| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Zwolnienie z PIT odszkodowań i zadośćuczynień wypłaconych pracownikom

Zwolnienie z PIT odszkodowań i zadośćuczynień wypłaconych pracownikom

Wypłacane przez spółkę zadośćuczynienia w formie rekompensaty od 1 stycznia 2015 r. korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wysokość i zasady wypłaty przedmiotowych rekompensat zostały określone w porozumieniu zbiorowym (dotyczącym rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników) zawartym między pracodawcą a międzyzakładową komisją związkową.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-881/14/BD).

Zadośćuczynienia i odszkodowania pracownicze zwolnione z PIT

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na skutek nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zmianie uległa treść przepisu art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku kwoty odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość i zasady ustalania wynikają z odrębnych ustaw, a także – zgodnie z nowym brzmieniem – z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów wynikających z Kodeksu pracy.

Wyżej wskazana interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uwzględnia stanowisko podatnika o możliwości zastosowania tego zwolnienia do kwot wypłaconych w 2014 r. w oparciu o porozumienie pracodawcy z międzyzakładową komisją związkową.

Sprawa dotyczyła spółki, która na mocy porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, zamierzała wypłacać pracownikom dodatkowe odszkodowania i rekompensaty z tego tytułu.  Spółka powzięła wątpliwości, czy kwota przedmiotowych odszkodowań i rekompensat jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnione z opodatkowania są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Spółka wskazała, że zwolnienie to nie dotyczy odpraw pieniężnych wypłaconych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy niedotyczących pracowników. Nie ma natomiast zapisu wykluczającego zwolnienie z opodatkowania odszkodowań wypłaconych na podstawie innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, czyli w analizowanym przypadku porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi. 

Formularze PIT 2014/2015

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

W związku z powyższym spółka uznała, że w przedmiotowej sprawie zwolnienie znajdzie zastosowanie. Jednocześnie zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w celu potwierdzenia swojego stanowiska.

Organ uznał je za prawidłowe, w uzasadnieniu interpretacji wskazując, że art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT w znowelizowanym brzmieniu, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. (ale mającym zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku 2014 r.) wprost przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania kwot odszkodowań (zadośćuczynień), których wysokość lub zasady ustalania wynikają m.in. postanowień układów zbiorowych pracy, czy innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów regulowanych przez przepisy Kodeksu pracy. Poprzednie brzmienie przepisu przewidywało zwolnienie z podatku kwot, ustalanych wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Organ wskazał, że zgodnie ze stanem  faktycznym przedstawionym we  wniosku o interpretację, wypłata kwot odszkodowań/rekompensat  nastąpi na podstawie porozumienia zbiorowego, które zostało zawarte na czas określony stosownie do treści ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego. Organ podkreślił, że taka wypłata spełnia warunki zwolnienia określone w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

Wybór przepisów

Art. 21.

1. Wolne od podatku dochodowego są:

3) [w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r.] otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem: (…)

3) [w brzmieniu do 31 grudnia 2014 r.] otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: 

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe;

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »