| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży na raty udziałów w spółce kapitałowej

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży na raty udziałów w spółce kapitałowej

Zagadnienie powstania przychodu ze sprzedaży na raty udziałów w spółce kapitałowej jest różnie interpretowane przez organy podatkowe (wg nich decyduje data zawarcia umowy) i sądy administracyjne (decydują daty płatności rat). Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.

Na wstępie eksperci MF zauważają, iż wskazanie momentu, w którym u zbywającego udziały (akcje) w spółkach lub papiery wartościowe powstaje „przychód należny” – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT” – uzależnione jest od skutków wynikających z konkretnej umowy sprzedaży tych praw. Stąd też interpretacji przepisów prawa podatkowego należy dokonywać indywidualnie, po analizie każdego takiego przypadku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy o PIT za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)  - w rozumieniu art. 5b pkt 29 ustawy o PIT - oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 535 ustawy –  Kodeks cywilny, umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność przedmiotu sprzedaży  i wydać mu ten przedmiot, a kupujący zobowiązuje się przedmiot ten odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Tak więc,  umowa sprzedaży skutkuje powstaniem po stronie sprzedającego zobowiązania do przeniesienia na rzecz nabywcy własności udziałów (akcji) lub papierów wartościowych, natomiast po stronie kupującego, powstanie zobowiązania zapłaty ceny wynikającej z umowy.

Te dwa elementy świadczą, zdaniem ekspertów MF o powstaniu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy obiema stronami transakcji. Nie budzi zatem wątpliwości, że po stronie kupującego powstaje, wynikające z umowy sprzedaży, zobowiązanie w wysokości kwoty wskazanej w umowie tj. ustalonej ceny za udziały (akcje) lub papiery wartościowe. Fakt zawarcia dodatkowego postanowienia w umowie o sposobie i terminach płatności nie ma znaczenia dla wysokości powstania tego zobowiązania. Tym samym po stronie sprzedającego powstaje należność z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) lub papierów wartościowych w wysokości ceny sprzedaży akcji.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Powstanie należności za odpłatnie zbyte prawa jest momentem powstania przychodu należnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, dla sprzedającego udziały (akcje) lub papiery wartościowe. Wszelkie inne postanowienia umowy sprzedaży dotyczące terminów i sposobów realizacji zobowiązań stron wynikających z tej umowy i w konsekwencji terminy powstania roszczeń spełnienia świadczeń, nie mają wpływu na określenie momentu powstania przychodu dla celów podatkowych. Przyjęcie innej interpretacji doprowadziłoby do sytuacji, że  o momencie powstania przychodu i powstaniu obowiązku podatkowego decydowałby podatnik a nie ustawa, co jak zostało wskazane w wyroku NSA z dnia 25 maja 2011 r. sygn. akt. II FSK 63/10 jest niedopuszczalne.

Zatem, zdaniem ekspertów MF dla sprzedającego  przychód z kapitałów pieniężnych (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) powstaje w momencie sprzedaży udziałów (akcji) lub papierów wartościowych w wysokości kwoty wskazanej w umowie (ceny).

Stosownie do art. 30b ustawy o PIT dochód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu stawką 19%. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest w zeznaniu PIT-38 wykazać ww. dochody i obliczyć należny podatek. Termin do złożenia zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku upływa z dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
w którym podatnik uzyskał dochody, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT.

Źródło: Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »