| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Sprzedaż przez Internet a obowiązek rejestrowania na kasie fiskanej (fiskalizacji)

Sprzedaż przez Internet a obowiązek rejestrowania na kasie fiskanej (fiskalizacji)

Przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów i świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są, co do zasady, zobligowani ewidencjonować taką sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Czy jednak taki obowiązek istnieje również w przypadku sprzedaży realizowanej przez Internet?

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia z tego obowiązku zostały zaś przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Zgodnie z § 2-3 ww rozporządzenia, do fiskalizacji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo nie są  zobligowani, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatnicy:

  • u których obrót zrealizowany na rzecz tych osób nie przekracza w danym roku kwoty 20 000 zł (proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności),
  • dokonujący wyłącznie sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia,
  • u których udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekracza 80%.

Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane wyżej zwolnienia nie mają zastosowania do sprzedaży świadczeń mających za przedmiot szczególnego rodzaju towary i usługi, wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie  zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. dostaw gazu płynnego i wyrobów z metali szlachetnych, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych itd.).

Zakładając zatem, że przedsiębiorca realizując sprzedaż przez Internet nie dokonuje dostaw towarów lub usług, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia, wówczas zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie pkt 37-38 załącznika do tego aktu prawnego. Zwolnieniu z obowiązku fiskalizacji podlega bowiem dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w przypadku gdy zapłata  za wykonaną czynność następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W przypadku ww. dostaw towarów ewidencja musi wskazywać ponadto, na czyją rzecz czynności te zostały dokonane (dane nabywcy, w tym jego adres).

Monitor Księgowego – prenumerata

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej realizowana przez Internet nie podlega obowiązkowi fiskalizacji, jeśli nabywca opłaca to świadczenie w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz pod warunkiem że prowadzona dodatkowo ewidencja i dowody zapłaty będące w posiadaniu sprzedawcy potwierdzają wyraźnie, jakich czynności zapłata dotyczy (oraz dane nabywcy – w przypadku dostaw towarów). W takim przypadku przekroczenie limitu sprzedaży przez Internet na rzecz osób fizycznych nie obliguje podatnika (sprzedawcy) do instalacji kasy fiskalnej.

Biuletyn VAT

Warto przy tym dodać, że do skorzystania z powyższego zwolnienia uprawnieni są również podatnicy realizujący sprzedaż przez Internet, jeśli zapłata jest uiszczana przez nabywcę za pośrednictwem takich systemy płatnicze on-line (np. PayU). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18.12.2013 r.  sygn. IPPP2/443-1127/13-2/KOM oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7.08.2013 r. sygn. IPTPP4/443-276/13-4/OS.

Ewelina Kalita, Młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Paweł Barnik, Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT w ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »