| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > NIP > Zgłoszenie aktualizujące NIP-2 a miejsce prowadzenia działalności

Zgłoszenie aktualizujące NIP-2 a miejsce prowadzenia działalności

Zmiana jak również dodanie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności wymaga od podatnika zgłoszenia aktualizującego NIP – 2.

Wszyscy podatnicy powinni informować organy administracji publicznej w tym organy podatkowe o miejscu lub miejscach wykonywania działalności gospodarczej. Podstawowym aktem określającym zasady ewidencji jest ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

  1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami – NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
  2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
  3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych – dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Z treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizującego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Z powyższego nie wynika zatem bezpośrednio obowiązek wskazywania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc jednak pod uwagę, że formularz NIP – 2 stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, a zatem stanowi integralną część źródła powszechnie obowiązującego prawa jakim jest rozporządzenie (art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), zalecamy dokonanie zgłoszenia aktualizującego.

Wskazać ponadto należy, na treść rubryki B.13 formularza NIP -2 pn. „Adresy miejsc prowadzenia działalności”, z której bezpośrednio wynika powinność wskazania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP – C ( informacji o miejscach prowadzenia działalności) lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy sporządzić listę adresów tych miejsc odpowiednio, zgodnie z zakresem częśći b.13. (poz. 75-86). Składając formularz za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zachodzi potrzeba dołączania listy. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. . W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalności na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością.

Wskazać ponadto należy, iż pojęcia "miejsce prowadzenia działalności" nie definiuje w/w ustawa, ani też ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, czy ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Należy zatem wziąć pod uwagę jego słownikowe brzmienie. Miejsce prowadzenia działalności oznacza zatem miejsce, w którym przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej lub statutowej. Za takie miejsce można przykładowo uznać filie, przedstawicielstwa, oddziały, punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności, nawet w sytuacji, gdy są one organizacyjnie podporządkowane.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »