reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Kilometrówka 2016 – nie będzie wyższych stawek i limitów

Kilometrówka 2016 – nie będzie wyższych stawek i limitów

0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla - 0,92 zł, dla motoroweru - 0,81 zł. Takie miały być - już w pierwszym kwartale 2012 r. - nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Wyższe miały być w konsekwencji zwolnione z PIT przychody pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów oraz wyższe koszty podatkowe przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przygotowało już w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia w tej sprawie - niestety od dłuższego czasu projekt "utknął" w Ministerstwie Finansów, gdzie został skierowany celem konsultacji. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości budżetowych dla aktualizacji stawek także w 2016 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów  służbowych.

Polecamy produkt: 100 pytań o samochód w firmie + CD

Przedsiębiorcy z utęsknieniem czekają na aktualizację ww. stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, bo nie zmieniły się od 2007 roku. Natomiast w tym czasie istotnie wzrosły np. ceny paliw.

Uwaga! Projekt ten od początku jest konsultowany w Ministerstwie Finansów (bo nowego rozporządzenia nie można wydać bez porozumienia z resortem finansów), które cały czas nie widzi możliwości budżetowych dla podwyższenia stawek. Poniżej dość przygnębiająca historia stanowisk zainteresowanych ministrów resortów w tej kwestii z ostatnich lat.

9 stycznia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził zapytany o przedłużające się konsultacje przedmiotowego projektu, że z uwagi na deficyt budżetowy Minister Finansów podchodzi z najwyższą ostrożnością do wszelkich regulacji, które ograniczą dochody budżetu.
Również w udzielonej 23 lutego 2012 r. (data wpływu) odpowiedzi na interpelację poselską nr 1250 Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził w imieniu Ministra Finansów:
Mając na uwadze skutki finansowe podwyższenia maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozważając zasadność wszczętego przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej procesu legislacyjnego, należy pamiętać o wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) tzw. wydatkowej regule dyscyplinującej. (...) W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian.

Wyższe stawki przebiegu pojazdów, to wyższe koszty firm, a więc niższy podatek dochodowy. Tym niemniej warto się zastanowić, czy budżet nie "odbije" sobie niższych wpływów z PIT wyższymi wpływami z VAT i akcyzy od paliw, jeżeli zadowoleni z wyższych stawek przebiegu pojazdów przedsiębiorcy zaczną więcej jeździć.

Oficjalne stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie jest takie (pismo z 12 kwietnia 2012 r. do redakcji), że nadal trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia przewidującym podwyższenie ww. stawek oraz uzgodnienia z Ministrem Finansów w tym zakresie. Prace te mają na celu pozytywne zakończenie procedury legislacyjnej w zakresie zmiany stawek i ostateczne podpisanie projektowanego rozporządzenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przez Ministra Finansów.

Stanowisko to zostało potwierdzone 2 stycznia 2013 r. w informacji z Biura Prasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, skierowanej do naszej redakcji:
Nadal nie zakończyły się uzgodnienia wysokości stawek „kilometrówki” z MF. Ponieważ rozporządzenie może zostać wydane przez MTBiGM wyłącznie w porozumieniu z Ministrem Finansów, decydujące w tej sprawie będzie stanowisko resortu finansów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów (wyrażone 11 stycznia 2013 r. w informacji z Wydziału Prasowego Biura Ministra Finansów skierowanej do naszej redakcji):
Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2012 r. również w 2013 r. założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w obecnej sytuacji gospodarczej państwa, spowoduje istotne uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.

Wobec takiego sztywnego stanowiska MF Wydawało się więc, że i MTBiGM zrezygnowało z popierania swojego projektu. Projekt ten zniknął ze strony internetowej MTBiGM.

Jednak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje (mail do naszej redakcji z 20 czerwca 2013 r.), że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przygotował projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie ww. stawek. Projekt ten został przesłany do Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia w zakresie skutków finansowych planowanych zmian i obecnie oczekuje na zaopiniowanie przez resort finansów.
Prace legislacyjne mające na celu podwyższenie ww. stawek będą kontynuowane po wyrażeniu przez Ministra Finansów akceptacji dla proponowanych rozwiązań i ich finansowego uzasadnienia. Po uzyskaniu tej akceptacji, resort transportu podejmie prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, przy czym na odpowiednim etapie tych prac projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej MTBiGM.
W ostatnim czasie, pismem z dnia 27 maja 2013 r. Nr TD-1k-020-23/13, Departament Transportu Drogowego w MTBiGM przesłał do Ministerstwa Finansów zaproszenie na spotkanie robocze mające na celu zbilansowanie dotychczasowych prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego stawki oraz uzgodnienie kierunku dalszych działań w tym zakresie. Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu finansów w odniesieniu do powyższej propozycji.


Niestety stanowisko Ministerstwa Finansów nie zmieniło się również w 2014 roku. W odpowiedzi na pytanie redakcji infor.pl Wydział Prasowy MF przekazał 16 stycznia 2014 r. następującą informację:

Pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie, szczególnie w strefie euro i – w konsekwencji – także w Polsce oznaczało, że redukcja nadmiernego deficytu nie będzie możliwa bez podjęcia dodatkowych działań. Działania przedsięwzięte w tym celu nie ominęły także administracji rządowej – przykładowo: nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego od 2009 r. jest wciąż zamrożony. 21 czerwca 2013 r. Rada Ecofin wydała nowe rekomendacje, zgodnie z którymi Polska powinna zredukować nadmierny deficyt do 2014 r., a więc przedłużając o 2 lata czas na tę redukcję.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2013 r., również w 2014 r., założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.


Takie samo stanowisko (z podobnym uzasadnieniem) zajęło Ministerstwo Finansów również w styczniu 2015 r.:

Uprzejmie informujemy, że Rząd pozostaje zdeterminowany, by dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów dla rozwoju kraju. Osiągnięcie długookresowej stabilności finansów publicznych poprzez redukcję nadmiernego deficytu jest też ważnym zobowiązaniem naszego kraju wobec Unii Europejskiej. Z powyższych względów wprowadzenie proponowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju podwyżek stawek tzw. "kilometrówki", w naszej ocenie nie jest możliwe. (odpowiedź Wiesławy Dróżdż, Rzecznika Prasowego Ministra Finansów z 22 stycznia 2015 r. na pytanie naszej redakcji).

Z kolei w odpowiedzi z 21 czerwca 2016 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba stwierdził: 

Z punktu widzenia budżetu państwa, ryzyka pogorszenia kondycji finansowej Poczty Polskiej S.A oraz wzrostu kosztów działalności dla przedsiębiorców, Minister Finansów na chwilę obecną nie rekomenduje zwiększenia stawek tzw. „kilometrówki”.

Kilometrówka 2016/2017 - MF nie chce zwiększenia stawek

Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie przepis ten (nie zmienił się od 2007 roku) przewiduje, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które, co do zasady, nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi stawki kwot, o których mowa w ust. 1, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,

2) dla motocykla - 0,92 zł,

3) dla motoroweru - 0,81 zł.

Nowe stawki kilometrówki jeszcze nie w 2015 roku

Nowe stawki miały pierwotnie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ale zapewne także w 2014 r. nie doczekamy się ich aktualizacji. Pewną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest możliwość kompleksowego uregulowania kwestii opodatkowania samochodów służbowych do celów prywatnych (Ministerstwo Finansów planuje tu ryczałtowe opodatkowanie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015     

Polecamy produkt: Podatki 2015 - komplet

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama