reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Czy dzierżawca powinien płacić podatek rolny?

Czy dzierżawca powinien płacić podatek rolny?

Spółka zajmuje się produkcją i przetwórstwem produktów rolnych w tym również uprawą zbóż i hodowlą zwierząt. Spółka jest właścicielem wysokoobszarowego gospodarstwa rolnego ale zamierza też powiększyć swoje możliwości produkcyjne poprzez wydzierżawienie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa gruntów rolnych. Spółka będzie zobowiązana do zapłaty za dzierżawę w określonej wysokości czynszu dzierżawnego. Jest jeszcze kwestia zapłaty podatku rolnego od przedmiotowych gruntów. Czy to spółka winna taki podatek opłacać czy Skarb Państwa?

Co do zasady podmioty, które są właścicielami gruntów rolnych, mają obowiązek uiszczać od nich podatek rolny. Jednak często się zdarza, że w wielu przypadkach grunty te znajdują się w posiadaniu innych podmiotów, na podstawie innych tytułów prawnych, np. umowy dzierżawy. 

Właściwie kwestia zapłaty podatku rolnego powinna zostać uregulowana w umowie dzierżawy zawartej pomiędzy spółką, a Agencją Nieruchomości Rolnych. 

Natomiast zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o podatku rolnym podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

1. właściciel gruntów,
2. posiadacz samoistny gruntów,
3. użytkownik wieczysty gruntów,
4. posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
    b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
5. dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Obowiązek podatkowy nie dotyczy Skarbu Państwa oraz gmin. Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

Z powyższych zapisów wynika, że w wyżej opisanym przypadku, zobowiązanym do zapłaty podatku rolnego będzie dzierżawca gruntów rolnych czyli spółka.

Obowiązek podatkowy powstanie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Z kolei obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Polecamy: serwis Ryczałt

Polecamy: serwis PIT

Polecamy: serwis VAT

Powyższe potwierdzone zostało w orzecznictwie, np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2010 r., sygn. II FSK 1913/09. Sąd stwierdził, że podatnikami podatku rolnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – jeżeli są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, ich użytkownikami wieczystymi oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie powstało w sposób oznaczony w ustawie, tzn. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkami określonymi w ustawie.

Jak podkreślił NSA, ustawa o podatku rolnym wskazując, kto jest podatnikiem, posługuje się pojęciem posiadania. Zgodnie z prawem cywilnym posiadanie jest stanem faktycznym, polegającym na faktycznym władztwie, przez które rozumie się samą możność władania rzeczą.

Dodatkowo, sąd wskazał iż, zwolnienie z podatku rolnego dotyczy wyłącznie Skarbu Państwa, a nie innych podmiotów znajdujących się w posiadaniu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama