Kategorie

VAT od samochodów i paliw w 2014 r. – zmiana ustawy o VAT

VAT od samochodów i paliw w 2014 r. – zmiana ustawy o VAT
Czy nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi (w tym także od wydatków na paliwo) będą korzystne dla podatników? Projekt nowelizacji ustawy o VAT omawia i komentuje ekspert z Instytutu Studiów Podatkowych.

Nowelizacja ustawy o VAT – odliczenie VAT od samochodów i paliw

Najprawdopodobniej z dniem 1 marca 2014 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zmieniające zasady odliczenia podatku z tytułu nabycia (importu, WNT, leasingu) samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Jest to konsekwencją wydania przez Radę decyzji wykonawczej upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie.

Odliczenie VAT od samochodów i paliw 2014 - projekt ustawy

100% albo 50% VAT od odliczenia

Reklama

Projektowana ustawa wprowadzi w podatku VAT możliwość 50% odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego.

Wydatkami związanymi z pojazdami samochodowymi są w szczególności wydatki dotyczące ich nabycia, importu lub wytworzenia, użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto zaliczać się będą do nich wydatki o charakterze eksploatacyjnym (usługami naprawy i konserwacji, nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów), przy czym w przypadku wydatków związanych z paliwem do napędu samochodów osobowych będzie obowiązywał okres przejściowy obowiązujący do dnia 30 czerwca 2015 r.

Okres przejściowy nie dotyczy wydatków na paliwa do samochodów, które są wykorzystywane w 100% do działalności gospodarczej.

Dany wydatek zostanie uznany za związany z pojazdem samochodowym jeżeli dotyczy pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z nowymi regulacjami pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z następującymi kategoriami pojazdów:

1. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

2. pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

3. pojazdy inne niż samochody osobowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

4. pojazdy typu pickup;

5. pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczonym do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

Reklama

6. pojazdy specjalne (agregat elektryczny / spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy), jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

7. pojazdy wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli obiektywne okoliczności ich wykorzystywania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu, wykluczają możliwość użycia do celów prywatnych.

W przypadku ostatniej kategorii pojazdów znowelizowane przepisy przewidują wyjątkowo skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia. Fakt wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Oznacza to, że dla odliczenia pełnej kwoty podatku absolutnie decydujące znaczenie będą miały okoliczności wykorzystywania pojazdów – nie tylko faktyczne, ale także potencjalne.

W praktyce z pełnego prawa do odliczenia nie będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dojeżdżający samochodem z miejsca zamieszkania do pracy lub pracujący w miejscu zamieszkania. Firmy, których pracownicy korzystają z samochodów służbowych, będą musiały zadbać o wyeliminowanie owych „potencjalnych możliwości” poprzez odpowiednie sformułowanie umów z pracownikami, regulaminów itp. wprowadzając zakaz używania samochodów firmowych do jakichkolwiek celów prywatnych.

Odwołanie się przez autorów projektu do pojęć nieostrych i kategorii ocennych, sprawia że w tym rozwiązaniu należy upatrywać źródła przyszłych sporów podatników z organami administracji podatkowej oraz sądami.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Ewidencja przebiegu

Dodatkowo brak użytku prywatnego musi być potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu. Powinna ona zawierać: numer rejestracyjny pojazdu, dzień rozpoczęcia i zakończenia wykorzystywania pojazdu do wyłącznie do działalności gospodarczej, stan licznika z początku i końca prowadzenia ewidencji, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, podpis osoby kierującej pojazdem wraz z potwierdzeniem autentyczności przez podatnika, liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego i dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Wymóg prowadzenia ewidencji nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Ostatnim warunkiem uzyskania pełnego prawa do odliczenia będzie obowiązek złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Dodatkowo podatnik będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji, złożonej wcześniej informacji, jeżeli nastąpi zmiana przeznaczenia pojazdu.

Wprowadzenie zmian w pojeździe, wskutek których traci on swoje specyficzne, określone ustawa wymagania techniczne, powoduje, że od dnia wprowadzenia tych zmian nie jest on już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to, że wydatki z nim związane będą korzystały z ograniczonego prawa do odliczenia, chyba że wykorzystywanie tych pojazdów te spełnia kryteria obiektywności, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu.

Pełna kwotę podatku będzie można również odliczyć od wydatków dotyczących towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usługami montażu i serwisu, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (np. taksometr w taksówce).

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 roku – komentarz do projektu zmian w ustawie o VAT

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku


Korekta VAT naliczonego

Projektowana nowelizacja wprowadza nowy system korekty podatku naliczonego. W przypadku gdy podatnik w ciągu 60 miesięcy (12 miesięcy w przypadku pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15000 zł) od nabycia pojazdów samochodowych (samochodu osobowego lub innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób), zmienia jego przeznaczenie będzie on obowiązany do zmniejszenia podatku odliczonego (w przypadku pojazdów korzystających z pełnego odliczenia) lub zwiększenia podatku do odliczenia w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty (w przypadku pojazdów korzystających z ograniczonego prawa do odliczenia).

Dodatkowo przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia oznacza zmianę jego przeznaczenia na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, a tym samym uprawnia podatnika do dokonania korekty nieodliczonego podatku – w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Okres korekty będzie liczony odpowiednio od dnia nabycia, dokonania importu lub oddania do używania pojazdu. Projektowany system korekt nie będzie miał zastosowania do pojazdów nabywanych w drodze leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Marek Zagórski, konsultant w Instytucie Studiów Podatkowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.