REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy przy wewnętrznych fakturach korygujących trzeba mieć potwierdzenie otrzymania

Magdalena Miklewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przekazaliśmy w ramach nieodpłatnej dostawy na rzecz naszych pracowników kalendarze książkowe z logo naszej firmy i krótką notką reklamową o niej. Takie same kalendarze przekazaliśmy także naszym kontrahentom. Najpierw odliczyliśmy podatek naliczony i naliczyliśmy VAT, wystawiając faktury wewnętrzne. Niedawno jednak nasz pracownik był na szkoleniu, podczas którego dowiedział się, że kalendarze książkowe z logo firmy i krótką informacją o niej należą do drukowanych materiałów reklamowych. Mieliśmy zatem prawo do obniżenia VAT, ale nie musieliśmy już naliczać VAT od tego przekazania.

Czy spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury? Czy potrzebujemy mieć do tego jakieś potwierdzenie? Nie wiem jednak, kto miałby je wystawić. Czy chcąc skorygować podatek z faktury wewnętrznej, musimy postępować według innych zasad niż ogólne zasady korygowania?

REKLAMA

Autopromocja

RADA

Spółka może obniżyć podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawi wewnętrzną fakturę korygującą. W przypadku faktur wewnętrznych i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła ich do żadnego innego podmiotu. Skoro nie ma odbiorcy wewnętrznej faktury korygującej, nie ma też możliwości potwierdzenia odbioru. Ponieważ przepisy prawa podatkowego nie dają podstaw do określenia innego momentu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej określa termin dokonania takiego obniżenia (tj. okres, w którym korekta będzie dokonana).

UZASADNIENIE

Słusznie Państwo zauważyli, że przekazanie nieodpłatne towarów będących materiałami informacyjno-reklamowymi nie powoduje konieczności naliczania VAT, a tym samym wystawiania faktur wewnętrznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 7 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że dostawą towarów jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, a w szczególności:

• przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

• wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny.

Takie nieodpłatne przekazanie, uznane za dostawę towarów, będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Jednak obowiązek opodatkowania nie powstanie w sytuacji przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

WAŻNE!

Opodatkowaniu VAT nie będą podlegały nieodpłatnie przekazane drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki.

Z Państwa pytania wynika, że dokonaliście nieodpłatnych przekazań towarów należących do przedsiębiorstwa. Następnie zostały one rozpoznane jako czynności opodatkowane VAT. W konsekwencji wystawiali Państwo faktury wewnętrzne, na których wykazany został należny VAT od przekazania. Jednak przekazanie to nie powinno być opodatkowane VAT. Należy zatem wystawić wewnętrzne faktury korygujące albo wewnętrzną zbiorczą fakturę korygującą do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek. W rezultacie VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostanie odpowiednio skorygowany.

Z Państwa pytania wynika także wątpliwość, czy reguły przewidziane dla rozliczania faktur korygujących są tożsame z regułami dla korygujących faktur wewnętrznych.

Otóż szczegółowe zasady dotyczące korygowania faktur reguluje rozporządzanie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Przepisy rozporządzenia przewidują zarówno możliwość wystawienia faktur korygujących w odniesieniu do faktur zwykłych (§ 13-14 rozporządzenia), jak i faktur wewnętrznych. Zgodnie bowiem z § 23 rozporządzenia przepisy dotyczące zwykłych faktur korygujących, tj. § 13-14, stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych.

WAŻNE!

Przepisy rozporządzenia w sprawie faktur dotyczące zasad rozliczania faktur korygujących stosuje się także do faktur wewnętrznych.

Zatem również wewnętrzną fakturę korygującą należy wystawić w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Nie znajdzie jednak zastosowania w tej konkretnej sytuacji zasada opisana w art. 29 ust. 4a ustawy, tj. obowiązek posiadania potwierdzenia odbiory faktury korygującej przez odbiorcę. Zarówno w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła ich do żadnego innego podmiotu w celu ich potwierdzenia. Tym samym przepis o możliwości obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może mieć zastosowania, gdyż brak odbiorcy wewnętrznej faktury korygującej uniemożliwia zastosowanie dyspozycji z przepisu art. 29 ust. 4a do wewnętrznych faktur korygujących.

 

Przepisy nie regulują, kiedy podatnik wystawiający wewnętrzne faktury korygujące ma prawo do obniżenia podatku. Dlatego należy uznać, że data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej określa tym samym termin dokonania takiego obniżenia (tj. okres, w którym korekta będzie dokonana). Należy więc przyjąć, że podatnik nabędzie prawo do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiona zostanie odpowiednia wewnętrzna faktura korygująca.

Przykład

REKLAMA

Spółka wystawiła faktury korygujące do faktur wewnętrznych 20 marca. Zatem prawo do obniżenia podatku wynikającego z tych faktur dokonana w rozliczeniu za marzec, w deklaracji za ten okres składanej do 25 kwietnia. Ponieważ 25 kwietnia przypada na dniu wolnym od pracy (sobota), ostateczny termin złożenia deklaracji przypada na 27 kwietnia 2009 r. (poniedziałek).

Tytułem przykładu warto przywołać również wyrok i interpretacje organów podatkowych, które potwierdzają stanowisko wyrażone w niniejszym artykule i są aktualne również w obecnym stanie prawnym.

Przykładowo WSA z Warszawy w wyroku z 19 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1940/07) stwierdził, iż skoro: (...) faktury wewnętrzne nie są doręczane kontrahentowi, nie można więc na tej podstawie stawiać wniosku, iż faktury wewnętrzne wystawione przez skarżącą nie były wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, były one przecież ujęte w rejestrze sprzedaży oraz w rejestrze zakupów jak również na ich podstawie spółka wystawiała deklaracje VAT 7 (...) spółka powinna wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych (...), co stanowić będzie dla spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.

Podobne stanowisko wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2008 r. nr IPPP1/443-685/07-2/IG. Stwierdził w niej, iż: Z § 16 ust. 4 rozporządzenia (Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860) wynika, iż obniżenie kwoty podatku należnego co do zasady może nastąpić za miesiąc, w którym sprzedawca „otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej”. (...) Należy stwierdzić, iż w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawia faktury i nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Skoro stan faktyczny wyklucza możliwość otrzymania potwierdzenia doręczenia wewnętrznej faktury korygującej należy przyjąć, iż nie ma możliwości stosowania tego przepisu w tej części. Biorąc pod uwagę racjonalność prawodawcy, należy stwierdzić, że wystawca wewnętrznej faktury korygującej może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił wewnętrzną fakturę korygującą.

Sugerują Państwo w swoim pytaniu, że skoro dokonali przekazania jednorazowego dla swoich pracowników, mogą wystawić zbiorczą fakturę wewnętrzną. Podatnik ma bowiem taką możliwość. W przypadku faktur wewnętrznych za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę wewnętrzną dokumentującą czynności dokonane w tym okresie rozliczeniowym. Fakturę wewnętrzną można wystawić w jednym egzemplarzu. Skoro przepisy ustawy i rozporządzenia w sprawie faktur wprost przewidują możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej, nie należy tego uprawnienia ograniczać w odniesieniu do wewnętrznych faktur korygujących.

Dlatego też mogą Państwo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej, pod warunkiem że faktura ta będzie zawierać niezbędne elementy określone w rozporządzeniu w sprawie faktur.

• art. 8 ust. 2 i 4, art. 29 ust. 4a, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

• § 13, § 14, § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

Magdalena Miklewska

ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

REKLAMA

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

REKLAMA

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

Chińskie platformy marketplace podbijają europejski rynek i logistykę e-commerce. Jakie skutki Europie i Polsce?

Na platformach e-commerce typu marketplace dokonywanych jest ok. 35% globalnych zakupów online, a według wyliczeń ChannelX w 2027 r. będzie to już 60% ogółu e-handlu. W Chinach 80% całkowitej e-sprzedaży to transakcje w serwisach działających właśnie w tym modelu. Azjatyckie platformy szturmem zdobyły Europę napędzając przy tym sektor logistyczny, także w Polsce.

REKLAMA