| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Polisa ubezpieczeniowa dla członka zarządu - czy to jest przychód z nieodpłatnych świadczeń

Polisa ubezpieczeniowa dla członka zarządu - czy to jest przychód z nieodpłatnych świadczeń

Powszechną praktyką wśród spółek jest zawieranie umów ubezpieczenia dla członków zarządu (zarówno będących jej pracownikami, jak i pełniących tę funkcję na innej podstawie). Przeważnie umowy te nie określają osób ubezpieczonych imiennie, a jedynie wskazują, iż ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pełniące w spółce funkcję członka zarządu. Czy w przypadku skonstrukowania polisy w taki sposób po stronie członków zarządu powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Na podstawie ustawy Kodeks cywilny ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia (art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego). Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu (…) (art. 808 § 2 Kc).

Na podstawie tego rodzaju umów członkowie zarządu uzyskają ochronę ubezpieczeniową, a ewentualne odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel. Osoby, na rzecz których spółka wykupuje ubezpieczenie osiągają korzyść finansową polegającą na tym, że nie są zobowiązane do zapłaty składki ubezpieczeniowej za własne ubezpieczenie, gdyż składkę tę pokrywa za nich spółka.

Dzięki takiemu działaniu u członków zarządu spółki dochodzi do przysporzenia w majątku, ponieważ inny podmiot ponosi za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie muszą uszczuplać swojego majątku. Przychodem są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów. Finansowanie tego typu ubezpieczeń przez spółkę oznacza uzyskanie przez ubezpieczonych korzyści finansowej, polegającej na zaoszczędzeniu własnych środków.

Wśród podatników wątpliwości budzi kwestia, czy z nieodpłatnym świadczeniem generującym przychód po stronie beneficjenta mamy również do czynienia w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia nie określa imiennie ubezpieczonego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (…). Zgodnie z kolei z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Z kolei za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »