| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PCC > Sprzedaż towaru znajdującego się za granicą niekiedy może być opodatkowana PCC w Polsce

Sprzedaż towaru znajdującego się za granicą niekiedy może być opodatkowana PCC w Polsce

Czynność wykonywana za granicą w określonych przypadkach może być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), także jeśli dokonano jej pomiędzy przedsiębiorcami. Warto przeanalizować w jakich sytuacjach ma to miejsce.

Terytorialny zasięg PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o PCC, podatkowi temu podlega czynność cywilnoprawna umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W świetle natomiast art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zasady, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  1. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższej regulacji wynika, że PCC mogą podlegać opodatkowaniu umowy sprzedaży rzeczy znajdujących się w Polsce. Co jednakże istotne, także sprzedaż towaru poza Polską, może potencjalnie (jeżeli nie ma zastosowania żadne z wyłączeń z podatku) być opodatkowana. Będzie tak, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

  1. daną rzecz nabywa podmiot z Polski;
  2. umowa sprzedaży jest dokonana na terytorium RP.

Opodatkowanie VAT a PCC

W przypadku czynności zawartych pomiędzy podmiotami lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą należy mieć dodatkowo na uwadze art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Regulacja ta wyłącza z opodatkowania, z zasady, czynności cywilnoprawne

a)  w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)  jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności (...)

PCC nie wystąpi więc w przypadku sprzedaży podlegających podatkowi od towarów i usług (VAT). Zasadniczo chodzi tu o sprzedaż dokonywaną przez podmioty gospodarcze (a nie przez osoby osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

Przy czym pojęcie podatku od towarów i usług zostało sprecyzowane w art. 1a pkt 7 ustawy o PCC, zgodnie z którym oznacza ono podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei art. 1a pkt 5 ustawy o PCC stanowi, że określenie „państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z powyższych regulacji wynika, że wyłączona z PCC będzie na pewno sprzedaż opodatkowana:

  1. polskim podatkiem od towarów i usług,
  2. odpowiednikiem podatku od towarów i usług nakładanym przez inne państwo członkowskie UE,
  3. odpowiednikiem podatku od towarów i usług nakładanym przez pozostałe państwa należące do EOG (Norwegię i Islandię).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Firma z siedzibą w Polsce prowadzi dodatkowo działalność w Niemczech. Firma ta nabywa towar znajdujący się w Niemczech (towar nie jest wywożony z tego kraju) od spółki z siedzibą w Polsce (która także prowadzi działalność w Niemczech). Umowę zawarto w Polsce. Jako, że sprzedaż (dostawa towarów) jest wykonywana w Niemczech, to jest opodatkowana niemieckim VAT. W związku z tym, w Polsce nie wystąpi opodatkowanie PCC.

VAT poza UE (EOG) nie wyłącza PCC

Zwraca uwagę fakt, że przedstawione wyżej wyłączenie nie dotyczy czynności sprzedaży opodatkowanych podatkiem VAT (lub jego odpowiednikiem) w państwach spoza UE lub EOG.

Oczywiście, jeśli chodzi o sprzedaży rzeczy znajdującej się za granicą, dla zastosowania PCC spełnione muszą być, przedstawione wcześniej, warunki dotyczące kupującego (zamieszkałego lub posiadającego siedzibę w Polsce) oraz miejsca zawarcia umowy w Polsce.

Firma z siedzibą w Polsce prowadzi dodatkowo działalność na Białorusi. Firma ta nabywa towar znajdujący się na Białorusi (towar nie jest wywożony z tego kraju) od spółki z siedzibą w Polsce (która także prowadzi działalność na Białorusi). Umowę zawarto jednakże w Polsce. Z tego powodu, wystąpi opodatkowanie PCC. Bez znaczenia będzie natomiast okoliczność, że dostawa towaru podlega zapewne białoruskiemu odpowiednikowi podatku od towarów i usług.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »