REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kilometrówka 2016 – nie będzie wyższych stawek i limitów

kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe
kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe

REKLAMA

0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla - 0,92 zł, dla motoroweru - 0,81 zł. Takie miały być - już w pierwszym kwartale 2012 r. - nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Wyższe miały być w konsekwencji zwolnione z PIT przychody pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów oraz wyższe koszty podatkowe przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przygotowało już w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia w tej sprawie - niestety od dłuższego czasu projekt "utknął" w Ministerstwie Finansów, gdzie został skierowany celem konsultacji. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości budżetowych dla aktualizacji stawek także w 2016 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów  służbowych.

Polecamy produkt: 100 pytań o samochód w firmie + CD

Przedsiębiorcy z utęsknieniem czekają na aktualizację ww. stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, bo nie zmieniły się od 2007 roku. Natomiast w tym czasie istotnie wzrosły np. ceny paliw.

Uwaga! Projekt ten od początku jest konsultowany w Ministerstwie Finansów (bo nowego rozporządzenia nie można wydać bez porozumienia z resortem finansów), które cały czas nie widzi możliwości budżetowych dla podwyższenia stawek. Poniżej dość przygnębiająca historia stanowisk zainteresowanych ministrów resortów w tej kwestii z ostatnich lat.

9 stycznia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził zapytany o przedłużające się konsultacje przedmiotowego projektu, że z uwagi na deficyt budżetowy Minister Finansów podchodzi z najwyższą ostrożnością do wszelkich regulacji, które ograniczą dochody budżetu.
Również w udzielonej 23 lutego 2012 r. (data wpływu) odpowiedzi na interpelację poselską nr 1250 Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził w imieniu Ministra Finansów:
Mając na uwadze skutki finansowe podwyższenia maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozważając zasadność wszczętego przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej procesu legislacyjnego, należy pamiętać o wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) tzw. wydatkowej regule dyscyplinującej. (...) W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian.

Wyższe stawki przebiegu pojazdów, to wyższe koszty firm, a więc niższy podatek dochodowy. Tym niemniej warto się zastanowić, czy budżet nie "odbije" sobie niższych wpływów z PIT wyższymi wpływami z VAT i akcyzy od paliw, jeżeli zadowoleni z wyższych stawek przebiegu pojazdów przedsiębiorcy zaczną więcej jeździć.

Oficjalne stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie jest takie (pismo z 12 kwietnia 2012 r. do redakcji), że nadal trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia przewidującym podwyższenie ww. stawek oraz uzgodnienia z Ministrem Finansów w tym zakresie. Prace te mają na celu pozytywne zakończenie procedury legislacyjnej w zakresie zmiany stawek i ostateczne podpisanie projektowanego rozporządzenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przez Ministra Finansów.

Stanowisko to zostało potwierdzone 2 stycznia 2013 r. w informacji z Biura Prasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, skierowanej do naszej redakcji:
Nadal nie zakończyły się uzgodnienia wysokości stawek „kilometrówki” z MF. Ponieważ rozporządzenie może zostać wydane przez MTBiGM wyłącznie w porozumieniu z Ministrem Finansów, decydujące w tej sprawie będzie stanowisko resortu finansów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów (wyrażone 11 stycznia 2013 r. w informacji z Wydziału Prasowego Biura Ministra Finansów skierowanej do naszej redakcji):
Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2012 r. również w 2013 r. założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w obecnej sytuacji gospodarczej państwa, spowoduje istotne uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.

Wobec takiego sztywnego stanowiska MF Wydawało się więc, że i MTBiGM zrezygnowało z popierania swojego projektu. Projekt ten zniknął ze strony internetowej MTBiGM.

Jednak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje (mail do naszej redakcji z 20 czerwca 2013 r.), że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przygotował projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie ww. stawek. Projekt ten został przesłany do Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia w zakresie skutków finansowych planowanych zmian i obecnie oczekuje na zaopiniowanie przez resort finansów.
Prace legislacyjne mające na celu podwyższenie ww. stawek będą kontynuowane po wyrażeniu przez Ministra Finansów akceptacji dla proponowanych rozwiązań i ich finansowego uzasadnienia. Po uzyskaniu tej akceptacji, resort transportu podejmie prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, przy czym na odpowiednim etapie tych prac projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej MTBiGM.
W ostatnim czasie, pismem z dnia 27 maja 2013 r. Nr TD-1k-020-23/13, Departament Transportu Drogowego w MTBiGM przesłał do Ministerstwa Finansów zaproszenie na spotkanie robocze mające na celu zbilansowanie dotychczasowych prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego stawki oraz uzgodnienie kierunku dalszych działań w tym zakresie. Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu finansów w odniesieniu do powyższej propozycji.


Niestety stanowisko Ministerstwa Finansów nie zmieniło się również w 2014 roku. W odpowiedzi na pytanie redakcji infor.pl Wydział Prasowy MF przekazał 16 stycznia 2014 r. następującą informację:

Pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie, szczególnie w strefie euro i – w konsekwencji – także w Polsce oznaczało, że redukcja nadmiernego deficytu nie będzie możliwa bez podjęcia dodatkowych działań. Działania przedsięwzięte w tym celu nie ominęły także administracji rządowej – przykładowo: nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego od 2009 r. jest wciąż zamrożony. 21 czerwca 2013 r. Rada Ecofin wydała nowe rekomendacje, zgodnie z którymi Polska powinna zredukować nadmierny deficyt do 2014 r., a więc przedłużając o 2 lata czas na tę redukcję.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2013 r., również w 2014 r., założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.


Takie samo stanowisko (z podobnym uzasadnieniem) zajęło Ministerstwo Finansów również w styczniu 2015 r.:

Uprzejmie informujemy, że Rząd pozostaje zdeterminowany, by dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów dla rozwoju kraju. Osiągnięcie długookresowej stabilności finansów publicznych poprzez redukcję nadmiernego deficytu jest też ważnym zobowiązaniem naszego kraju wobec Unii Europejskiej. Z powyższych względów wprowadzenie proponowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju podwyżek stawek tzw. "kilometrówki", w naszej ocenie nie jest możliwe. (odpowiedź Wiesławy Dróżdż, Rzecznika Prasowego Ministra Finansów z 22 stycznia 2015 r. na pytanie naszej redakcji).

Z kolei w odpowiedzi z 21 czerwca 2016 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba stwierdził: 

Z punktu widzenia budżetu państwa, ryzyka pogorszenia kondycji finansowej Poczty Polskiej S.A oraz wzrostu kosztów działalności dla przedsiębiorców, Minister Finansów na chwilę obecną nie rekomenduje zwiększenia stawek tzw. „kilometrówki”.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Kilometrówka 2016/2017 - MF nie chce zwiększenia stawek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Obecnie przepis ten (nie zmienił się od 2007 roku) przewiduje, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które, co do zasady, nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi stawki kwot, o których mowa w ust. 1, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,

2) dla motocykla - 0,92 zł,

3) dla motoroweru - 0,81 zł.

Nowe stawki kilometrówki jeszcze nie w 2015 roku

Nowe stawki miały pierwotnie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ale zapewne także w 2014 r. nie doczekamy się ich aktualizacji. Pewną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest możliwość kompleksowego uregulowania kwestii opodatkowania samochodów służbowych do celów prywatnych (Ministerstwo Finansów planuje tu ryczałtowe opodatkowanie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015     

Polecamy produkt: Podatki 2015 - komplet


Wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, zwłaszcza rosnące ceny paliw oraz liczne monity pracodawców kierowane do Ministerstwa Infrastruktury spowodowały w końcu właściwą reakcję tego resortu. Stawki nie były bowiem  nowelizowane od października 2007 roku.

Spowodowało to, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Instytut Transportu Samochodowego (ITS), na zamówienie resortu infrastruktury, sporządził analizę naukową pn.: „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu”.

Z tej analizy wynikła konieczność podwyższenia stawek maksymalnych do poziomu proponowanego w omawianym projekcie. Stawki te pozwolą uzyskać pracownikom uczciwą rekompensatę rzeczywistych, ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji swoich pojazdów dla celów służbowych.

Ryczałt jako forma rozliczania wydatków na samochód pracownika

Opłaty za autostrady a limit „kilometrówki”

Jak ewidencjonować przebieg pojazdu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Czynsz za wynajem samochodu a „kilometrówka”

Przypomnijmy, że w ustawie o PIT i ustawie o CIT zapisano obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania kosztów eksploatacji (wg limitów ustalanych kilometrówką) samochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wyjątkowo ten obowiązek jest wyłączony jeżeli podatnicy stosują ryczałty samochodowe.

Jeżeli podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to do kosztów uzyskania przychodów może zaliczać faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na eksploatację danego samochodu osobowego ale nie więcej niż wynika to z limitu kilometrówki (czyli przemnożenia stawki za 1 km przebiegu i liczby faktycznie przejechanych kilometrów).

Do kosztów można zaliczyć udokumentowane i faktycznie poniesione wydatki na: zakup paliwa, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, składki na ubezpieczenie samochodu, naprawy, usługi serwisowe, części zamienne, przeglądy. Przy czym wydatki rozliczane są w kosztach w kwocie netto (bez VAT). VAT nieodliczony w ramach rozliczeń VAT można zaliczyć do kosztów jako odrębny koszt uzyskania przychodu.

Ewidencję przebiegu pojazdu trzeba prowadzić dla samochodów osobowych:

- stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy,

- używanych w ramach umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy,

- stanowiących własność pracowników – dotyczy także jazd zamiejscowych w ramach podróży służbowych.

Testamenty, spadki, darowizny – PDF

Nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu (i obliczać limitu kilometrówki), gdy:

- pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód w działalności gospodarczej pracodawcy i koszty eksploatacji tego samochodu są rozliczane ryczałtem pieniężnym za jazdy lokalne,

- przedsiębiorca używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT),

- przedsiębiorca używa w działalności samochodu ciężarowego.

Ponadto warto zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT zwolniony z podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (...).

To zwolnienie jest limitowane - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegupojazdu prowadzonej przez pracownika.

Jednak obowiązek pokrycia tych kosztów wynika z ustaw regulujących pracę w zawodach listonosza, pracowników służby leśnej oraz pracowników socjalnych. Zwolnienie to ma zatem zastosowanie wyłącznie do osób zatrudnionych w tych zawodach. Natomiast zwolnienie to nie ma zastosowania do pracowników wykonujących inne zawody.

Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych – skutki w PIT

Podstawa prawna:

- art. 21 ust. 1 pkt 23b, art. 23 ust. 1 pkt 36, pkt 46, pkt 47, ust. 3b, ust. 5 ustawy o PIT,

- art. 16 ust. 1 pkt 30, pkt 51, ust. 3b, ust. 5 ustawy o CIT,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  Podatek od kota. Kiedy i dlaczego musisz zapłacić?

  W Polsce, choć nie istnieje podatek od posiadania kota (w przeciwieństwie do podatku od posiadania psa), to jednak przy zakupie droższego kota musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, znanego jako PCC. Ta kwestia budzi wiele emocji i pytań wśród miłośników czworonogów. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Lokaty bankowe 2023. 6% nominalnego zysku – 3% realnej straty

  Posiadacze rocznych lokat bankowych, kończących się w 2023 roku dostają nominalne zyski ale realnie (uwzględniając inflację i podatek) ponieśli stratę z takiej formy oszczędzania.

  Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Aktualne dane, z początku października

  Zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  REKLAMA