Kategorie

Kongres branżowy "Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży TSL"

W dniach 21-22 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy "Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży TSL (TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA)". Przedmiotem Kongresu będą m.in. nowelizacje przepisów VAT i CIT, problemy z postępowaniem podatkowym i kontrolą skarbową, rozliczania nabywania samochodów firmowych na gruncie VAT, PIT i CIT. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Dla użytkowników infor.pl przewidziano atrakcyjny rabat!

Prowadzący

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie aplikacji sądowej, jak również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada bogatą praktykę doradczą oraz audytorską w zakresie opodatkowania na terytorium Polski, jak również niektórych państw unijnych. Autor i współautor publikacji książkowych, w tym: „Transakcje wewnątrzwspólnotowe”, „Nowelizacja VAT i CIT 2013/2014” oraz „Obejście prawa podatkowego w praktyce”. Dodatkowo autor licznych artykułów podatkowych publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Prowadzi od wielu lat szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów z branży TSL.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej, budowlanej i transportowej. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej. Prowadziła projekty i szkolenia podatkowe dla takich firm jak Poczta Polska SA, TVP SA, Mostostal Warszawa SA. Jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. Doświadczony wykładowca, prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach podatkowych dedykowanych dla przedsiębiorstw różnych branż, w tym sektora TSL.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową. Publikuje komentarze i artykuły podatkowe zarówno w prasie eksperckiej, jak i popularnej. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Za pośrednictwem Akademii Biznesu MDDP realizuje szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej, głównie z tematyki „VAT od podstaw”, „VAT 2014 po zmianach” oraz „Prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania podatkowego i kontroli podatkowej”.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT, procedury podatkowej oraz podróży służbowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. W zakresie bieżącego doradztwa prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dot. transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych i VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na UE we Wrocławiu. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej. Wykładowca szkoleń „Podatek VAT oraz faktura VAT w branży TSL po zmianach”.

Cel szkolenia

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży Transportu, Spedycji i Logistyki od 2015 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły 1 stycznia i 1 kwietnia 2014 r. Podczas Kongresu prelegenci mający ogromne doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradzeniem na rzecz podmiotów z sektora TSL zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora TSL Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży TSL charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z sektora TSL.

Adresaci Kongresu Branżowego

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży TSL jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 Najważniejsze problemy definicyjne w branży TSL (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Najważniejsze problemy definicyjne w branży TSL:
a) usługa transportowa a usługa spedycyjna – różnice dotyczące momentu wykonania usługi,
b) transport międzynarodowy w świetle prawa krajowego oraz unijnego – czy istnieją sprzeczności?
c) odróżnienie usług związanych z nieruchomościami od usług logistycznych,
d) usługa magazynowania – czy można stosować szczególne regulacje dotyczące usług przechowania,
e) usługi TSL jako transakcje o charakterze ciągłym – czy możliwa jest optymalizacja?
f) opodatkowanie opłat postojowych, odszkodowań oraz kar umownych.

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 Najważniejsze problemy definicyjne w branży TSL – cd. (prowadzący: Radosław Żuk)

2. Usługi branży TSL w obrocie międzynarodowym:
a) miejsce świadczenia usług transportowych oraz spedycyjnych,
b) ustalenie miejsca opodatkowania usług magazynowania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług branży TSL w przypadku obrotu zagranicznego,
d) korekta ceny a zasady powstawania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie importu usług w branży TSL,
f) refakturowanie usług w obrocie zagranicznym,
g) konieczność opodatkowania na terenie Polski niektórych usług świadczonych w obrocie zagranicznym.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 VAT 2014/2015 w branży TSL (prowadzący: Marta Szafarowska)

3. Szczególne regulacje w podatku VAT w branży TSL:
a) zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w sektorze TSL – korzyść czy niedogodność?
b) opodatkowanie transportu międzynarodowego – dla kogo stawka 0%?
c) nabycie i sprzedaż usług „okołotransportowych” w obrocie transgranicznym z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE – miejsce świadczenia, stawka podatkowa,
d) transakcje walutowe w branży TSL – ich wpływ na finanse podmiotu,
e) załadunek, rozładunek, ubezpieczenie – kiedy wchodzą do podstawy opodatkowania?
f) świadczenia kompleksowe – optymalizacja działalności podmiotów z sektora TSL na gruncie podatku VAT.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 VAT 2014/2015 w branży TSL – cd. (prowadzący: Marta Szafarowska)

4. Ryzyka podatkowe w sektorze TSL oraz specyficzne zasady fakturowania:
a) czy nabywca paliwa może odpowiadać za zaległości podatkowe sprzedawcy?
b) kaucja gwarancyjna jako mechanizm ograniczenia ryzyka solidarnej odpowiedzialności nabywcy,
c) szczególne formy i tryb składania deklaracji podatkowych u firm TSL kupujących towary wrażliwe,
d) specyfika fakturowania w branży TSL – opodatkowanie zaliczek, refakturowanie,
e) liberalizacja stosowania faktur elektronicznych – czy pdf i word spełniają definicję e-faktur?
f) odliczanie VAT-u na przykładzie transakcji w branży TSL – omówienie szczególnych momentów podatkowych,
g) odliczanie VAT od paliwa na przykładzie pojazdów własnych oraz wynajmowanych,
h) omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i TSUE dot. branży TSL.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-10.30 Postępowanie podatkowe w firmie branży TSL (prowadzący: Marcin Borkowski)

5. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży TSL:
a) podmioty z sektora TSL a szczególne ryzyko kontroli podatkowej,
b) czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
c) kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży TSL o kontroli podatkowej?
d) zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
e) co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora TSL?
f) korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
g) sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
h) najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dot. sporów podmiotów z sektora TSL i organów podatkowych.

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 CIT 2014/2015 w branży TSL (prowadzący: Grzegorz Niebudek)

6. Szczególne zasady rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych w branży TSL:
a) moment powstania przychodu w zależności od rodzaju usług TSL,
b) data wykonania usługi spedycyjnej a data rozpoznania przychodu,
c) rozliczanie kaucji gwarancyjnych – aspekt praktyczny,
d) odszkodowania/ kary umowne – moment powstania przychodu,
e) koszty zaliczane do KUP jednorazowo w momencie poniesienia a koszty rozliczane w czasie,
f) mandaty karne i opłaty administracyjne kosztem uzyskania przychodu?
g) świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, zakwaterowanie kierowców),
h) korygowanie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki usług w branży TSL
- terminy płatności, rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, koszty poniesione w 2013 i 2014 r.

12.00-12.45 lunch

12.45-14.15 CIT 2014/2015 w branży TSL – cd. (prowadzący: Grzegorz Niebudek)

7. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
c) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT),
e) 50 % odliczenie VAT – czy ma wpływ na zasady rozpoznawania KUP w CIT i PIT?
f) 50 % odliczenie VAT – czy istnieje konieczność rozpoznania przychodu lub ustalenia odpłatności u użytkownika pojazdu?
g) komunikat Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2014 r. – problemy praktyczne.

14.15-14.30 przerwa kawowa

14.30-16.00 Formy nabywania samochodu w branży TSL (prowadzący: Samir Kayyali)

8. Formy nabywania samochodu do przedsiębiorstwa – konsekwencje na gruncie podatków dochodowych:
a) definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych,
b) amortyzacja degresywna – kiedy warto zastosować?
c) jednorazowa amortyzacja a optymalizacja podatkowa,
d) samochód za „gotówkę” czy finansowanie zewnętrzne?
e) zalety leasingu operacyjnego na gruncie podatków dochodowych,
f) najem, dzierżawa a obowiązki ewidencyjne,
g) nabycie samochodu półrocznego a korzyści podatkowe,
h) podsumowanie „plusów i minusów” różnych form nabywania samochodu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + 23% VAT

Specjalnie dla użytkowników infor.pl organizator przewidział rabat w wysokości 20%!

Organizator prosi o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia (SBP 14157).

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

Informacje: 
Krzysztof Kadlec,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.