REKLAMA

REKLAMA

Kategorie

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje terapię logopedyczną?

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna
Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na leczenie jąkania jako rehabilitacji mowy zgodnie z zaleceniami lekarskimi? Czy ma znaczenie nazwa usługi określona na fakturze: leczenie jąkania, terapia, wizyta, zajęcia, zabiegi logopedyczne czy sam fakt otrzymywanego wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, które wpisuje się w zalecenie lekarskie?

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna

Wydatki poniesione przez podatniczkę w związku z niepełnosprawnością syna, na zabiegi rehabilitacyjne – w ramach terapii logopedycznej, będącej rehabilitacją mowy w postaci leczenia jąkania, zaleconej przez lekarza psychiatrę, która ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie, stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji podatniczka może dokonać odliczenia poniesionych wydatków od dochodu - takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.169.2021.2.MD.

REKLAMA

Autopromocja

Ulga rehabilitacyjna - co można odliczyć

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także "ustawa"), zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń w ramach ulgi określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b cytowanej ustawy).

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

REKLAMA

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z powołanymi powyżej przepisami wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą podlegać odliczeniu od dochodu jedynie w roku podatkowym w którym zostały poniesione.

Zabiegi logopedyczne to zabiegi rehabilitacyjne

Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia wynika, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć wydatki poniesione na leczenie jąkania syna, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie to wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w … na okres do 31 sierpnia 2021 r. Orzeczenie przyznano z powodu Zespołu Aspergera (F84.5), jąkania (F98.5) oraz mieszanych (F41.3) zaburzeń lękowych – symbol przyczyny niepełnosprawności 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe. Syn jąka się od 5 roku życia. Według zaleceń lekarza psychiatry syn Wnioskodawczyni wymaga terapii logopedycznej. Dziecko zostało zakwalifikowane na terapię – leczenie jąkania (rehabilitację mowy) prowadzoną przez logopedę wyspecjalizowanego w terapii jąkania, na którą był przez Wnioskodawczynię dowożony z miejsca zamieszkania przez 13 dni. Terapia jąkania obejmuje zabiegi rehabilitacyjne – zajęcia i ćwiczenia, które rehabilitują zaburzoną funkcję organizmu, tj. mowę. Zajęcia odbywały się przez min. 8 godzin dziennie. Później kontynuował terapię w formie całodziennych comiesięcznych spotkań z logopedą. Rehabilitacja mowy w postaci leczenia jąkania – terapii logopedycznej ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie. Na rzecz niepełnosprawnego syna Wnioskodawczyni poniosła wydatki w 2020 r.: 1 października 2020 r. – 200 zł; 2 października 2020 r. – 7800 zł, 4 listopada 2020 r. – 300 zł, 8 grudnia 2020 r. – 300 zł. Za ww. zajęcia Wnioskodawczyni otrzymała faktury o nazwie usługi „leczenie jąkania”. Łączna wartość faktur wyniosła 8600 zł. Faktury te zostały wystawione na Wnioskodawczynię. Wskazane wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ani zwrócone w jakiejkolwiek formie. W roku poniesienia wydatków Wnioskodawczyni osiągnęła dochody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Syn Wnioskodawczyni nie osiągał dochodów (opodatkowanych ani zwolnionych z podatku) w roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni zamierza dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jako przedstawiciel ustawowy pobiera na niego zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł – miesięcznie, 2590,08 zł – rocznie).

Przenosząc przedstawione uprzednio uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy podkreślić należy, że ustawodawca nie zdefiniował w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęć: „zabieg”, „rehabilitacja” oraz „rehabilitacja lecznicza”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje m.in. zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię, kinezyterapię.

Natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), który wyjaśnia pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wynika że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wobec powyższego „leczenie jąkania” poprzez zabiegi logopedyczne, należy uznać jako zabiegi rehabilitacyjne. Jednocześnie z zacytowanych przepisów wynika, że podatnik który dokonuje odliczeń, o których mowa powyżej, jest obowiązany posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatków, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

Odnosząc się zatem do kwestii znaczenia nazw usług określonych na fakturach, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni posiada:

  • orzeczenie o niepełnosprawności syna, w którym jako symbol przyczyny niepełnosprawności wskazano 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe,
  • zalecenia lekarza psychiatry, w których lekarz zakwalifikował syna na terapię – leczenie jąkania (rehabilitację mowy),

to poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na terapię syna, udokumentowane fakturami VAT o nazwie usługi „leczenie jąkania”, mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji mogą zostać odliczone od dochodu Wnioskodawczyni.

Reasumując - jak uznał Dyrektor KIS - wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku z niepełnosprawnością syna, na zabiegi rehabilitacyjne – w ramach terapii logopedycznej, będącej rehabilitacją mowy w postaci leczenia jąkania, zaleconej przez lekarza psychiatrę, która ułatwia synowi porozumiewanie się, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie, stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia poniesionych wydatków od dochodu za 2020 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA