. rozporządzenia. Minister wskazał przy tym, że wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.

Jak zapewnia resort infrastruktury i rozwoju obecnie są prowadzone analizy mające na celu ponowną ocenę zasadności zmian przedmiotowych stawek oraz ustalenie nowego, zaktualizowanego zakresu tych zmian. Po zakończeniu analiz resort ma podjąć decyzję co do ponownego podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą stawek kilometrówki.

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015      

Podatki 2015 - komplet

Zapraszamy do dyskusji na forum

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Inspektor Bhp Siedlce

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »