reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości od 2018 roku

Nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości od 2018 roku

Obecną, mało precyzyjną definicję pojęcia „budowla” ma zastąpić nowa definicja wynikająca z Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB), którego projekt powstaje obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W przepisach wprowadzających KUB zmieniana będzie również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji pojęć „budynku” i „budowli” używanych w przepisach dot. podatku od nieruchomości. Aktualnie KUB jest poddawany pogłębionym konsultacjom publicznym, zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r., a skierowanie projektu pod obrady Sejmu ma nastąpić na początku 2018 roku.

Problem z definicją budowli

W interpelacji z 28 czerwca 2017 r. poseł Grzegorz Furgo zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie braku precyzyjnych przepisów definiujących pojęcie budowli, na potrzeby prawa podatkowego.

Zdaniem posła w prawie podatkowym obowiązywać powinny podwyższone standardy jednoznaczności i określoności przepisów, a definicja budowli w prawie podatkowym wymaga szczegółowego zapisu, który uniemożliwi interpretowanie tychże na kanwie prawa budowlanego.

Jest to spory problem praktyczny, gdyż brak szczegółowej definicji powoduje liczne spory podatników z administracją skarbową głównie w zakresie podatku od nieruchomości, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w takich branżach jak górnictwo, telekomunikacja czy energetyka.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Z definicją podatkową budowli trzeba poczekać na Kodeks urbanistyczno-budowlany

W imieniu Ministra Rozwoju i Finansów odpowiedzi na interpelację udzielił 13 lipca 2017 r. Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Minister poinformował, że w celu doprecyzowania definicji „ budowli” w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez nadanie tej definicji charakteru zamkniętego, zgodnie z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego zawartymi w wyroku z 13 września 2011, podjęto prace legislacyjne.

11 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w których przewidywano m.in. zmianę definicji pojęcia „budowla”.

W przygotowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, na podstawie ww. założeń, projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw zaproponowano doprecyzowanie pojęcia„ budowla” z wykorzystaniem Klasyfikacji Środków Trwałych. Jednak po skierowaniu projektu 24 kwietnia 2014 r. pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie zawierał on powyższej zmiany.

Minister wskazał, że odstąpienie od procedowania nad definicją „budowla” wyniknęło z wielu poważnych wątpliwości prawnych i finansowych wobec projektowanych rozwiązań. Konsultacje społeczne i uzgodnienia resortowe ujawniły bowiem zasadnicze rozbieżności co do oceny proponowanych wówczas rozwiązań, w odniesieniu do ich wpływu na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a tym samym na przewidywane skutki finansowe ich wprowadzenia - zarówno dla podatników, jak i dla gmin, będących beneficjentami dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Niektóre gminy wykazywały, że skutkiem wprowadzenia projektowych rozwiązań będzie rozszerzenie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, natomiast inne, że propozycją zmierza do ograniczenia zakresu przedmiotowego w tym podatku. Ponieważ zmiany definicji budowli wpłyną na opodatkowanie wszystkich segmentów gospodarki uznano, że potencjalne konsekwencje zostać precyzyjnie rozpoznane przed przyjęciem konkretnych rozwiązań legislacyjnych w celu wypracowania rozwiązania spełniającego konstytucyjne standardy w odniesieniu do stanowionego prawa podatkowego: wymóg precyzyjności regulacji prawnej, nakaz jasności przepisu oraz jego legislacyjnej poprawności.

Niezależnie od powyższego prace nad definicją budowli były kontynuowane przez konsultacje w 2015 r. z właściwymi resortami oraz partnerami społecznymi nowych propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa podjął pracę na wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB). Pojęcie budowli, w projekcie ma być odmienna od tego, które jest w obecnej ustawie z 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Zdaniem Ministra Rozwoju i Finansów definicje pojęć: „budowli” i „urządzenia budowlanego”, jakie zaproponowane zostaną w projekcie ustawy KUB, w wersji wypracowanej na skutek uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i uzgodnień ze środowiskami branżowymi są niezbędne do zdefiniowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości w ustawie podatkowej.

Ponadto z informacji płynących z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że w przepisach wprowadzających Kodeks urbanistyczno–budowlany zmieniana będzie również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji pojęć „budynku” i „budowli”.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama