| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Firmowe składki ubezpieczeniowe obniżą PIT od wynagrodzenia z umowy o pracę

Firmowe składki ubezpieczeniowe obniżą PIT od wynagrodzenia z umowy o pracę

Osoby łączące zatrudnienie na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej z prowadzeniem działalności gospodarczej mają możliwość znacząco obniżyć wartość zobowiązania względem fiskusa. W efekcie preferencyjnego odliczenia składek społecznych i zdrowotnych, osoby takie w rozliczeniu rocznym częściej niż inni podatnicy uzyskują znaczny zwrot nadpłaconego podatku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają obniżać kwoty dochodu i odpowiednio kwoty podatku o pobrane lub opłacone składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

Zasada ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361). Zgodnie z ich brzmieniem dochód i odpowiednio podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej lub liniowo ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne (i odpowiednio – zdrowotne):

  • opłaconych w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeniowego,
  • pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z tymi przepisami.

Dwa tytuły zatrudnienia, to dwie składki zdrowotne

Podatnik łączący etat lub inną formę zatrudnienia z działalnością gospodarczą, składki ubezpieczeniowe i społeczne opłaca co do zasady z każdego z tych tytułów odrębnie. Istnieje możliwość eliminowania tego obowiązku jedynie w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne w ramach wynikającego z art. 9 ust. 2 z dnia 13 października 1998 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015, poz. 121) zbiegu tytułów ubezpieczeń. W jego wyniku posiadanie dwóch  lub więcej tytułów do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne powoduje, że część składek opłacać można dobrowolnie lub też można w ogóle zrezygnować z ich opłacania.

Natomiast zarówno z umowy o pracę czy umowy zlecenie, łączonych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy opłacać dwie niezależne od siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą do tego jest art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027).

100 pytań o samochód w firmie + CD

W przypadku umowy o pracę lub zlecenie, wysokość składki zdrowotnej zależny bezpośrednio od kwoty wynagrodzenia. Pracodawca, obliczając wynagrodzenie do wypłaty, na liście płac wskazuje wartość składki zdrowotnej, która podlega odliczeniu od zaliczki na podatek.

Przykład:

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie 6000 zł brutto. Pracodawca ustalając listę płac oraz kwotę do wypłaty, oblicza wartość składki do zapłaty oraz do odliczenia od zaliczki na podatek pracownika

 

Źródło formularza „indywidualna lista płac”: www.fillup.pl

W efekcie takiego obliczenia pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek opłacić na rzecz urzędu skarbowego, zaliczkę na podatek, powstałą po odjęciu od kwoty podatku odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do rzadkości należy sytuacja, w której pracownik uzyskuje wynagrodzenie, gdzie kwota odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż kwota zaliczki na podatek dochodowy. W efekcie zatem prawie zawsze płatnik przekazuje pewną kwotę zaliczki na podatek, a w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wskazuje podatnikowi określoną kwotę pobranej oraz przekazanej zaliczki na podatek. W efekcie w ramach etatu podatnik odlicza całą wartość składek społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Źródło druku PIT-11: www.fillup.pl

Odmienna sytuacja może mieć natomiast miejsce w prowadzonej równolegle z etatem działalności gospodarczej. Tutaj bowiem podatek ustalany jest od dochodu, czyli zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361), od różnicy pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększonej lub pomniejszonej w zależności od wartości, o różnicę pomiędzy remanentem końcowym i początkowym. W efekcie może się okazać, że polityka podatkowa spowoduje niski dochód lub że dochód ten nie wystąpi w ogóle.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »