REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje terapię logopedyczną?

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna
Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na leczenie jąkania jako rehabilitacji mowy zgodnie z zaleceniami lekarskimi? Czy ma znaczenie nazwa usługi określona na fakturze: leczenie jąkania, terapia, wizyta, zajęcia, zabiegi logopedyczne czy sam fakt otrzymywanego wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, które wpisuje się w zalecenie lekarskie?

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna

Wydatki poniesione przez podatniczkę w związku z niepełnosprawnością syna, na zabiegi rehabilitacyjne – w ramach terapii logopedycznej, będącej rehabilitacją mowy w postaci leczenia jąkania, zaleconej przez lekarza psychiatrę, która ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie, stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji podatniczka może dokonać odliczenia poniesionych wydatków od dochodu - takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.169.2021.2.MD.

Autopromocja

Ulga rehabilitacyjna - co można odliczyć

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także "ustawa"), zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń w ramach ulgi określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b cytowanej ustawy).

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z powołanymi powyżej przepisami wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą podlegać odliczeniu od dochodu jedynie w roku podatkowym w którym zostały poniesione.

Zabiegi logopedyczne to zabiegi rehabilitacyjne

Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia wynika, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć wydatki poniesione na leczenie jąkania syna, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie to wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w … na okres do 31 sierpnia 2021 r. Orzeczenie przyznano z powodu Zespołu Aspergera (F84.5), jąkania (F98.5) oraz mieszanych (F41.3) zaburzeń lękowych – symbol przyczyny niepełnosprawności 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe. Syn jąka się od 5 roku życia. Według zaleceń lekarza psychiatry syn Wnioskodawczyni wymaga terapii logopedycznej. Dziecko zostało zakwalifikowane na terapię – leczenie jąkania (rehabilitację mowy) prowadzoną przez logopedę wyspecjalizowanego w terapii jąkania, na którą był przez Wnioskodawczynię dowożony z miejsca zamieszkania przez 13 dni. Terapia jąkania obejmuje zabiegi rehabilitacyjne – zajęcia i ćwiczenia, które rehabilitują zaburzoną funkcję organizmu, tj. mowę. Zajęcia odbywały się przez min. 8 godzin dziennie. Później kontynuował terapię w formie całodziennych comiesięcznych spotkań z logopedą. Rehabilitacja mowy w postaci leczenia jąkania – terapii logopedycznej ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie. Na rzecz niepełnosprawnego syna Wnioskodawczyni poniosła wydatki w 2020 r.: 1 października 2020 r. – 200 zł; 2 października 2020 r. – 7800 zł, 4 listopada 2020 r. – 300 zł, 8 grudnia 2020 r. – 300 zł. Za ww. zajęcia Wnioskodawczyni otrzymała faktury o nazwie usługi „leczenie jąkania”. Łączna wartość faktur wyniosła 8600 zł. Faktury te zostały wystawione na Wnioskodawczynię. Wskazane wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ani zwrócone w jakiejkolwiek formie. W roku poniesienia wydatków Wnioskodawczyni osiągnęła dochody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Syn Wnioskodawczyni nie osiągał dochodów (opodatkowanych ani zwolnionych z podatku) w roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni zamierza dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jako przedstawiciel ustawowy pobiera na niego zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł – miesięcznie, 2590,08 zł – rocznie).

Przenosząc przedstawione uprzednio uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy podkreślić należy, że ustawodawca nie zdefiniował w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęć: „zabieg”, „rehabilitacja” oraz „rehabilitacja lecznicza”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje m.in. zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię, kinezyterapię.

Natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), który wyjaśnia pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wynika że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wobec powyższego „leczenie jąkania” poprzez zabiegi logopedyczne, należy uznać jako zabiegi rehabilitacyjne. Jednocześnie z zacytowanych przepisów wynika, że podatnik który dokonuje odliczeń, o których mowa powyżej, jest obowiązany posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatków, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

Odnosząc się zatem do kwestii znaczenia nazw usług określonych na fakturach, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności syna, w którym jako symbol przyczyny niepełnosprawności wskazano 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • zalecenia lekarza psychiatry, w których lekarz zakwalifikował syna na terapię – leczenie jąkania (rehabilitację mowy),

to poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na terapię syna, udokumentowane fakturami VAT o nazwie usługi „leczenie jąkania”, mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji mogą zostać odliczone od dochodu Wnioskodawczyni.

Reasumując - jak uznał Dyrektor KIS - wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku z niepełnosprawnością syna, na zabiegi rehabilitacyjne – w ramach terapii logopedycznej, będącej rehabilitacją mowy w postaci leczenia jąkania, zaleconej przez lekarza psychiatrę, która ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie, stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia poniesionych wydatków od dochodu za 2020 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • obywatel86
  2024-03-03 09:32:34
  myślę, że fakt tego iż powyższy wywód musiał zostać napisany... tego, że urzędnicy zastanawiali się czy "leczenie jąkania" jest rehabilitacją.. fakt, że z właśnie z takiego powodu szukam w Internecie swojego przypadku, to wszystko świadczy o tym jak bardzo źle funkcjonuje nasz kraj... coś poszło nie tak.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA