reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Wierzytelności pożyczkowe spółki wobec wspólnika po rozwiązaniu spółki - skutki w PIT

Wierzytelności pożyczkowe spółki wobec wspólnika po rozwiązaniu spółki - skutki w PIT

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2016 r., wspólnik spółki osobowej nie uzyskuje przychodu w PIT w przypadku otrzymania wierzytelności pożyczkowych przysługującej spółce wobec niego, w związku z rozwiązaniem spółki (z pominięciem likwidacji).

"Różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki osobowej bez likwidacji, a likwidacją spółki osobowej nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe dla podatnika."

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2016r., ITPB1/4511-450/16-3/WM.

Sprawa dotyczyła podatnika będącego wspólnikiem spółki kapitałowej. W ramach działań restrukturyzacyjnych planowane jest przekształcenie spółki w spółkę osobową (spółka jawna). Przedmiotem działalności spółki będzie głównie inwestowanie w papiery wartościowe i wierzytelności. W przyszłości możliwe jest rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W rezultacie podatnik stanie się bezpośrednio właścicielem aktywów stanowiących majątek Spółki osobowej, w tym wierzytelności z pożyczek udzielonych jemu samemu. Wierzytelności te zostaną uprzednio zarachowane jako przychód należny.

Na tym tle podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przedmiotowej sprawie wygaśnięcie w wyniku konfuzji (połączenia długu i wierzytelności w jednej osobie) zobowiązań podatnika z tytułu pożyczki udzielonej mu przez spółkę, spowoduje powstanie dla podatnika przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki osobowej bez likwidacji, a likwidacją spółki osobowej nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe dla podatnika na gruncie ustawy o PIT. Zarówno bowiem likwidacja spółki osobowej, jak również jej rozwiązanie, mają ten sam skutek w postaci zakończenia działalności spółki. Jeśli zatem z przepisów wprost wynika, że taki przychód nie powstanie w sytuacji likwidacji spółki, to taka sama będzie sytuacja podatnika w przypadku rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji po stronie podatnika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko podatnika w całości za prawidłowe.

Wybór przepisów

Ustawa o PIT

Art.  14. (Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej)

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki;

11)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;

8.  Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Stanisław Kędzierski, Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama