Kategorie

Ordynacja podatkowa 2013 - zmiany i nowości

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
ordynacja podatkowa 2013; zmiany i nowości
ordynacja podatkowa 2013; zmiany i nowości
fot. Fotolia
Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (zwana III ustawą deregulacyjną), oprócz wielu innych zmian, przyniosła od 1 stycznia 2013 r. sporo nowości w Ordynacji podatkowej, dotyczących zasad procedury podatkowej.

Nie ma już tzw. wymiaru uzupełniającego

Usunięto z Ordynacji podatkowej instytucję tzw. wymiaru uzupełniającego, która zawarta była dotychczas w art. 230 O.p.

Przepis ten umożliwiał dyrektorowi izby skarbowej w trakcie postępowania odwoławczego, zwrócenie sprawy organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego tj. zmiany pierwotnej decyzji, w przypadku stwierdzenia przez drugą instancję zaniżenia podatku lub zawyżenia straty.

Projekt kolejnej nowelizacji ordynacji podatkowej z maja 2013

Wprowadzona zmiana zasadniczo stworzyła dla strony odwołującej się od rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji gwarancję, iż w wyniku złożenia odwołania jej sytuacja prawna się nie pogorszy, ponieważ obecnie wniesienie odwołania przez podatnika nie powinno co do zasady prowadzić do pogorszenia jego sytuacji.

Niemniej, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny, norma zawarta w art. 234 O.p. nadal pozwala organowi odwoławczemu na zmianę decyzji organu pierwszej instancji, wyjątkowo także na niekorzyść podatnika.

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Co więcej, nie została również uchylona instytucja tzw. decyzji kasacyjnej zawartej w art. 233 § 2 O.p. Decyzja ta wydawana jest przez organ odwoławczy w przypadku stwierdzenia, że organ pierwszej instancji nie dopełnił obowiązków w zakresie postępowania dowodowego.

W związku z tym, organ odwoławczy z jednej strony uchyla decyzję organu pierwszej instancji, z drugiej zobowiązuje organ pierwszej instancji do ponownego przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie podatnika, co niestety nie wyklucza wydania przez organ pierwszej instancji, po przeprowadzeniu ponownego postępowania, decyzji pogarszającej sytuację podatnika.

Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym – jak uzyskać

Zabezpieczenie kredytu bankowego oczekiwanym zwrotem podatku VAT

Z początkiem 2013 r. zwiększono zakres uprawnienia podatnika, w jakim może dysponować kwotą zwrotu podatku od towarów i usług wynikającej z deklaracji VAT.

Zmodyfikowany art. 76b O.p. umożliwia obecnie naczelnikowi urzędu skarbowego przekazanie należnego zwrotu bezpośrednio na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej celem zabezpieczenia udzielanego kredytu podatnikowi.

Warunkiem jest jednak złożenie w urzędzie skarbowym, w terminie złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego i nieodwołanego upoważnienia przez podatnika do przekazania zwrotu na rzecz banku (kasy).

Aby to potwierdzić, co jest istotne, bank (lub kasa) będzie mógł uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie potwierdzające wykazanie przez podatnika zwrotu podatku w deklaracji. Dotychczas, podatnikowi przysługiwało prawo do zwrotu przez urząd skarbowy podatku na rachunek bankowy podatnika lub zaliczenie jego kwoty na poczet zaległości albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Termin złożenia deklaracji VAT

Warto przy tym pamiętać, że złożenie przez podatnika upoważnienia w urzędzie skarbowym nie wpływa na zasady na jakich dokonywany jest zwrot podatku. Urząd skarbowy może odmówić zwrotu lub zwrócić kwotę mniejszą niż wynikającą z deklaracji VAT.

Sukcesja praw przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przez jednoosobową spółkę kapitałową

Następną istotną zmianą jest wprowadzenie do Ordynacji podatkowej możliwości sukcesji przez jednoosobową spółkę kapitałową po przekształconym przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną, praw w zakresie podatków, które były dotychczas związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z osoby fizycznej w spółkę kapitałową

Nowy paragraf w art. 93a O.p. wskazuje obecnie, że osoba prawna powstała po przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W zakresie sukcesji obowiązków na gruncie prawa podatkowego bez zmian pozostaje zapis art. 112b O.p., który zastrzega odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe zarówno jednoosobowej spółki kapitałowej, jak i tej osoby fizycznej, której działalność gospodarcza została przekształcona w taką spółkę kapitałową.

Wprowadzone zmiany, obecnie m.in. w zakresie podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazują na przysługujące jednoosobowej spółce kapitałowej prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną przed przekształceniem.

Wzmocnienie instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy

Z początkiem 2013 r. ograniczeniu uległa uznaniowość jaką kieruje się organ podatkowy przy rozpatrywaniu wniosków podatników o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zastąpienie w art. 22 § 2a O.p. sformułowania „może ograniczać” na „ogranicza” zasadniczo wpływa na kompetencję organu podatkowego do ograniczania pobierania zaliczek samodzielnie wyliczanych i wpłacanych przez podatnika.

Po stronie organu nadal jednak pozostanie ocena czy podatnik we wniosku uprawdopodobnił, że zaliczki w zwykłej wysokości byłyby niewspółmiernie wysokie względem przewidywanego dochodu podatnika w danym roku. Jeżeli uzna to za uprawdopodobnione, wtedy poprzez wydanie decyzji ograniczającej wysokość wpłacanych zaliczek, ograniczy pobór zaliczek od podatnika.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - Dziennik Ustaw z 2012 r. (poz. 1342).

Karol Brzozowski, konsultant w Zespole ds. Postępowań Podatkowych działu prawno-podatkowego PwC

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.