Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?

Bartosz Gebel, doradca podatkowy
Bartosz Gebel, doradca podatkowy. Ergotax biuro rachunkowe. Ergotax kancelaria doradcy podatkowego.
Biuro rachunkowe ERGOTAX
Księgowi & doradcy
Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
Przedsiębiorcy związani z branżą IT mogą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkować się ryczałtem, „liniówką” lub wybrać skalę podatkową. W tych dwóch ostatnich przypadkach mogą także skorzystać z ulgi IP BOX – dobrodziejstwa, dającego możliwość obniżenia stawki podatku do zaledwie 5% - od całości lub od części uzyskiwanych dochodów. Również spółki opodatkowane podatkiem CIT taką opcję mogą wybrać. Co istotne, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla programistów czy ogólnie podmiotów z branży IT – wszak nazwa ulgi to nie IT BOX.

Czym jest zatem IP BOX?

To po prostu preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług tworzonych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Własność intelektualna (IP - Intelectual Property), bo o niej mowa, może wystąpić w wielu branżach i obejmować m.in. wynalazki, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, patenty czy wzory użytkowe (np. przemysłowe).

Ulga IP BOX ma zatem na celu zachęcanie przedsiębiorców do wykorzystywania potencjału biznesowego w zakresie praw własności intelektualnej – a zatem i do szeroko pojętego tworzenia, rozwijania i ulepszania. Ponadto rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może skorzystać z IP BOX?

Odpowiedź wydaje się banalnie prosta – przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (czyli wspomnianego już IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i przekazują autorskie prawa do nich (za wynagrodzeniem) swoim kontrahentom. Sprawa może się już wydawać nieco prostsza, ale w rzeczywistości wciąż nie jest. Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie IP BOX mają 86 stron, do tego jeszcze dochodzą oczywiście przepisy ustaw o PIT i CIT czy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W tym miejscu nasuwają się zatem trzy kluczowe pytania.

 1. Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej i dochody z nich?
 2. Czym jest działalność badawczo rozwojowa?
 3. Kiedy możemy mówić o przekazywaniu praw autorskich?

Pierwszą kwestię regulują ustawy o podatkach PIT i CIT. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Wskazane wyżej pozycje muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie m.in. ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a ich powstanie być dokonane poprzez wytworzenie, rozwinięcie, ulepszenie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Z kolei dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są dochody osiągnięte (zgodnie z ustawą PIT):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

To z kolei prowadzi nas do pytania o to, czym taka działalność w ogóle jest. Ustawy o PIT i CIT dają nam odpowiedź w tym zakresie. Za działalność badawczo-rozwojową przyjmuje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zwraca się uwagę, że w ustawowej definicji działalności badawczo rozwojowej nie ma spójnika „i” – tak więc ulga może przysługiwać podmiotom w ramach działalności tylko badawczej, lub tylko rozwojowej, lub obu tych działalności jednocześnie.

Jak udowodnić, że prowadzi się taką działalność?

Objaśnienia podatkowe (same przepisy prawa tego nie określają) wskazują m.in. politykę czy zasady prowadzenia tej działalności, definiowanie procesów mających miejsce w ramach tej działalności, uchwałę o powołaniu zespołu do takich prac, regulaminy, karty poszczególnych projektów w tym ewidencji postępu prac, czy ewidencję czasu pracy. Istotne jest zatem, aby w toku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej powstała dokumentacja z nią związana.

W tym miejscu kluczowe zatem jest ocenienie, czy w konkretnej sytuacji, w kontekście podpisanej z kontrahentem umowy, możemy mówić (przynajmniej częściowo) o osiąganiu dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. patentu, czy oprogramowania), którego wytworzenie, ulepszenie lub rozwój wynikało z prowadzonej działalności badawczej, lub rozwojowej (lub badawczo-rozwojowej).  Jeśli tak, to pozostaje już tylko ostatnia kwestia – czy „produkty” te podlegać mogą ochronie prawnej na podstawie m.in. ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. To z kolei prowadzi na do ostatniego pytania o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Każdy przedsiębiorca planujący skorzystać z IP BOX powinien przeanalizować stan faktyczny (lub przyszły) który go dotyczy. Co ważne, w Polsce ochrona praw autorskich jest „automatyczna” i niezależna od jakichkolwiek formalności (np. rejestracji). Określony utwór korzysta z ochrony prawa autorskiego od momentu jego ustalenia (tj. od momenty, gdy możliwe jest określenie jego treści), nawet jeżeli nie jest on ukończony. Cytujac za ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)… W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)… wzornictwa przemysłowego… architektoniczne… muzyczne i słowno-muzyczne… audiowizualne…

Podkreślenia wymaga fakt, że ochroną nie są objęte odkrycia, idee, czy procedury, metody bądź zasady działania.

Z powyższego zatem wynika, że jeśli wytworzony przez przedsiębiorcę utwór  podlega prawom autorskich (oraz jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wytworzonym w ramach działalności badawczo-rozwojowej) to mamy możliwość skorzystania z IP BOX.

Teraz sprawa powinna być już jasna – ale zapewne wciąż do końca nie jest. To m.in. dlatego tak duża liczba podatników występuję o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych – mają oni bowiem trudności w ustaleniu, czy wytwarzają kwalifikowane IP, czy robią to w ramach działalności np. rozwojowej oraz czy przysługuje im prawo autorskie do takiego utworu.

To kto zatem może skorzystać z ulgi IP BOX w branży IT?

Na pewno nie są to tylko programiści (choć w ich przypadku prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej interpretacji indywidualnej jest najwyższe). Graficy, administratorzy, testerzy czy analitycy biznesowi także takie prawo posiadają. W przypadku tych pierwszych co do zasady powinno występować tworzenie oprogramowania, jego ulepszanie bądź rozwój, projektowanie architektury oprogramowania, czy prace badawczo rozwojowe. W przypadku grafików może to być tworzenie interfejsów użytkownika, czy autorska grafika do oprogramowania. Co istotne, również testerzy, administratorzy czy analitycy biznesowi mogą mieć prawo do skorzystania z IP BOX – pod warunkiem, że ich praca związana jest z tworzeniem, ulepszaniem, czy rozwijaniem., co omówiono już we wcześniejszej części artykułu. Powinno to być również zawarte w umowie z kontrahentem, na podstawie której następuje przekazanie praw autorskich do określonego rozwiązania programistycznego/informatycznego, oczywiście za wynagrodzeniem. Nie ma przy tym żadnych przeszkód, żeby przekazanie takich prac (nawet jeśli są to prace cząstkowe związane z budową np. silnika rezerwacyjnego) następowało w trybie miesięcznym, co zresztą w praktyce ma bardzo często miejsce.

Ile oszczędności na podatku dochodowym daje ulga IP BOX?

W zasadzie odpowiedź na to pytanie można sprowadzić do prostego działania (pod warunkiem, że stosujemy je do podatku liniowego bądź zasad ogólnych):

[t - (5% * udział dochodów z IP   +   t * udział dochodów innych niż z IP)] * dochody razem

Gdzie:

t – obecna stawka podatku dochodowego

Przykład

Pan Robert jest grafikiem komputerowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%). Jego dochody roczne wyniosły w poprzednim roku 100 000 zł (już z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne; składki zdrowotne pomija się, nie mają one wpływu na informację uzyskaną z powyższego działania). Nie korzystał z ulgi IP BOX. Pan Robert po złożeniu deklaracji PIT-36L za poprzedni rok wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - z pozytywnym skutkiem. 40% dochodu osiągnął z IP BOX, a 60% z czynności niezaliczanych do IP BOX. Po podstawieniu do ww. wzoru obliczyć można oszczędność w podatku PIT dla pana Roberta.

[19% - (5*40% + 19%*60%)] * 100 000 zł = 5600 zł

Z kolei w przypadku chęci zmiany opodatkowania ryczałtowego np. na podatek liniowy z opcją skorzystania z ulgi IP BOX (w całości lub w części), wystarczy dokonać analizy obciążeń podatkowych na ryczałcie i po zmianie sposobu opodatkowania.

Przy tematyce IP BOX pojawia się jednak więcej wątpliwości, o których w dalszej części artykułu.

Podobno nie ponosząc żadnych kosztów bezpośrednich nie można skorzystać z IP BOX. Czy to prawda?

Tak. Istnieją przypadki, kiedy mimo spełniania wszystkich przesłanek do skorzystania z IP BOX nie ma się prawa do ulgi. Dzieje się tak, kiedy przedsiębiorca w ramach IP BOX nie ponosi żadnych kosztów bezpośrednich. W ustawach o podatkach dochodowych wskazany jest bowiem konkretny wzór na tzw. wskaźnik NEXUS, który mnożony jest przez dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – w konsekwencji czego obliczony zostaje dochód z IP BOX. Jeżeli przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów bezpośrednio związanych z IP BOX, to nie może skorzystać z tej ulgi:

Gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione koszty na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W zakresie powyższej problematyki wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygnatura akt: I SA/Sz 591/20). WSA stwierdził, że jeśli programista nie ponosi żadnych kosztów bezpośrednio związanych z IP BOX, to nie może skorzystać z ulgi ponieważ nie ma możliwości ustalenia wskaźnika nexus. Jeśli bowiem zero pojawi się tak w liczniku jak i w mianowniku, to z matematycznego punktu widzenia nie ma możliwości wyliczenia tego wskaźnika – a zatem i kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP. Sąd wskazał ponadto, że każda ulga podatkowa ma swoje specyficzne warunki, a w przypadku IP BOX jednym z nich jest ponoszenie kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym IP.

Czy do korzystania z ulgi IP BOX niezbędna jest interpretacja indywidualna?

Nie ma takiej konieczności. Interpretacja daje jednak gwarancję (o ile stan faktyczny lub przyszły jest zgodny z tym przedstawionym we wniosku o jej wydanie), że w danym przypadku można z ulgi skorzystać. Niestety czas oczekiwania na wydanie interpretacji może wynieść 6 miesięcy, a w międzyczasie podatnik może być wzywany do uzupełnień wniosku. Zdarza się, że w wezwaniach takich organ zadaje kilkadziesiąt pytań, podczas gdy na odpowiedź jest tylko 7 dni. Warto w tym zakresie zlecić obsługę wniosku doradcy podatkowemu.

Czy ulgę IP BOX można uwzględniać już przy płaceniu zaliczki na PIT?

Zasadą ogólną jest, że IP BOX uwzględnia się w rozliczeniu rocznym (PIT/IP będącym załącznikiem do deklaracji np. PIT-36L). Analogicznie jest w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej. Co do zasady więc przy rozliczeniu rocznym wykazana zostanie nadpłata w podatku dochodowym. Wyjątkiem od tej reguły są przepisy tarczy antykryzysowej, które wprowadziły do ustaw o podatkach dochodowych taką możliwość (na okres trwania epidemii) – ale tylko dla tych podmiotów, które osiągając dochody z IP BOX związanym z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 52u ustawy o PIT). Ustawodawca rozumie przez to „wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych” pandemii koronawirusa. Przepis ten może być szeroko rozumiany, jako że w praktyce wiele produktów, usług czy procesów, można uznać za służące przeciwdziałaniu COVID-19.

Bartosz Gebel
Doradca podatkowy (nr wpisu 13557)
Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradztwa Podatkowego Ergotax

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-10-21 12:59:46
  Kompleksowe usługi księgowe, doradztwo. Zapraszamy! tel. 12 376 72 41
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
27 lis 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
„Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów. Zmiany w podatkach, dodatek osłonowy
Tarcza antyinflacyjna to sześć elementów, m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych - wynika z prezentacji KPRM, pokazanej podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r.
Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
E-faktury - zmiany od 2022 roku
E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.
Składka zdrowotna po zmianach
Składka zdrowotna po zmianach. Niepokoje wokół rewolucji kalkulacji składki zdrowotnej nie cichną od kilku miesięcy. Nic w tym dziwnego skoro rządzący nie przestają zaskakiwać podatników częstotliwością wprowadzanych naprędce zmian. Szokujące zdaje się być również wprowadzanie nowelizacji do „świeżo” podpisanej przez Prezydenta ustawy nowelizującej - w szczególności, że zmiany te dotyczą właśnie składki zdrowotnej.
Koszty usług niematerialnych w 2022 roku - uchylenie art. 15e ustawy o CIT
Koszty usług niematerialnych w 2022 roku. Ustawa nowelizująca wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu „Polski Ład” uchyla od 2022 roku w całości art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem tego przepisu znikną wraz z nadejściem nowego roku.
Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE - wynagrodzenie z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej
Zwolnienie podatkowe z CIT na terenie SSE. Przychód podatkowy (wynagrodzenie) z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnej powinien stanowić element kalkulacyjny dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.200.2021.4.MBD.
Reforma cen transferowych - rekomendacje zagranicznych ekspertów
Reforma cen transferowych. 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu, w ramach którego eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA, pod kierownictwem pracowników MF, będą wspólnie pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych. Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).
Polski Ład: zmiany podatkowe opublikowane w Dzienniku Ustaw - niektóre już obowiązują
Nowelizacja wielu przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład została w dniu 23 listopada 2021 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość tych zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Pierwsze przepisy tej ustawy obowiązują już od 24 listopada 2021 r. Niektóre przepisy wejdą w życie 8 grudnia 2021 r.
Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią (Królestwem Niderlandów)
Zmiana umowy podatkowej między Polską a Holandią. W dniu 22 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.
Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna
Ryczałt ewidencjonowany 2022 - składka zdrowotna. Od 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przychodów oraz średniej pensji według GUS. Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?
Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku dla prowadzących działalność gospodarczą i pełniących funkcje na mocy powołania
Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te zajdą od 1 stycznia 2022 r. i dotyczyć będą w szczególności modyfikacji kalkulacji składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników, zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a ponadto objęcia obowiązkiem składki zdrowotnej podmiotów, które wcześniej nie posiadały takiego obowiązku (np. członków zarządu, czy prokurentów spółek).
Jak rozliczać VAT przy eksporcie towaru partiami?
Eksport towaru partiami a VAT. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet zamówienia produkcji gier w marcu br. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową ze stawką 0%. Zgodnie z zamówieniem towar wysyłany jest do klienta poza UE partiami, całe zamówienie przekracza okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania zaliczki nie wysłaliśmy całego towaru. Czy musimy skorygować nie rozliczone dostawy i opodatkować różnice w stawce krajowej? Czy możemy skorzystać z art. 41 ust 9b ustawy o VAT w związku z specyfikacją realizacji dostaw?
e-Płatności na PUESC - akcyza od samochodów osobowych i wniosek o wydanie banderol
e-Płatności na PUESC. Ministerstwo Finansów informuje, że od 23 listopada 2021 roku od godz. 8.00 na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jest dostępna nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności”. Pozwala ona na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą udostępniane kolejne usługi z grupy e-Płatności.
IKE, IKZE i PPE w 2022 roku - limity i korzyści podatkowe
IKE, IKZE i PPE - limity. W 2022 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2022 roku limity te będą wynosiły 17.766,- zł dla IKE, 7.106,40 zł dla IKZE (10.659,60 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 26.649 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2022 rok (5922 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?
Estoński CIT po nowemu od 2022 roku [Nowy Ład]
Estoński CIT - zmiany od 2022 roku. Podatnicy CIT od 2021 roku mogą korzystać z nowej formy opodatkowania, zwanej potocznie estońskim CIT. Warto wiedzieć, że od 2022 r. w przepisach regulujących tą formę opodatkowania zajdą istotne zmiany.