| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > JPK_VAT > 500 zł kary za każdy błąd w JPK_VAT

500 zł kary za każdy błąd w JPK_VAT

Od 1 lipca 2019 roku ma zostać wdrożony nowy plik JPK_VAT, którego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. W ustawie o VAT ma pojawić się przy tej okazji nowa sankcja (kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość), która będzie nakładana na podatników za złożenie (tj. przesłanie w formie JPK_VAT) ewidencji sprzedaży VAT zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Minister Finansów argumentuje, że konieczne jest zdyscyplinowanie podatników nową karą, bo dane przesyłane w plikach JPK_VAT wykorzystywane są do automatycznej (z wykorzystaniem specjalnych algorytmów) analizy i kontroli. W ten sposób typuje się podatników VAT do przeprowadzenia u nich czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a podatników podejrzanych o dokonywanie oszustw podatkowych. A wszelkie błędy w JPK_VAT (nawet „literówki”) przy tego typu automatycznej analizie danych mogą powodować podejmowanie przez organy KAS bezzasadnych lub niepotrzebnych czynności.

Bardzo istotne dla takiej automatycznej analizy danych z bazy danych złożonej z ewidencji wszystkich podatników VAT jest raportowanie ewidencji VAT dokładnie zgodnie z wzorem nowego JPK_VAT.

Jak wskazuje Minister Finansów w uzasadnieniu omawianego projektu: Rola wzoru ewidencji w opracowanych regulacjach jest istotna, ponieważ umożliwia przypisanie poszczególnym informacjom z ewidencji danego podatnika odpowiedniego znaczenia w Rejestrze. To znaczy, jeżeli w polu „numer faktury” (nazwa robocza dla celów przykładu) podatnik wpisze ciąg znaków alfanumerycznych, to Rejestr przyjmuje, że ten ciąg znaków jako numer danej faktury. Wprowadzenie niewłaściwych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, danych ma przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie Rejestru na zbiorze danych z tej ewidencji.
Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych. Złożenie ewidencji przez podatnika zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych, utrudni tę analizę lub wręcz ją uniemożliwi. Skutki takiego działania będą niekorzystne zarówno dla organów podatkowych jak i samych podatników. W wyniku podjętych przez organy podatkowe, na podstawie nierzetelnych lub błędnie wpisanych danych w złożonej przez podatnika ewidencji np. czynności sprawdzających zarówno podatnik jak i organy podatkowe narażeni będą na koszty podjętych działań.

Warto też zaznaczyć, że nowa kara nie będzie nakładana na podatnika (przedsiębiorcę) będącego osobą fizyczną, który jako osoba fizyczna w związku ze złożeniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, za ten sam czyn poniósł już odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Omawiana nowelizacja zmienia również przepisy  Kodeksu karnego skarbowego. Wprowadzone zostaną kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nie składaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W art. 56 Kks § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Karze określonej w § 3 (czyli karze grzywny – przypisek PH) podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa ją w postaci wadliwej.”;

Ponadto dodany ma zostać nowy art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto przesyła księgę wadliwą.”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »