reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Działalność gospodarcza > Kto może płacić ryczałt od 2021 r.?

Kto może płacić ryczałt od 2021 r.?

Ryczałt 2021. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym, które zostały wprowadzone na początku tego roku, znacznie poszerzyły prawo do korzystania z tej formy opodatkowania. Kto może korzystać z ryczałtu w 2021 r.? Jak przejść na ryczałt w 2021 r.?

Ryczałt 2021 - dla kogo?

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123), tj.:

- limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro,

- zniesione zostały ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskali między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

Ponadto, obniżone zostały najwyższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

- z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach,

- z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas takie usługi były wyłączone z ryczałtu. Pozostałe stawki się nie zmieniły. Od 2021 roku przedsiębiorcy zapłacą na przykład 8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 5,5% od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych.

Więcej na ten temat: Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity

Przypomnijmy, że ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty. Wybór należy poprzedzić kalkulacją.

Ryczałt 2021 - kto może skorzystać?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. mogą skorzystać:

- osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,

- przedsiębiorstwo w spadku,

- spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

- spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

- spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły ustawowego limitu (2 mln euro), obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Podatnicy wykonujący wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli wykonują je osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób trzecich, a osiągnięte przez nich w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, czyli kwoty 9 030 600 zł (limit dotyczy jedynie podatników kontynuujących działalność).

Zobacz: Ryczałt dla księgowych i doradców podatkowych od 2021 r. Nowa definicja wolnych zawodów

Limit dla ryczałtu 2021

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od początku 2021 r. wynosi obecnie 2 mln euro. Poprzednio, czyli do końca 2020 r., limit ten wynosił równowartość 250 000 euro. Mamy więc do czynienia z istotną zmianą wysokości limitu dającego prawo do ryczałtu.

W efekcie tej zmiany z  opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2021 mogą korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł.

Limit przewidziany dla ryczałtu dotyczy:

- przychodów osiągniętych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

- sumy przychodów wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej lub cywilnej.

Przykładowo, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki, limit przychodów za rok poprzedni odnosi się odrębnie do działalności prowadzonej w formie spółki i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej podatnik przekroczy limit 2 mln euro nie pozbawia go możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

Do limitu 2 mln euro nie wlicza się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody, dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Ryczałt od najmu 2021

Ustawodawca wprowadził zmiany w ryczałcie, które skierowane są do przedsiębiorców działających w obszarze najmu nieruchomości. Obecnie, dzięki nowym regulacjom, przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Oznacza to, że od 2021 roku przedsiębiorcy za firmowy najem mogą płacić:

- podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł,

- podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów lub

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Zobacz: Rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu dla przedsiębiorców

Przy czy, jeżeli podatnik wybierze ryczałt od najmu, zapłaci podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

Jak przejść na ryczałt w 2021 r.?

Podatnicy, którzy w tym roku uzyskali prawo do opodatkowania ryczałtem i chcieliby z niego skorzystać, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, tj. złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Należy to zrobić:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy w 2021 r. przychód, albo

- do końca 2021 r., jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie dopiero w grudniu.

W praktyce, jeżeli podatnik osiągną pierwszy przychód w styczniu 2021 r. termin na złożenie takiego zawiadomienia minie 22 lutego 2021 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ 20 lutego w 2021 r. przypada w sobotę). Jeżeli jednak podatnik nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2021 r., ale w którymś z kolejnych miesięcy, zawiadomienie w tej sprawie powinien złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2021 r. przychód. Przy czym, w przypadku osiągnięcia pierwszych przychodów w grudniu 2021 r., obowiązek zawiadomienia mija z końcem tego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem podatnik może złożyć w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG. Podatnik może także wskazać, że chce być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych już podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Przy czym nie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej: całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności, zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika, powstanie przedsiębiorstwa w spadku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składa się:

- Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania,

- Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy w przypadku, gdy wyboru opodatkowania dokonuje przedsiębiorstwo w spadku.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej oraz spółki jawnej oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze wspólników spółki.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy również lat następnych. Oznacza to, że podatnik nie musi corocznie składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123)

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama