| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Faktury elektroniczne - wymagania, zalety, korzyści

Faktury elektroniczne - wymagania, zalety, korzyści

Stosowanie e-faktury umożliwia obniżanie kosztów operacyjnych. Dlatego też w krajach wysoko rozwiniętych stała się ona dominującą formą fakturowania. Także w Polsce, e-faktura szybko się upowszechnia, szczególnie po zliberalizowaniu przepisów w zakresie jej stosowania w obiegu gospodarczym. Od 1 stycznia 2013 roku faktury elektroniczne nie muszą już być podpisane ani bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, ani żadnym innym. Jednak taka forma pozwala dodatkowo zabezpieczyć e-fakturę.

Przede wszystkim taniej

Przed dwoma laty w Sage pracowaliśmy nad koncepcją serwisu miedzyfirmami.pl – uniwersalnej platformy do błyskawicznej, bezpiecznej i wygodnej wymiany między kontrahentami e-faktur oraz innych dokumentów elektronicznych. Szacowaliśmy wówczas, jakiego rzędu oszczędności może generować organizacja, jeśli wdroży elektroniczny obieg faktur. Okazało się, że koszt obsługi e-faktury w stosunku do kosztu obsługi dokumentu tradycyjnego, może być kilkudziesięciokrotnie niższy. Skąd aż takie różnice?

Fakturę papierową trzeba wydrukować, potrzebny jest zatem papier, drukarka, toner… Następnie trzeba ją zapakować w kopertę, na której należy umieścić adres nadawcy i odbiorcy. Przesyłkę trzeba jeszcze nadać do wysyłki na poczcie, ewentualnie wrzucić do pobliskiej skrzynki na listy (o ile ma się w biurze znaczki, które przecież wcześniej też trzeba gdzieś kupić). Obsługa jednego dokumentu papierowego po stronie nadawcy pochłania więc sporo czasu i energii, nawet jeśli faktur nie wysyłamy listem poleconym i do tego mamy przy sobie zapas znaczków. Po stronie odbiorcy proces obsługi dokumentu papierowego wcale nie wygląda lepiej. Pocztę trzeba rozpakować.

Jeśli istnieje sekretariat, to zazwyczaj dokumenty są wpisywane do rejestru korespondencji przychodzącej, a następnie sortowane i przekazywane do odpowiedniej komórki lub adresata. Potem faktura przechodzi wewnątrz firmy fazy akceptacji lub od razu trafia do działu księgowości, gdzie zostaje przepisana ręcznie do systemu księgowego i dalej jest już księgowana. Następnie, dokument jest przekazany do archiwizacji i często wykonywana jest jego elektroniczna kopia, o ile wcześniej już go nie zeskanowano.

W dobie dokumentów elektronicznych zarówno proces nadania, jak i odbioru oraz księgowania faktury papierowej to czysta strata czasu, energii i zasobów. W przeliczeniu na pieniądze obsługa jednej faktury papierowej kosztuje co najmniej kilka złotych, podczas gdy koszt obsługi e-faktury wynosi najwyżej kilkanaście groszy. Fakturę elektroniczną można wystawić za pomocą oprogramowania, np. wspomagającego sprzedaż lub proces fakturowania. Następnie można ją wysłać przez Internet – e-mailem lub poprzez dedykowany do tego serwis.

W wielu wypadkach, o ile przedsiębiorstwo zadbało o zautomatyzowanie procesów obsługi faktur, faktura jest wystawiana, przesyłana i odbierana, a nawet księgowana automatycznie, przy minimalnym udziale pracowników. W praktyce nie trzeba nic drukować, ani adresować kopert. Nie trzeba też chodzić na pocztę, ani kupować znaczków. Nie trzeba wycinać tysięcy drzew…

Policzyliśmy, że tylko z tytułu przejścia na elektroniczny obieg faktur przeciętna średnia firma może zaoszczędzić w ciągu roku od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. (szczegółowe wyliczanie w tabelce poniżej) W rezultacie nawet przedsiębiorcy w skali mikro nie chcą już posługiwać się fakturami papierowymi, a co dopiero większe firmy, które wystawiają i księgują tysiące takich dokumentów. Im większa skala procesu, tym potencjalnie większe oszczędności.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Zapisz się na nasz newsletter

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Ewidentne korzyści – szybko, sprawnie i bezpiecznie

Oszczędności to nie jedyna korzyść ze stosowania e-faktur. Wśród zalet fakturowania elektronicznego wielu przedsiębiorców wskazuje szansę poprawy przepływów finansowych. Dokument w postaci elektronicznej w ciągu kilku sekund dociera do odbiorcy, co ma przełożenie na szybszą zapłatę należności. O fakcie doręczenia wiedzą obie strony – nadawca i odbiorca. Kontrahenci nie muszą czekać, aż papierowa faktura zostanie doręczona przez operatora pocztowego, tym samym wystawca faktury eliminuje ryzyko, że jego dokument w ogóle nie trafi do adresata.

Poza tym nadawca e-faktury czuje się bezpieczniej, ponieważ zgodnie z interpretacją prawną organów podatkowych, powiadomienie drogą elektroniczną o odbiorze jego e-faktury przez odbiorcę jest równoznaczne z jej doręczeniem. Również korekta do e-faktury jest także wystawiana w formie elektronicznej. To wszystko zdecydowanie pomaga w usprawnieniu procesów windykacyjnych oraz monitorowaniu należności.

Inną korzyścią jest bezpieczeństwo. Zdaniem coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców archiwizowanie i zabezpieczanie dostępu do dokumentów elektronicznych jest obarczone mniejszym ryzykiem w porównaniu do archiwizacji i ochrony dokumentów drukowanych.

Co więcej, archiwizacja elektroniczna jest tańsza i nie wymaga rezerwowania fizycznej przestrzeni. Obok powyższych zalet główne miejsce zajmuje jednak wygoda. Przedsiębiorcy cenią fakt, że e-fakturę można wystawić i przesłać nie odchodząc od biurka oraz że fakturę w formie elektronicznej można łatwo wszczepić w logikę procesów biznesowych obsługiwanych przez systemy IT – bezpośrednio w procesy sprzedażowe, księgowe i finansowe. Poza tym, ileż łatwiej w repozytorium elektronicznym wyszukać dokument – po nazwie, dacie wystawienia, kwocie czy choćby numerze NIP – w porównaniu z wyszukiwaniem dokumentu papierowego w opasłych segregatorach.

 W Sage model biznesowy związany z e-fakturą jest bardzo prosty i czytelny dla użytkownika. Wystarczy jedynie kupić paczkę e-dokumentów, w cenie zależnej od pakietu ilościowego zakupionych dokumentów: od 60 gr do 21 gr. W tej kwocie mamy archiwizowanie e-faktur, podpisywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz przesłanie poprzez serwis miedzyfirmami.pl . Dzięki podpisywaniu e-faktur i przesyłaniu ich poprzez ten serwis, Sage gwarantuje swoim użytkownikom integralność treści i autentyczność pochodzenia elektronicznych dokumentów.

Aneta Jarczyńska,

online business development manager, Sage sp. z o.o.NA PYTANIA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU INFOR.PL ODPOWIEDZIAŁ EKSPERT SAGE


Pytanie

Mówi się o konieczności przejścia na e-faktury. Kiedy te przepisy zostaną wdrożone w Polsce, czy już mniej więcej wiadomo? Pytanie także, czy dyrektywa przewiduje jakieś sankcje za niedostosowanie się do przepisów, jeżeli firma uzna, że zostaje przy fakturach papierowych? Czy faktury papierowe w ogóle zostaną zlikwidowane z obiegu?

Odpowiedź

O konieczności przejścia na e-faktury mówimy w kontekście wejścia w życie w Unii Europejskiej Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.
Oznacza to, że po zaimplementowaniu jej do systemów prawnych państw członkowskich UE, administracja publiczna tych krajów będzie prawnie zobowiązana do przyjmowania od swoich podwykonawców i dostawców faktur elektronicznych. Ponadto, owe e-faktury będą musiały mieć określony format danych, który umożliwi automatyczne wczytywanie danych z faktur elektronicznych do systemów informatycznych. Warto zaznaczyć, że przepisy te będą dotyczyć dokumentów w przetargach publicznych, a nie całości wymiany faktur w obrocie gospodarczym.
Wymóg ten ma zacząć obowiązywać w 2017 roku, aczkolwiek polski ustawodawca może już wcześniej rozpocząć prace nad implementacją tej Dyrektywy. Dziś jeszcze nie wiadomo jeszcze jednak, czy krajowe przepisy będą przewidywały jakiś okres przejściowy, w którym będzie można stosować e-faktury zamiennie z tradycyjnymi. Wprowadzenie Dyrektywy 2014/55/UE nie oznacza też, że faktury papierowe nagle całkowicie znikną z obiegu od 2017 roku, zwłaszcza w relacjach b-2-b. Można jednak wnioskować, że ich łączna ilość w całości obrotów będzie z czasem malała.


Pytanie

Jeżeli nie wystawiam faktur elektronicznych, to czy mogę zrobić wyjątek dla kontrahenta zagranicznego, który chce otrzymywać fv elektroniczne, czy nie mogę tak zrobić? A może jest to możliwe, ale pod warunkami? Jakie byłyby to warunki?

Odpowiedź

Dziś, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynym warunkiem na wystawianie faktury elektronicznej jest zgoda kontrahenta. Jeśli ktoś zwykle nie wystawia faktur elektronicznych, ale zrobi wyjątek na życzenie kontrahenta zagranicznego, którego zgoda na ich otrzymywanie jest wyrażona wprost, to nic nie stoi na przeszkodzie aby taką fakturę w formie elektronicznej wystawić dla takiego kontrahenta. Trzeba więc zadbać o posiadanie i zachowanie jego zgody.


Pytanie

Jestem podatnikiem VAT, a dokładniej rozliczam się z VAT UE. Mój kontrahent z Niemiec, z którym współpracuję od dawna postanowił wystawić mi fakturę w formie elektronicznej. Ja jednak wolałbym otrzymać egzemplarz w formie papierowej. Czy jako odbiorca mogę nie wyrazić zgody na otrzymywanie e-faktur? Dodatkowo mam pytanie: jak wygląda korekta e-faktury?

Odpowiedź

Prawo do sprzeciwu w zakresie otrzymywania faktur elektronicznych obowiązuje w całej Unii Europejskiej, można więc je stosować wobec każdego kontrahenta, który domaga się formy elektronicznej. Natomiast forma, w jakiej ma być wyrażony ten sprzeciw, może być regulowana przepisami krajowymi - w związku z powyższym trzeba wpierw dowiedzieć się, w jaki sposób wyrazić ów sprzeciw, aby był wiążący zgodnie z prawem danego kraju.

To, jak wygląda korekta e-faktury, zależy od systemu informatycznego po stronie wystawcy. W oprogramowaniu firmy Sage jest to dokument podobny do zwykłej faktury, różni się tylko zakresem informacji, tak samo jak w przypadku dokumentu papierowego, tj. zawiera informację o numerze i dacie dokumentu korygowanego, o przyczynie korekty oraz o pozycjach korygowanych.


Pytanie

Czy to prawda, że obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury dotyczy nie tylko faktur elektronicznych ale także papierowych? Jak szczegółowo organy podatkowe podchodzą do realizacji tych wymogów ustawowych? I jakie wskazówki dla podatników Państwo formułują w tym zakresie?

Odpowiedź

Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury dotyczy nie tylko faktur elektronicznych, lecz także papierowych. Nie mam informacji jak do tego wymogu podchodzą organy podatkowe. Wspomnę jednak, że w naszym oprogramowaniu wprowadziliśmy szereg zestawień umożliwiających kontrolę biznesową, wykazującą związek od zamówienia do jego realizacji oraz faktury. Dzięki temu, firmy korzystające z naszych rozwiązań mogą łatwo, szybko i wygodnie udokumentować autentyczność wystawianych faktur – zarówno papierowych jak i elektronicznych.


Pytanie

W jakich plikach można przesyłać dokumenty? Czy można wysłać fakturę do kontrahenta, który nie jest zarejestrowany w tym systemie? Czy muszę oddawać księgowemu faktury w formie papierowej?

Odpowiedź

Cały spis tego, w jakich formatach można przesyłać pliki poprzez serwis międzyfirmami.pl jest podany w regulaminie tego serwisu, ogólnie dostępnym na jego stronie internetowej. Lista jest bardzo obszerna w rodzaje dozwolonych formatów. Nie musi to być zatem wcale PDF, choć właśnie taki format, dodatkowo wzbogacony w metadane w postaci XML, jest dostępny w aplikacjach Sage i jako pierwszy został zbadany i pozytywnie zweryfikowany przez Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania oraz upubliczniony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/20808.


Pytanie

Witam, jeżeli zablokuje jakiegoś kontrahenta, czy on dowie się o tym?

Odpowiedź

Jeżeli kontrahent – odbiorca lub nadawca dokumentów elektronicznych – zostanie przez innego użytkownika zablokowany w serwisie międzyfirmami.pl, to ów kontrahent otrzyma taką informację dopiero wtedy, kiedy będzie chciał wysłać do użytkownika, który go zablokował, jakikolwiek dokument. Nie stanie się to automatycznie w momencie blokady, czyli podmiot zablokowany nie otrzymuje żadnego powiadomienia w chwili blokady. Dzieje się to dopiero przy próbie wysyłki dokumentu.


Aneta Jarczyńska,
online business development manager,
Sage sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »