| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jak rozliczyć zwrot otrzymany na podstawie wyroku sądowego

Jak rozliczyć zwrot otrzymany na podstawie wyroku sądowego

Podatnik, który otrzymał na podstawie wyroku sądowego zwrot nienależnie wpłaconych kwot, powinien rozpoznać z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej, jeżeli kwoty te wcześniej zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Przychodu z działalności gospodarczej nie stanowią natomiast zwrócone kwoty, które wcześniej nie zostały przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że prawomocnym wyrokiem z dnia 22 października 2015 r. Sąd zasądził na rzecz Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą, kwotę X wraz z ustawowymi odsetkami (dla części X1 od dnia 3 lipca 2013 r. do dnia zapłaty, dla części X2 od dnia 13 marca 2015 r. do dnia zapłaty) oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd, uwzględniając powództwo za zasadne, uznał roszczenia Wnioskodawcy oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zasądzone kwoty stanowiły zwrot wpłaconych nienależnie kwot brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług). W związku z faktem, iż roszczenia powoda miały charakter zobowiązań bezterminowych, roszczenia o odsetki zostały uwzględnione od dat dokonania wezwań do zapłaty. Wnioskodawca otrzymał od Spółki A zasądzone kwoty w lipcu tego roku. Do dnia dzisiejszego Wnioskodawca nie otrzymał korekt faktur od żadnego z wymienionych uprzednio podmiotów. Kwota netto części X1 została przez Wnioskodawcę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, natomiast kwota netto części X2 – nie.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące regulacje prawne, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie wyroku sądowego zwroty wydatków (wpłaconych nienależnie kwot) oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej – będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast przychodów z działalności gospodarczej nie będą stanowiły zwrócone, faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, które wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 października 2016 r., sygn. ITPB1/4511-708/16-1/HD

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Od redakcji:

Z art. 14 ust. 3 pkt 3a updof wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że warunkiem zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej otrzymanych zwrotów poniesionych wcześniej wydatków jest ich rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów. Jeżeli tak się stało, to otrzymany przez podatnika zwrot wydatków stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej. W takim przypadku momentem powstania przychodu jest data otrzymania zwrotu, czyli wpływu środków pieniężnych bezpośrednio do majątku podatnika, np. na jego rachunek bankowy. Jeżeli otrzymany zwrot poniesionych wcześniej wydatków jest efektem wyroku sądowego, dla ustalenia momentu powstania przychodu z tego tytułu bez znaczenia pozostaje moment zasądzenia zwrotu wyrokiem sądowym. Liczy się faktyczne otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych.

Jeżeli natomiast podatnik otrzyma zwrot poniesionych wcześniej wydatków, których nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, nie ma obowiązku rozpoznawania z tego tytułu przychodu z działalności gospodarczej. W takim przypadku transakcja ta jest dla niego neutralna podatkowo. Nie zaliczył do kosztów poniesionych wydatków oraz nie powinien rozpoznać przychodu z działalności gospodarczej z tytułu otrzymania zwrotu tych wydatków.

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »