Kategorie

Udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym

Katarzyna Broniszewska
organizacja społeczna, postępowanie podatkowe,
organizacja społeczna, postępowanie podatkowe,
Aby zapewnić danej osobie, która jest stroną postępowania podatkowego, lepszą ochronę prawną oraz wsparcie w czasie postępowania, możliwy jest udział w nim organizacji społecznej. Dzięki temu również działania organów podatkowych są poddawane pewnej kontroli społecznej.

Organizacja społeczna

Ordynacja podatkowa, która w art. 133a reguluje zasady udziału organizacji społecznej w postępowaniu podatkowy, nie zawiera definicji takiej organizacji.

Należy wziąć pod uwagę art. 5 § 2 pkt 5 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim organizacją społeczną może być organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza i inna organizacja społeczna. 

Aby uznać daną organizację, za organizację społeczną, powinna ona spełniać następujące warunki:

- być zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych                                                           

- mieć stałą więź organizacyjną                                                                                                            

- kierować się wspólnymi celami, które mają służyć społeczeństwu, a nie interesom  poszczególnych osób                                                                                                                                                                                       

- nie być spółką prawa prywatnego                                                                                                     

- nie stanowić części aparatu państwowego.


W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 marca 1992 r. (sygnatura SA/Wr 300/92), stwierdzono, że:  Z zakresu pojęcia "organizacja samorządowa" należy wyłączyć samorząd terytorialny, a zatem wszystkie organy tego samorządu łącznie z organami jednostek pomocniczych tego samorządu, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)".

NSA w postanowieniu z 12 stycznia 1993 r. (sygnatura I SA 1762/92) odniósł się do definicji organizacji społecznej, wskazując, że: Fundacja nie jest organizacją społeczną i nie jest możliwe zlecenie jej załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. […] Organizacją społeczną jest zrzeszenie (korporacja) obywateli, utworzone w celu zapewnienia im czynnego udziału w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Jednak już w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygnatura II OPS 4/05) zostało przyjęty inny pogląd, mówiący, że fundacja jako organizacja społeczna może zgłosić udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym w charakterze uczestnika postępowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby.

Organizacja społeczna w postępowaniu cywilnym

Czy w postępowaniu karnym może brać udział przedstawiciel organizacji społecznej?


Uprawnienia organizacji społecznej

Organizacja społeczna występuje w postępowaniu podatkowym w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby. Może żądać wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie jest wszczynane z urzędu (przez dany organ) oraz dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, które już się toczy.

Wszczęcie postępowania podatkowego

Bez znaczenia pozostaje to, czy sprawa jest na etapie pierwszej czy wyższej instancji oraz czy toczy się na podstawie trybu głównego czy nadzwyczajnego.

P. Pietrasz w artykule pt.: „Udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez gminne organy podatkowe”, podkreśla, iż: W postępowaniu podatkowym, w przeciwieństwie do postępowania administracyjnego, ustawodawca nie przewidział możliwości wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. W konsekwencji wniosek organizacji społecznej z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w takim przypadku powinien spotkać się z odmową organu podatkowego.

Aby organizacja społeczna mogła wystąpić z tymi dwoma żądaniami, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki.

1. Zgoda osoby, w której interesie organizacja występuje;

Zgoda powinna być udzielona w sposób wyraźny, ponieważ  nie można domniemywać, że została złożona. Osoba, która jej udzieli jednocześnie godzi się na to, aby przedstawiciele organizacji byli zapoznani z dotyczącymi jej informacjami. Jeśli w postępowaniu występuje kilka osób, to wszystkie powinny udzielić zgody. Uważa się, że nie można jej cofnąć.

2. Cel statutowy organizacji społecznej, który jest związany z charakterem sprawy;

Oznacza to, że pomiędzy celami statutowymi organizacji a przedmiotem sprawy powinno istnieć prawne powiązanie - cele statutowe (które wynikają bezpośrednio ze statutu) powinny być związane z treścią wyroku.

3. Wszczęcie postępowania lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu danej organizacji uzasadnione jest interesem publicznym,

To, czy rzeczywiście interes publiczny występuje, ocenia organ podatkowy.

O tym, czy żądania organizacji zostaną zrealizowane, decyduje organ wydając odpowiednie postanowienie.

Postanowienie o wszczęciu lub dopuszczeniu organizacji do postępowania powoduje, że organizacja społeczna uzyskuje prawa strony w postępowaniu wraz z momentem doręczenia takiego postanowienia.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu nie przysługuje zażalenie ani organizacji, ani stronie.

Kiedy wnieść zażalenie

Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2007 r. (sygnatura IV Sa/Wa 324/07), w toku postępowania odwoławczego tylko organ odwoławczy jest właściwym do wydania rozstrzygnięcia co do dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie na prawach strony. Właściwość organu pierwszej instancji w kwestii rozpatrzenia wniosku organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w sprawie na zasadzie art. 31 § 2 k.p.a. kończy się z datą wydania decyzji rozstrzygającej sprawę administracyjną.

Organizacja społeczna bierze udział w postępowaniu na prawach strony, co nie jest równoznaczne z uczestnictwem strony w postępowaniu bowiem nie przysługują jej wszystkie uprawnienia strony (zwłaszcza te, które wynikają z prawa materialnego i procesowego, które dotyczą możliwości dysponowaniem przez stronę przebiegiem postępowania).

Organizacja społeczna nie może:

- wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego w trybie art. 204 § 1 ordynacji podatkowej (o.p.),                                                                           

- zwrócić się do organu podatkowego o kontynuowanie zawieszonego postępowania, zgodnie z art. 204 § 2 o.p. ,

- oddać do dyspozycji osób reprezentujących organizację, aby zostały przesłuchane jako w charakterze strony (mogą jednak być przesłuchani w charakterze świadków),

- cofnąć odwołania wniesionego przez stronę,

- domagać się wznowienia postępowania na podstawie art. 241 § 2 pkt 2 o.p., z powodu opisanego w art. 240 § 1 pkt 4 o.p.

Organizacja społeczna może:

- żądać wznowienia postępowania, w którym nie brała w nim udziału bez własnej winy,

- wyrazić zgodę, o której mowa w art. 253a o.p., na uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo,

- wnosić środki zaskarżenia: odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia,

-żądać wszczęcia postępowania odwoławczego, o ile organizacja społeczna była dopuszczona do postępowania i brała udział w postępowaniu w pierwszej instancji na prawach strony.

Jednak, zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2003 r. (sygnatura II SA/Wr 2200/00), organ odwoławczy nie może przed "uruchomieniem" z inicjatywy legitymowanego podmiotu wszcząć postępowania odwoławczego na żądanie organizacji społecznej.  

- być adresatem pism o charakterze procesowym, pojawiających się w toku postępowania o (np. wezwania, postanowienia, zawiadomienia).

Decyzje oraz postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty są doręczane organizacji tylko w odpisie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia środków zaskarżenia.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60 - art. 133a), art. 204 § 1, art. 204 § 2;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 - art. 5.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.