| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Na co można wydać pieniądze by nie płacić podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Na co można wydać pieniądze by nie płacić podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Kupiłem okazyjnie w styczniu 2009 roku nieruchomość (działkę budowlaną). Jednak szybko okazało się, że będę zmuszony sprzedać tą działkę. Wiem, że jeżeli sprzedam z zyskiem będę musiał zapłacić podatek (19% od dochodu). Na co muszę przeznaczyć środki uzyskane z tej sprzedaży aby nie zapłacić podatku?

Podatki 2019

Aby nie zapłacić podatku musi Pan wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na tzw. własne cele mieszkaniowe. Katalog tych celów w dalszej części odpowiedzi.

Od ponad 2 lat w przypadku uzyskania przez osobę fizyczną dochodu ze sprzedaży nieruchomości (i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT) trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży (i każdego innego odpłatnego zbycia) nieruchomości lub ww. praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy o PIT, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT. Ustalając dochód trzeba jeszcze powiększyć tę różnicę o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W przypadku nieruchomości i praw nabytych w latach 2007-2008 aby nie zapłacić podatku trzeba udokumentować co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanego zamieszkania w danym lokalu (budynku). Jest to tzw. ulga meldunkowa.

Ulga meldunkowa - kolejna interpretacja ogólna Ministra Finansów

Jednak w przypadku nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT nabytych od 1 stycznia 2009 r. jest nowa ulga, a właściwie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym nowym zwolnieniem obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (zastępującym ulgę meldunkową) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o PIT, jeżeli przychody ze sprzedaży (uwaga ! – przychody, a nie dochody) wydatkujemy następnie na własne cele mieszkaniowe

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Na dokonanie tych wydatków mamy 2 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa.

Jeżeli w ciągu tych 2 lat wydamy tylko część uzyskanych przychodów (np. 80%), to proporcjonalnie tylko 80% uzyskanego dochodu korzysta ze zwolnienia, a od 20% dochodu trzeba zapłacić podatek.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czy ulga meldunkowa dotyczy gruntu lub udziału w gruncie

W art. 21 ust. 25-30 ustawy o PIT znajdziemy listę wydatków na własne cele mieszkaniowe, które uprawniają do zwolnienia. Są to:

1) wydatki poniesione na

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (2 lata od końca roku w którym nastąpiło odpłatne zbycie), grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Polecamy: Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?

Monitor Księgowego – prenumerata

2) wydatki poniesione na

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa wyżej stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż ww. zobowiązań podatnika - za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Omawiane zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Nie ma również zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czytaj także

Aktualizacja: 18.09.2014

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

ulga mieszkaniowa - na co można wydać pieniądze by nie płacić podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
ulga mieszkaniowa - na co można wydać pieniądze by nie płacić podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »