| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic przez gminę

Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic przez gminę

Jako gmina zrealizowaliśmy inwestycję w postaci budowy świetlicy środowiskowej i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej. Od momentu zakończenia inwestycji wynajmujemy odpłatnie całe świetlice bądź ich poszczególne pomieszczenia, rozliczając VAT należny od tych usług. Ponieważ jednak podstawową funkcją świetlic jest zapewnienie społeczności lokalnej zaplecza socjalnego, kulturalnego i oświatowego, udostępniamy je nieodpłatnie dla realizacji tych celów w ramach zadań własnych gminy. W takim przypadku uznajemy to nieodpłatne udostępnienie za czynność niepodlegającą VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Tak. Nieodpłatne udostępnienie świetlic przez gminę na cele gminne stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Gmina wykorzystując świetlice dla celów gminnych realizuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadania publiczne nałożone na nią odrębnymi przepisami. W tym zakresie zatem, gmina działa jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a tym samym w odniesieniu do tych czynności nie jest uznawana za podatnika podatku od towarów i usług.

Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości między gminą a osobami fizycznymi

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 paździer­nika 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-591/13-6/AW) czytamy:

(...) nieodpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę polegające na udostępnianiu Świetlic na cele gminne odbywa się/będzie odbywać się w związku z wykonywanymi przez Gminę zada­niami publicznymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem w przedmiotowej sprawie nie ma/nie będzie miał zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji ww. czynno­ści nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, nieod­płatne udostępnianie Świetlic przez Gminę na cele gminne stanowi/będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Polecamy produkt: Biuletyn VAT

Analogiczne stanowisko, cytowany wyżej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, zajął również we wcze­śniejszej interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-951/12-7/MW).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 8 ust. 2, art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »