| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > PIT 2013 – 50% kosztów nie dla bogatych twórców i wynalazców

PIT 2013 – 50% kosztów nie dla bogatych twórców i wynalazców

Obecnie twórcom i wynalazcom uzyskującym przychody z praw (autorskich, pokrewnych, patentowych) do swoich utworów, czy wynalazków (np. zbycie, udzielenie licencji) przysługują w odniesieniu do wszystkich takich przychodów zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Od 2013 roku takie koszty nie będą mogły przekroczyć w danym roku podatkowym 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł. Ale jeżeli koszty faktyczne są wyższe, to nadal będzie można je uwzględnić, pamiętając o ich udokumentowaniu.

Jak jest teraz - koszty 50% bez limitu

Aktualnie, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 i pkt 10  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu można zastosować do przychodów:

1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;

3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ale też jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 50% przychodu - koszty uzyskania przychodu przyjąć może w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy o PIT).

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Kiedy pracownicy mają prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Jak ma być od 2013 roku - limit dla 50% kosztów

Zdaniem Ministra Finansów Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów osobistych postanowiono dokonać pewnej weryfikacji tych przepisów w celu dostosowania do obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i technologicznych. Wprowadzona bowiem w latach 20. XX wieku zasada stosowania przez twórców zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu związana była z zupełnie odmienną sytuacją społeczno-ekonomiczną, w jakiej znajdowała się ta grupa zawodowa.

 Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż zmiany w zakresie poziomu oraz dostępności wykształcenia Polaków wpłynęły na znaczące powiększenie kręgu odbiorców kultury. Ponadto nieznane w latach 20. technologie (telewizja, Internet itd.) wpłynęły na zwiększenie liczebności tej grupy, ale także stworzyły lepsze warunki do pracy samych twórców. Nowe technologie spowodowały także zmiany w zakresie podmiotowym samego pojęcia ˝twórca˝. Obecnie zatem artyści i pozostali twórcy mają niewątpliwie inne możliwości i warunki w porównaniu z istniejącymi w latach 20. XX wieku, które uzasadniały wprowadzenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% uzyskanych przychodów.

Dlatego zaprojektowana przez rząd nowelizacja ustawy o PIT zawiera propozycję ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, co realizuje zapowiedź z exposé prezesa Rady Ministrów wygłoszonego w dniu 18 listopada 2011 r.

Zmiana w omawianym zakresie sprowadza się (tylko i aż) do wprowadzenie rocznego limitu dla tych zryczałtowanych 50% kosztów.  Tym limitem jest 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. obecnie 42.764 zł.

Zatem od 2013 r. koszty 50% w roku podatkowym  nie będą mogły przekroczyć ww. limitu. A więc objąć tymi kosztami będzie można tylko przychody nie przekraczające pierwszego progu skali podatkowej (85.528 zł), pamiętając jednocześnie, że 50% zryczałtowane koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Nowelizacja (o ile zostanie opublikowana do końca listopada 2012 r.) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »