| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. – zmiany wskaźników i stawek

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. – zmiany wskaźników i stawek

Prezes GUS obliczył przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2012 r. (zarówno to zwykłe, jak i to w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku) zmianie ulegają od 1 grudnia 2012 r. różne wskaźniki i stawki powiązane z tym wynagrodzeniem.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2012 r. wyniosło 3.510,22 zł - Prezes GUS ogłosił je na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 12 listopada 2012 r.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2012 r. wyniosło 3.689,81 zł - Prezes GUS ogłosił je (w związku z art. 5 pkt 31 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w obwieszczeniu z 16 października 2012 r. (Monitor Polski z 2012 r., poz. 786).

Wynagrodzenia młodocianych

Na podstawie § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje:

- w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (140,41 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.),

- w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (175,51 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.),

- w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (210,61 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.).

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (140,41 zł od 1 grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.).

Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2012 roku – stawki dofinansowania przedsiębiorców i bezrobotnych

Limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Dlatego też w miesiącach grudzień 2012 r. - luty 2013 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 8775,55 zł (czyli 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r.).

Limity przychodów emerytów i rencistów od grudnia 2012 r.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne IV kwartał 2012 r.

Jako, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł, zatem miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: październik-grudzień 2012 roku wynosi co najmniej 332,08 zł.

Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która ubiega się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Ponadto należy wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. Podstawę do obliczeń wysokości opłaty zgłoszeniowej do NFZ wnoszonej w razie przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym również stanowi przeciętne wynagrodzenie.

Wysokość tej opłaty określono w art. 68 ust. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym opłata dodatkowa w IV kwartale 2012 r. wynosi:
-    737,96 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 3 miesięcy do roku,
-    1844,91 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 1 roku do 2 lat,
-    3689,81 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 2 lat do 5 lat,
-    5534,72 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 5 lat do 10 lat,
-    7379,62 zł dla osób, które nie były ubezpieczone dłużej niż 10 lat.

Obliczanie wpłat na PFRON

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dlatego też w miesiącach grudzień 2012 r. - luty 2013 r. kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 1426,90 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »