Kategorie

Stosowanie kas fiskalnych online – obowiązek, terminy, zasady

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Stosowanie kas fiskalnych online – obowiązek, terminy, zasady
Jako pierwsi – od 1 stycznia 2020 r. – do stosowania kasy fiskalnej online (umożliwiającej elektroniczny transfer danych transakcyjnych) zobligowani zostali podatnicy świadczący usługi z zakresu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji oraz sprzedawcy paliw. Począwszy od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestrowania transakcji w kasach online będą miały podmioty świadczące usługi gastronomiczne, hotelowe oraz zajmujące się sprzedażą węgla i pochodnych paliw stałych.
Reklama

Tematyka wdrożenia kas fiskalnych on-line od dłuższego czasu stanowiła przedmiot uzgodnień i działań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Finansów. Pierwsze zapowiedzi i ustalenia dotyczące założeń funkcjonowania elektronicznych kas rejestrujących pojawiły się w 2017 r. W założeniu projektodawcy stosowanie kas fiskalnych online przez podatników miało być możliwe już w styczniu 2018 r., jednakże meandry procesu ustawodawczego spowodowały, że faktyczne wejście w życie przepisów w tym zakresie uległo przesunięciu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) został skierowany do prac sejmowych dopiero pod koniec kwietnia 2018 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. projekt nowelizacji ustawy VAT na długi okres czasu ugrzązł w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Prace nad projektem radykalnie przyspieszyły w marcu 2019 r. – w dniu 15 marca 2019 r. ustawę z pewnymi poprawkami w stosunku do proponowanej przez rząd wersji uchwalił Sejm, a następnie – bez wnoszenia dalszych poprawek – Senat.

Ustawa nowelizująca została 3 kwietnia 2019 r. podpisana przez Prezydenta RP  i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.             

Ratio legis nowelizacji ustawy o VAT

Reklama

Nie ulega wątpliwości, że postęp technologiczny oraz rozwój sieci umożliwiających bezpośrednie przekazywanie danych między systemami teleinformatycznymi pozwala na sprawne przesyłanie szeregu informacji dotyczących transakcji. Aktualne możliwości sieci przesyłowych dają możliwość praktycznie nieograniczonego transferu tych danych w czasie rzeczywistym. Dobrodziejstwa tego procesu dostrzegł fiskus, który tworząc centralną ewidencję dokumentów fiskalnych (Centralne Repozytorium Kas), uzyskuje możliwość bieżącej i zautomatyzowanej weryfikacji prawidłowości rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano m.in., że „otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży. Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe ewidencjonowanej na kasach sprzedaży. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na ostatnim etapie obrotu towarami i usługami”.  

Nie bez znaczenia są także doświadczenia innych państw w związku z ze stosowaniem kas online. Rozwiązania w tej materii zostały wdrożone w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. na Węgrzech, w Bułgarii czy w Chorwacji. W następstwie wprowadzenia kas online w tych państwach zaobserwowano nie tylko wzrost wpływów z tytułu podatku VAT do budżetu państwa, ale także zwiększenie skuteczności organów podatkowych w zakresie prowadzonych działań kontrolnych i egzekucyjnych.

Co to jest kasa fiskalna on-line?

Obecnie dopuszczone do użytku i stosowane kasy fiskalne wyposażone są w moduły pozwalające na papierowy i elektroniczny zapis kopii. W tym pierwszym wypadku podatnik korzystający z tego rodzaju urządzenia zobligowany jest do przechowywania rolek z kopiami wydanych paragonów przez okres pięciu lat na potrzeby ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. W przypadku urządzeń z elektronicznym zapisem danych kopie dokumentów generowanych przez urządzenie przechowywane są na cyfrowych nośnikach danych. O ile stosowanie kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii nie powodowało większych komplikacji, o tyle przechowywanie i archiwizowanie papierowych rolek niejednokrotnie rodziło trudności, począwszy od zapewnienia odpowiedniego miejsca, na krótkiej trwałości i czytelności papierowego nośnika skończywszy.

Ustawa o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym wspomnianą na wstępie ustawą nowelizującą z dnia 15 marca 2019 r. nie zawiera ustawowej definicji kasy fiskalnej online. Nowy art. 111 ust. 6a zmienianej ustawy określa jednakże wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy online. W myśl przywołanego przepisu „kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (…)”. Pojęcie „kasa fiskalna online” pojawia się natomiast w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów (datowanego na dzień 5 listopada 2018 r.) w sprawie kas rejestrujących. § 2 pkt 6) projektu rozporządzenia odwołuje się do treści znowelizowanej ustawy, wskazując, że przez kasę on-line rozumie się „kasę o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy [o podatku od towarów i usług], umożliwiającą połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy”.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej jej postanowienia nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 maja 2019 r. Sam obowiązek posiadania kasy fiskalnej online został jednakże rozłożony w czasie.

Nowela ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje bowiem terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy fiskalnej nowego rodzaju. W pierwszej kolejności – od 1 stycznia 2020 r. – do posiadania kasy umożliwiającej elektroniczny transfer danych transakcyjnych zobligowani zostali podatnicy świadczący usługi z zakresu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji oraz sprzedawcy paliw. Począwszy od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestrowania transakcji w kasach on-line będą miały podmioty świadczące usługi gastronomiczne, hotelowe oraz zajmujące się sprzedażą węgla i pochodnych paliw stałych.

Ostatnią grupę, objętą (od 1 stycznia 2021 r.) obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kas on-line, stanowią podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, usługi z zakresu opieki medycznej (lekarze, lekarze dentyści) oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Warto wspomnieć, że ustawodawca zastrzegł sobie uprawnienie do przedłużenia wskazanych wyżej terminów, uzależniając to od „niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas”. 

Pozostali podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, zostali zwolnieni od obowiązku posiadania kas fiskalnych online. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych. 

Co z tradycyjnymi kasami rejestrującymi?

Przepis art. 8 nowelizacji ustawy o podatku VAT określa terminy, w jakich możliwa będzie sprzedaż kas w dotychczasowej postaci. Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii można nabyć do 31 sierpnia 2019 r., zaś kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r. Powyższa regulacja nie oznacza oczywiście, że korzystanie z dotychczas funkcjonujących kas fiskalnych będzie niedozwolone. Sposób ich użytkowania oraz zakończenia eksploatacji zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zasadniczo korzystanie z „tradycyjnych” kas fiskalnych będzie dopuszczalne do czasu ich technicznego zużycia.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Korzyści i sankcje związane z kasami on-line

Korzystanie z nowego rodzaju kas rejestrujących wiąże się nie tylko z uproszczeniem obiegu dokumentacji fiskalnej, ale również z możliwością odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy w wysokości 90% ceny zakupu kasy netto, nie więcej niż 700 zł. Co istotne, opisana ulga nie będzie miała zastosowania przy zakupie kasy z elektroniczną lub papierową kopią danych.

Przejawem uszczelnienia systemu ewidencji sprzedaży w związku z wprowadzeniem kas on-line jest również szereg sankcji o charakterze pieniężnym, przewidzianych przez ustawodawcę w znowelizowanym art. 111 ust. 6j i 6ka ustawy o VAT. Przepisy te przewidują odpowiednio karę pieniężną w wysokości 5.000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów przewidzianych dla kasy on-line oraz karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.                  

Ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach opublikowana w Dz. U. z 2019 r., poz. 675

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.