| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Wystawianie faktur VAT od 2013 roku – zapoznaj się z nowymi zasadami

Wystawianie faktur VAT od 2013 roku – zapoznaj się z nowymi zasadami

Od 2013 roku czekają nas istotne zmiany dotyczące fakturowania sprzedaży towarów i usług. Pojawią się faktury uproszczone, a znikną m.in. faktury wewnętrzne. Przewiduje się również likwidację określeń „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża”. Wprowadzona będzie możliwość umieszczenia informacji, iż podatek VAT rozlicza nabywca, a także możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Zmian jest znacznie więcej, w tym w samej treści faktur VAT.

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Uchylony ma zostać obecny art. 106 ustawy o VAT, a zamiast niego zostaną dodane nowe  przepisy art. 106a – 106r.

Zdaniem resortu finansów projektowane regulacje są w dużej mierze odzwierciedleniem rozwiązań przyjętych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Finansów:

- z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem fakturowym oraz

- z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz  trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249,  poz. 1661), oraz uwzględniają obecne brzmienie przepisów art. 106 ustawy o VAT.  

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Potrzeba zmian dotychczasowych regulacji wynika przede wszystkim z konieczności  transpozycji zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE.  

Minister Finansów wydał również rozporządzenie z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. z 18 grudnia 2012 r., poz. 1428.

Likwidacja faktur wewnętrznych

Istotną zmianą w stosunku do aktualnego brzmienia ww. art. 106 ustawy o VAT jest propozycja wyeliminowania faktur wewnętrznych.

Zmiana ta jest konieczna, z uwagi na fakt, iż właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju  faktur. Faktura wewnętrzna nie jest zresztą istotnym dokumentem mającym wpływ na  prawidłowe funkcjonowanie systemu VAT.  

Projektowana nowelizacja ustawy o VAT przewiduje uchylenie art. 106 ustawy o VAT, przy jednoczesnym  dodaniu przepisów art. 106a-106r. Celem tego zabiegu jest umożliwienie dokonania zmian w  aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących fakturowania w możliwie najbardziej  czytelny sposób oraz przejrzyste usystematyzowanie przepisów w zakresie fakturowania.  

Ogólne zasady fakturowania

Przepisy art. 106a formułują ogólne zasady fakturowania i stanowią implementację art. 219a dyrektywy 2006/112/WE, dodanego przez dyrektywę 2010/45/UE Rady.

Regulacja ta ma zapewnić pewność prawa w odniesieniu do zobowiązań dotyczących  fakturowania poprzez wyraźne określenie zakresu objętego daną jurysdykcją.

Jak wynika z art. 219a dyrektywy 2006/112/WE, podstawową zasadą jest, że państwo  członkowskie, w którym ma miejsce dostawa, określa zasady fakturowania. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady, które zostały zawarte w art. 219a lit. a) i b). Dotyczą one dostaw transgranicznych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz dostaw  podlegających opodatkowaniu poza terytorium UE.

W takich przypadkach zastosowanie  mają przepisy w zakresie państwa członkowskiego, w którym dostawca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego wykonywana jest dostawa towaru lub  w którym dostawca ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Więcej na ten temat: Faktura VAT 2013

Dla dostawców mających siedzibę poza UE, dokonujących dostawy towarów lub  świadczenia usług podlegających opodatkowaniu w UE, wyjątki nie mają zastosowania,  natomiast zawsze stosuje się podstawową zasadę fakturowania, czyli zasadę państwa  członkowskiego, w którym ma miejsce dostawa.    

W równym stopniu, podstawowa zasada będzie miała zawsze zastosowanie w przypadku  samofakturowania, w którym odbiorca wystawiający fakturę również podlega  opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia. Zatem państwo członkowskie, w którym ma miejsce dostawa, będzie ustalać zasady fakturowania.   

Konstrukcja projektowanego art. 106a pozwala na przeniesienie opisanych wyżej zasad  wynikających z art. 219a dyrektywy 2006/112/WE do krajowego porządku prawnego  poprzez wskazanie przypadków, w których znajdą zastosowanie odpowiednie regulacje  odnoszące się do fakturowania przewidziane w krajowych przepisach prawa.  

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »