Kategorie

Zwolnienie z podatku od nieruchomości a zaległości z innych podatków i danin publicznych

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)
Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości a zaległości z innych podatków i danin publicznych
Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy rada gminy może uzależnić zwolnienia z podatku od nieruchomości od braku zaległości publicznoprawnych?

Lokalne zwolnienia z podatku od nieruchomości

Coraz bardziej popularną zachętą dla inwestorów do realizacji inwestycji na terenie danej gminy są lokalne zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie uchwał rad gmin. Zwolnienia te stanowią popularną formę wsparcia, po którą sięgają przedsiębiorcy. Niestety korzystający z tej formy pomocy państwa są często konfrontowani z niejasnymi lub restrykcyjnymi warunkami lokalnych uchwał.

Po serii orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących warunków dodatkowych, które rady gminy mają prawo uwzględnić w uchwałach ustanawiających zwolnienia z podatku od nieruchomości (warunków dodatkowych wobec warunków wynikających z podstawowych aktów unijnych i krajowych), zapadło ostatnio kilka korzystnych dla przedsiębiorców wyroków dotyczących dopuszczalności umieszczania w takich lokalnych uchwałach przesłanki dyskwalifikującej od zwolnienia w postaci posiadania przez przedsiębiorcę-beneficjenta zaległości publicznoprawnych.

Zaległości publicznoprawne a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Reklama

Posiadanie przez przedsiębiorcę zaległości publicznoprawnych stanowi na gruncie szeregu uchwał lokalnych przesłankę negatywną udzielenia pomocy (zwolnienia), czy to pomocy regionalnej czy pomocy de minimis.
Warunek ten kształtowany jest przez rady gminy w różny sposób – może mieć formę ogólnego zakazu posiadania wszelkich zaległości publicznoprawnych, albo jest ograniczony podmiotowo do zaległości wobec danej gminy, bądź zaległości z określonych tytułów, wobec określonych instytucji (np. zaległości z tytułu płatności świadczeń społecznych czy wobec budżetu Skarbu Państwa).

Celem przyświecającym radom gmin wprowadzającym taką negatywną przesłankę udzielenia pomocy jest najczęściej zdyscyplinowanie beneficjentów pomocy i zagwarantowanie, że z pomocy będą korzystać wyłącznie „rzetelni” podatnicy.

Niestety praktyka pokazała, że warunek braku zaległości publicznoprawnych okazywał się częstokroć nadmiernie dotkliwą restrykcją. Odmowa udzielenia zwolnienia ze względu na posiadanie zaległości publicznoprawnej okazywała się szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorców korzystających z regionalnej pomocy inwestycyjnej, którzy realizując na terenie danej gminy inwestycję początkową, są zobowiązani do poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych lub utworzenia nowych miejsc pracy, a następnie utrzymania inwestycji w regionie przez określony czas.

W przypadku dużych przedsiębiorców, zwłaszcza korporacji, do powstania zaległości dochodzi często na skutek braku sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami, a beneficjent nie zdaje sobie z niej sprawy. Zaległość może być również wynikiem np. skorygowania przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego nieruchomości poprzez zwiększenie wartości budynków i budowli, czyli niezależnie od staranności i rzetelności samego beneficjenta pomocy.

Sądy administracyjne: warunek braku zaległości publicznoprawnych jest niedopuszczalny

Reklama

Na odsiecz przedsiębiorcom przyszły jednak sądy administracyjne, które w ostatnim roku kilkukrotnie dostrzegły, że warunek braku zaległości publicznoprawnych jest niedopuszczalny, gdyż wykracza poza zakres umocowania ustawowego (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 646/20; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 października 2020 r., sygn. I SA/Bk 511/20; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. I SA/Bk 761/20; nieprawomocny wyrok WSA w Opolu z dnia 25 lutego 2021 r., sygn. I SA/Op 332/20).

Sądy w wydanych wyrokach wskazują przede wszystkim na to, że art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przyznaje gminom uprawnienie do wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Uzależnienie zwolnienia od braku zaległości publicznoprawnych w rzeczywistości warunkuje możliwość uzyskania zwolnienia od konkretnej cechy podatnika, co stanowi już przesłankę podmiotową, a do wprowadzania takich zwolnień gmina nie jest uprawniona.

Tym samym, rady gmin wprowadzając tego rodzaju kryterium zmieniają charakter zwolnienia z przedmiotowego na mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy, wykraczają poza zakres kompetencji nadanych im przez ustawę, co trafnie zauważają zarówno Wojewódzkie Sądy Administracyjne, jak i Naczelny Sąd Administracyjny.

Warto odnotować, że w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 7 października 2020 r. o stwierdzenie nieważności warunku lokalnego nieposiadania zaległości publicznoprawnych wystąpił prokurator regionalny.

Skutki nowej linii orzeczniczej

Przedsiębiorcom nasuwa się pytanie czy kształtująca się linia orzecznicza sądów administracyjnych oznacza, że starając się o pomoc publiczną można posiadać zaległości publicznoprawne w każdej wysokości?

Niekoniecznie. W przypadku uchwał ustanawiających zwolnienia w związku z realizowanymi inwestycjami początkowymi, w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązuje, co do zasady, zakaz udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Trudna sytuacja w rozumieniu przepisów unijnych nie jest jednak równoznaczna z istnieniem jakichkolwiek zaległości publicznoprawnych, ale dotyczy enumeratywnie określonych, kwalifikowanych sytuacji (np. przedsiębiorców objętych postępowaniem upadłościowym bądź spełniających przesłanki objęcia takim postępowaniem). Występowanie zaległości publicznoprawnej nie musi zatem przesądzać o trudnej sytuacji beneficjenta.

W kontekście ostatnich wyroków, część przedsiębiorców posiadających zaległości publicznoprawne, zwłaszcza tych zalegających krótkotrwale z drobnymi kwotami, czy opłatami, np. za wywóz śmieci, powinna spać spokojniej.

Joanna Prusak, senior associate, NGL Legal,
Michał Sujata, starszy konsultant, NGL Tax

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.