Kategorie

Firmowe składki ubezpieczeniowe obniżą PIT od wynagrodzenia z umowy o pracę

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Firmowe składki ubezpieczeniowe obniżą PIT od wynagrodzenia z umowy o pracę
fot. Fotolia
Osoby łączące zatrudnienie na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej z prowadzeniem działalności gospodarczej mają możliwość znacząco obniżyć wartość zobowiązania względem fiskusa. W efekcie preferencyjnego odliczenia składek społecznych i zdrowotnych, osoby takie w rozliczeniu rocznym częściej niż inni podatnicy uzyskują znaczny zwrot nadpłaconego podatku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają obniżać kwoty dochodu i odpowiednio kwoty podatku o pobrane lub opłacone składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

Zasada ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361). Zgodnie z ich brzmieniem dochód i odpowiednio podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej lub liniowo ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne (i odpowiednio – zdrowotne):

 • opłaconych w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeniowego,
 • pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z tymi przepisami.

Dwa tytuły zatrudnienia, to dwie składki zdrowotne

Reklama

Podatnik łączący etat lub inną formę zatrudnienia z działalnością gospodarczą, składki ubezpieczeniowe i społeczne opłaca co do zasady z każdego z tych tytułów odrębnie. Istnieje możliwość eliminowania tego obowiązku jedynie w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne w ramach wynikającego z art. 9 ust. 2 z dnia 13 października 1998 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015, poz. 121) zbiegu tytułów ubezpieczeń. W jego wyniku posiadanie dwóch  lub więcej tytułów do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne powoduje, że część składek opłacać można dobrowolnie lub też można w ogóle zrezygnować z ich opłacania.

Natomiast zarówno z umowy o pracę czy umowy zlecenie, łączonych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy opłacać dwie niezależne od siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą do tego jest art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027).

100 pytań o samochód w firmie + CD

W przypadku umowy o pracę lub zlecenie, wysokość składki zdrowotnej zależny bezpośrednio od kwoty wynagrodzenia. Pracodawca, obliczając wynagrodzenie do wypłaty, na liście płac wskazuje wartość składki zdrowotnej, która podlega odliczeniu od zaliczki na podatek.

Przykład:

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie 6000 zł brutto. Pracodawca ustalając listę płac oraz kwotę do wypłaty, oblicza wartość składki do zapłaty oraz do odliczenia od zaliczki na podatek pracownika

 

Źródło formularza „indywidualna lista płac”: www.fillup.pl

Reklama

W efekcie takiego obliczenia pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek opłacić na rzecz urzędu skarbowego, zaliczkę na podatek, powstałą po odjęciu od kwoty podatku odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do rzadkości należy sytuacja, w której pracownik uzyskuje wynagrodzenie, gdzie kwota odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż kwota zaliczki na podatek dochodowy. W efekcie zatem prawie zawsze płatnik przekazuje pewną kwotę zaliczki na podatek, a w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wskazuje podatnikowi określoną kwotę pobranej oraz przekazanej zaliczki na podatek. W efekcie w ramach etatu podatnik odlicza całą wartość składek społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Źródło druku PIT-11: www.fillup.pl

Odmienna sytuacja może mieć natomiast miejsce w prowadzonej równolegle z etatem działalności gospodarczej. Tutaj bowiem podatek ustalany jest od dochodu, czyli zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361), od różnicy pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększonej lub pomniejszonej w zależności od wartości, o różnicę pomiędzy remanentem końcowym i początkowym. W efekcie może się okazać, że polityka podatkowa spowoduje niski dochód lub że dochód ten nie wystąpi w ogóle.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015


Wartość dochodu z działalności gospodarczej nie ma wpływu na kwotę składki zdrowotnej.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027).składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru, zgodnie z art. 81 ust. 1 tej ustawy, jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2015 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS, kwota ta wynosi 3104,57 zł.

Źródło formularza wpłaty do ZUS: www.fillup.pl   

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotnej, o ile płatnik wybierze najniższą wartość ustalenia wynosi zatem 279,41 zł (9% z kwoty 3104,57 zł). Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361), odliczeniu od podatku podlegać może wyłącznie 7,75% tej podstawy co powoduje, że przedsiębiorca odliczyć może jedynie 240,60 zł miesięcznie, a za cały 2015 r. - 2879,45 zł.

Gdyby z prowadzonych ewidencji podatkowych wynikało, że podatnik osiąga niskie dochody, to kwota podatku do zapłaty nie wystąpi, a w konsekwencji straci on możliwość odliczenia od podatku powyższej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie nie przechodzi bowiem na kolejne lata podatkowe.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Czy w 2015 r. można liczyć na zwrot kwoty 2879,45 zł od organów państwa?

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą, którą łączy z zatrudnieniem na etacie, to opłacana z tytułu działalności gospodarczej kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne połączyć można z opłacanymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne wynikającymi z PIT-11. Jako że płatnik przekazuje na poczet urzędu skarbowego pewną kwotę zaliczki na podatek, to składka zdrowotna zapłacona z tytułu prowadzenia firmy obniży wartość podatku do zapłaty, a w konsekwencji podatnik w 2015 r. może uzyskać zwrot nawet 2879,45 zł.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.