reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Projekt zmian w PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów został 12 października 2012 r. uchwalony przez Sejm. Senat 18 października uchwalił 6 poprawek (w tym przywrócił okrojoną znacznie ulgę internetową). Sejm uchwalił ostatecznie (uwzględniając wszystkie poprawki Senatu) nowelizację 24 października, a 11 listopada 2012 r. podpis na niej złożył Prezydent. Zmiany w PIT wejdą w życie dopiero w 2013 roku i będziemy odliczać ulgi na nowych zasadach na początku 2014 roku rozliczając dochody roku 2013. Ulga internetowa nie będzie zlikwidowana ale przysługiwać będzie tylko tym, którzy dopiero zaczynają korzystać z internetu.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT i aktualny stan prac legislacyjnych

Projekt, po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, został skierowany do Sejmu i 12 października 2012 r. został uchwalony jako ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

6 poprawek do ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniósł Senat uchwałą z 18 października 2012 r..

Nowelizacja ustawy o PIT na 2013 r. została uchwalona przez Sejm ostatecznie 24 października 2012 r. i podpisana przez Prezydenta 11 listopada 2012 r. Nowości obowiązywać będą od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku.

Najważniejsze nowości:

1. ograniczenie stosowania ryczałtowych 50%. kosztów uzyskania przychodów, z tytułu przeniesienia praw autorskich tylko do osób, które z tego tytułu nie mają rocznych przychodów większych niż 85.528 zł (kwota graniczna I przedziału skali podatkowej). Projektowany przepis stanowi, że koszty takie nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej - czyli 42.764 zł.

Pozostanie utrzymana zasada, że jeżeli podatnik udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż ryczałtowe - to koszty te będą uwzględniane w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Twórcy, których roczne przychody z przeniesienia praw autorskich nie przekroczą 85.528 zł nadal będą mogli stosować ryczałtowe 50% koszty podatkowe.

W tym zakresie poprawka Senatu nr 1 ma na celu umożliwienie potrącenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego przy rozliczaniu kosztów wyższych niż ryczałtowe. Zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym przez Sejm, faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów (z tytułów, o których mowa w ust. 9 pkt 1 – 3, 4 oraz 6 tego artykułu) bezpośrednio związane z przychodami, można odliczyć nie tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, ale także jeżeli zostały poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy. Odkodowanie takiej normy umożliwia odesłanie do odpowiedniego stosowania ust. 5 w art. 22 ustawy PIT. W opinii Senatu, skoro ustawodawca dopuszcza odliczenie kosztów poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy, to również powinien umożliwić rozliczenie kosztów powstałych w roku następnym po roku podatkowym. Poprawka Senatu umożliwia odliczenie kosztów powstałych do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ponadto poprawka Senatu nr 2 umożliwia rozliczenie rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej również podatnikom osiągającym koszty uzyskania przychodów wyższe niż ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej i jednocześnie nieprzekraczające 50% uzyskanych przychodów. W opinii Senatu, nowe rozwiązania dotyczące zasad odliczania kosztów przychodów z tytułu działalności twórców powodują, że nie każde faktycznie poniesione koszty, wyższe niż koszty ryczałtowe, będzie można odliczyć od przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy PIT (nienowelizowanym, w tym zakresie, przez rozpatrywaną przez Senat ustawę) jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich (praw własności przemysłowej) były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-3, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W myśl przepisu, oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty faktycznie poniesione, jeżeli udowodni, że przekroczyły one 50% przychodu. Takie brzmienie przepisu pozwalało podatnikowi (dotychczas), w każdej sytuacji, rozliczyć koszty faktycznie poniesione, jeśli były one wyższe niż koszty ryczałtowe. Wobec wprowadzenia limitu odliczenia kosztów ryczałtowych (nie więcej niż kwota 42.764 zł) może się pojawić wątpliwość, czy przedmiotowy przepis pozwoli odliczyć podatnikowi te rzeczywiste koszty, które mieszczą się w przedziale kwotowym od 42.764 zł do 50% przychodów. Biorąc pod uwagę cel przepisu zasadnym byłoby (zdaniem Senatu), aby podatnik mógł rozliczyć również udowodnione koszty, w wysokości niższej niż 50% przychodu.

2. ograniczenie ulgi na dzieci (prorodzinnej) - podatnicy, którzy osiągną w roku podatkowym dochody powyżej kwoty 112.000,- zł - i mają tylko jedno dziecko nie będą mieć prawa do ulgi prorodzinnej. Limit ten będzie liczony łącznie dla obojga małżonków.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2011 / 2012

Dla osób mających dwoje dzieci nic się nie zmieni - ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów i tak jak do tej pory wynosić będzie 92,67 zł za każdy miesiąc (czyli 1112,04 zł za 12 miesięcy).

Osoby wychowujące troje i więcej dzieci będą miały większą ulgę.

Ulga zwiększy się od 2013 roku na trzecie dziecko o 50% i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT), czyli 1668,12 zł za 12 miesięcy wychowywania dzieci bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Teraz rodzice z trójką dzieci mogą odliczyć od PIT łącznie 3336,12 zł - po zmianach odliczą 556 zł więcej.

Natomiast ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wyniesie od 2013 roku 185,34 zł miesięcznie (1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT), czyli 2224,08 zł za cały rok bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Odnośnie znowelizowanych zasad rozliczania ulgi na dziecko poprawka Senatu nr 4 w sposób jednoznaczny wskazuje na wysokość ulgi podatkowej z tytułu wychowywania trojga i więcej dzieci. Przepis art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy PIT, w brzmieniu ustawy przekazanej przez Sejm, wskazuje że odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko (w przypadku wychowywania przez podatnika trojga i więcej dzieci) podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek. Przepis ten może być rozumiany w ten sposób, że odliczenie obejmuje jedynie 1/6 kwoty zarówno za pierwsze jak i drugie dziecko (w sumie 1/6 kwoty), a nie odrębnie 1/6 kwoty za pierwsze i 1/6 kwoty za drugie dziecko (w sumie 2/6 kwoty). Na to ostanie wskazuje co prawda intencja przepisu, należy jednak mieć na uwadze, że aby wyinterpretować z przepisu pożądaną normę (1/6 kwoty na pierwsze i 1/6 kwoty na drugie dziecko), należałoby „przełamać” wykładnię językową - wykładnią odwołującą się do ratio legis. Senat uchwalił poprawkę nr 4 ( w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 w lit. a wyrazy „na pierwsze i drugie dziecko” zastępuje się wyrazami „odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko ), mając na względzie postulat formułowania przepisów w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.

Podatek VAT - zmiany 2013 / 2014

Ulga na dziecko dla przedsiębiorców w 2013 roku

Akcyza na samochody 2012 / 2013

Meldunek zniknie od 2016 r. - od 2013 r. spore ułatwienia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r. PIT 2013, PIT 2012, ulga na dziecko 2012 / 2013, ulga internetowa 2012 / 2013
Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r. PIT 2013, PIT 2012, ulga na dziecko 2012 / 2013, ulga internetowa 2012 / 2013

Kasy fiskalne 2020 (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama