reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Opodatkowanie spadku, gdy spadkodawca jest cudzoziemcem

Opodatkowanie spadku, gdy spadkodawca jest cudzoziemcem

Otrzymanie spadku z zagranicy może budzić wiele wątpliwości prawnych. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski. Jeżeli jednak nabyte rzeczy znajdowały się za granicą lub prawa majątkowe były wykonywane za granicą, wówczas będą one również podlegać opodatkowaniu, jeżeli nabywca jest obywatelem polskim albo ma miejsce stałego pobytu w Polsce.

Kiedy spadkobierca ma obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Jak wskazał ustawodawca w art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie tylko nabycie spadku znajdującego się w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu. Nabywając spadek z zagranicy także mamy obowiązek zapłaty podatku, jeżeli:

1) w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim albo

2) w chwili otwarcia spadku spadkobierca ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Identycznie ten artykuł rozstrzyga także kwestię darowizny otrzymanej z zagranicy. Jest ona opodatkowana w przypadku gdy: w chwili zawarcia umowy darowizny obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możemy tutaj wskazać stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2015 roku (sygn.akt VIII SA/Wa 708/14):

"Z powyższego artykułu wynika, iż aby powstał obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn niekoniecznie spadek bądź darowizna musi znajdować się na terytorium naszego kraju. Tak więc, w świetle tego przepisu, kryterium przesądzającym o powstaniu obowiązku podatkowego - nawet jeśli rzecz znajduje się poza terytorium RP albo prawo majątkowe wykonywane jest poza granicami RP - jest fakt posiadania przez nabywcę obywatelstwa polskiego lub miejsca stałego pobytu na terytorium RP. Zatem w sytuacji, nawet gdyby darowizna środków pieniężnych wykonana była na terenie Republiki [...], jak podnosi skarżąca, to obowiązek podatkowy z tytułu nabycia darowizny również by powstał właśnie w oparciu o wyżej wskazany art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem skarżąca jest obywatelem polskim. Podkreślić w tym miejscu należy, że w świetle art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ww. ustawy uzasadnione jest twierdzenie organu, że nabycie tytułem darowizny przez obywatela polskiego podlega podatkowi od spadków i darowizn bez względu na miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw majątkowych".

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia spadku z zagranicy

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy dziedziczymy spadek z zagranicy może być dosyć problematyczny. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku spadku jest jego przyjęcie. W przypadku spadku z zagranicy jego przyjęcie należy oceniać zgodnie z prawem prawa obcego, na co wskazuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 11 września 2013 roku (sygn. akt I SA/Wr 790/13):

"Jeśli jednak dziedziczenie następuje - tak jak w rozpoznawanej sprawie - w oparciu o przepisy prawa obcego, mogą wystąpić istotne wątpliwości, jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji, aby zadośćuczynić wymogom zasady legalizmu (por. art. 7 Konstytucji RP i art. 120 Ordynacji podatkowej), organ podatkowy ma obowiązek wskazać w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe konkretne przepisy prawa obcego, na podstawie których doszło do przyjęcia spadku, a więc podstawę prawną wystąpienia zdarzenia, od zaistnienia którego uzależnione jest powstanie obowiązku podatkowego".

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama