| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Jak wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania podatkowe?

Jak wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania podatkowe?

W spółce cywilnej wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Ścisłe związanie wspólników spółki cywilnej w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego ma także swoje odzwierciedlenie na gruncie odpowiedzialności tych wspólników za zobowiązania podatkowe.

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe reguluje art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.). 

Stanowi on, że wspólnicy ci odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki lub wspólników, wynikające z działalności spółki. 

Zasada ta obowiązuje również w stosunku do byłego wspólnika, jeżeli wynikające z działalności spółki zaległości podatkowe spółki oraz innych wspólników powstały w okresie, gdy był on wspólnikiem (art. 115 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). 

Wspomniany przepis ma zastosowanie także do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. 

Za zobowiązania podatkowe po rozwiązaniu spółki cywilnej odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Solidarny charakter zobowiązań wspólników spółki cywilnej wynika też wprost z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 864 Kodeksu cywilnego). 

Spółka cywilna uległa rozwiązaniu. Organy podatkowe ustaliły, że na byłych wspólnikach spółki cywilnej ciążą zaległości podatkowe w łącznej kwocie 154 tys. zł. i orzekły o solidarnej odpowiedzialności byłych wspólników za te zaległości. Na czym polega solidarny charakter odpowiedzialności?

Solidarny charakter odpowiedzialności polega na tym, że organ podatkowy może domagać się uregulowania zaległych zobowiązań podatkowych w całości lub części od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie zobowiązań przez któregokolwiek z byłych wspólników zwalnia pozostałych wspólników z długu.

Solidarny charakter odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej za zobowiązania polega oznacza też, że aż do całkowitego uregulowania zaległości podatkowych wszyscy byli wspólnicy spółki cywilnej są solidarnie zobowiązani do uiszczenia całej kwoty zaległości podatkowej.

To, że odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe ma charakter solidarny ma określone konsekwencje.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Polecamy: Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1536/09 solidarny charakter odpowiedzialności, o której mowa w art. 115 § 1 Ordynacja podatkowej sprawia, że organ podatkowy orzekając o tej odpowiedzialności powinien obciążyć nią wszystkich wspólników. 

Nie może zatem wybierać, przeciwko któremu ze wspólników skieruje decyzję o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Wyboru osoby, od której dochodzona będzie należność organy podatkowe mogą dokonać dopiero na etapie egzekucji. 

WSA w Warszawie we wskazanym wyżej wyroku podkreślił też, że z decyzji podatkowej wydanej na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej musi wynikać solidarna odpowiedzialności wspólnika/wspólników ze spółką i innymi wspólnikami.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »