REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku
Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku

REKLAMA

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE). Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie zwrotu VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii w ramach procedury TAX FREE od 1 stycznia 2021 r. Wyjaśnienia dotyczą m.in. ogólnych zasad przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej (UE) przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich, obywateli polskich na stałe zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Kto jest uprawniony do zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE? Jak uzyskać zwrot VAT w procedurze TAX FREE?

Zwrot VAT podróżnym z UK w ramach procedury TAX FREE z tytułu zakupu towarów w państwach UE i wywozu w bagażu osobistym

Od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii są traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym przysługuje im prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE jest posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z terytorium którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej jest traktowana jako państwo członkowskie UE, nie mogą korzystać z procedury TAX FREE. 

Podróżni zamieszkali na stałe w Wielkiej Brytanii mogą odzyskać VAT także od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych poza obszar UE. Sprzedawca będzie mógł do sprzedaży dokonanej na rzecz takiego podróżnego (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o VAT - art. 129) zastosować stawkę VAT 0%.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Podstawą do zwrotu VAT jest przedstawienie przez podróżnego:
- dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno–skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
-  do ww. dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto jest uprawniony do zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE?

Podmioty uprawnione do skorzystania ze zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE określa art. 126 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem uprawnione do zwrotu VAT w procedurze TAX FREE są osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
Natomiast stosownie do art. 126 ust. 2 ustawy o VAT stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zatem status podróżnego jest powiązany z jego stałym miejscem zamieszkania poza terytorium UE.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Ogólne zasady przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej (UE) przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich, obywateli polskich na stałe zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego – najczęściej zadawane pytania

Kwestię uprawnień obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa, wywożących w bagażu osobistym towary w ramach procedury TAX FREE należy od 1 stycznia 2021 r. rozpatrywać przez pryzmat braku posiadania przez nich stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Tak jak wskazuje ustawa o VAT – w art. 126 ust. 2 – stałe miejsce zamieszkania podróżnego będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Chodzi o dokument uznany przez władze kraju, na którego terenie następuje sprzedaż towarów.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania stała się krajem trzecim zatem obywatele z Wielkiej Brytanii mogą korzystać z systemu TAX FREE po spełnieniu warunków wynikających z przepisów.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, Irlandia Północna w zakresie transakcji towarowych jest (po 2020 roku) nadal traktowana jako państwo członkowskie UE. Zatem procedura TAX FREE nie ma nadal zastosowania do osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania w Irlandii Północnej.

Jeśli na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość będzie wynikało, że podróżny ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem Irlandii Północnej, to będzie przysługiwał mu zwrot VAT w ramach procedery TAX FREE na zasadach określonych w ustawie o VAT (Rozdział 6).

Obywatele polscy posiadający „kartę pobytu, rezydenta” w Wielkiej Brytanii

Jak po 1.01 2021 r. pod względem TAX FREE należy traktować obywateli polskich, legitymujących się paszportem RP i posiadających „karty pobytu, rezydenta” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: W przypadku obywateli polskich zamieszkujących na stałe w Wielkiej Brytanii, legitymujących się paszportem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających „karty pobytu, rezydenta” w Wielkiej Brytanii można traktować dla celów TAX FREE jako osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, tj. poza terytorium UE. Podkreślić należy, że stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 126 ust. 2 ustawy o VAT).
Zatem przez stałe miejsce zamieszkania należy rozumieć miejsce wskazane, jako takie, w paszporcie, lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość, uznanym za ważny przez państwo, na którego terytorium odbywa się dostawa towarów. Stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie, wskazanym w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Jednocześnie należy zauważyć, że dokument TAX FREE wystawiony przez sprzedawcę zawiera m.in. adres podróżnego ( kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu, lokalu) oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego.
W przypadku, gdy podróżny legitymuje się polskim paszportem, a faktycznie ma stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii to ustalenia stałego miejsca zamieszkania można dokonać na podstawie innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, np. „karty pobytu, rezydenta”. W takim przypadku dokument TAX FREE powinien zawierać dane innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. karty pobytu, rezydenta), na podstawie którego ustalone zostało stałe miejsce zamieszkania poza terytorium UE. Należy pamiętać,że dla dostaw towarów terytorium Irlandii Północnej będzie traktowane od 1 stycznia 2021 r. tak jak każde inne państwo członkowskie UE. W związku z tym na potrzeby TAX FREE osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej należy traktować jako osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium UE.

Osoby zamieszkałe w Irlandii Północnej - jak weryfikować miejsce zamieszkania

W jaki sposób, na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować uprawnienia podróżnych posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej do korzystania z procedury TAX FREE?

Odpowiedź Ministerstwa FinansówOsoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej nie mogą skorzystać z procedury TAX FREE, bowiem terytorium tego kraju od 1 stycznia 2021 r. nadal będzie traktowane tak jak każde inne państwo członkowskie UE.
Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Niemniej pewne wątpliwości mogą budzić paszporty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wydane przed zakończeniem okresu przejściowego. Wynika to z tego, że pozostają one ważnymi dokumentami podróży po zakończeniu okresu przejściowego.
Dla potrzeb systemu TAX FREE ustalenie stałego miejsca zamieszkania podróżnych posługujących się paszportami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o ile to możliwe, może nastąpić dodatkowo w oparciu o inne posiadane przez tych podróżnych dokumenty, na podstawie których można by potwierdzić czy jest to podróżny z Wielkiej Brytanii czy też z Irlandii Północnej.

Jak uzyskać zwrot VAT w procedurze TAX FREE? System „Zwrot VAT dla Podróżnych”

W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty, o których mowa w art. 128 ust 2 ustawy o VAT (tzw. dokument TAX FREE), towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej.

Zgłoszenie podróżnego - Dodaj dokument TAX FREE a będziesz szybciej odprawiony na granicy!

Podróżny uzyskując na granicy potwierdzenie urzędu celno - skarbowego wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 126 ustawy o VAT - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdzi ten wywóz na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Co powinien zrobić podróżny by uzyskać zwrot VAT?

 Jeżeli planujesz wywieźć towar zakupiony na terenie Unii Europejskiej przez przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej, możesz wstępnie zarejestrować w Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych, TWOJE imienne dokumenty TAX FREE, które przedstawisz na granicy funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej wraz z wywożonym towarem.

Zarejestrowany w ten sposób przez CIEBIE dokument, trafia bezpośrednio do granicznego oddziału celnego. Dzięki temu, czas odprawy celnej związanej z potwierdzeniem wywozu TWOJEGO towaru zmniejsza się do niezbędnego minimum. Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej pobierając TWÓJ uprzednio zgłoszony dokument z Systemu, weryfikuje zgodność towaru oraz TWOJE dane z imiennym dokumentem TAX FREE, po czym potwierdza wywóz.

W celu przyspieszenia odprawy celnej, wypełnij pola formularza oznaczone na biało, danymi z TWOJEGO imiennego dokumentu TAX FREE otrzymanego od Sprzedawcy przy zakupie towaru. Potwierdź zapoznanie z Regulaminem Serwisu oraz przepisz trzy wygenerowane losowo czarne znaki. Jeżeli którekolwiek z pól zostało wypełnione nieprawidłowo, będzie ono podświetlone na czerwono i zostaniesz poproszony o jego korektę.

W przypadku posiadania kilku dokumentów TAX FREE o różnych numerach lub wystawionych przez różnych Sprzedawców, formularz należy wypełnić dla każdego z nich osobno.

Obowiązki sprzedawcy 

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów TAX FREE oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych, System „Zwrot VAT dla Podróżnych” umożliwia SPRZEDAWCY uzyskanie do niego dostępu na poziomie PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM.

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w Systemie swojego sklepu i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TAX FREE oraz zestawienie dokumentów TAX FREE wprowadzonych przez siebie do Systemu.

Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku WNIOSKU. Dostęp ROZSZERZONY pozwala na składanie zapytań o konkretne dokumenty lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów TAX FREE zaewidencjonowanych w Systemie, wystawionych i zarejestrowanych zarówno przez samego SPRZEDAWCĘ jak i PODRÓŻNEGO, który dokonał zakupu towaru u tego SPRZEDAWCY, w określonych ramach czasowych. Składanie zapytań jest możliwe poprzez przejście na zakładkę „Moje dokumenty”. Odpowiedzi będą przekazywane na wskazany przez Państwa adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU. Zestawienie zarejestrowanych dokumentów, dodatkowo zawiera informację o statusie danego dokumentu (tj. np. czy wywóz towaru zgodnie z danym dokumentem TAX FREE został potwierdzony przez urząd celno – skarbowy lub czy dokument został anulowany).

Od 3 października 2013 r. właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej przez Krajową Administrację Skarbową RP, mogą złożyć wniosek również za pomocą elektronicznej platformy ePUAP z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego.

Więcej na temat usługi Web Service dla TAX FREE

Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych. Codzienne aktualności o zmianach przepisów!

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to nowoczesny serwis dla księgowych, kadrowych oraz biur rachunkowych. Nasza platforma oferuje kompleksową bazę informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

  Biura rachunkowe o wdrożeniu KSeF: są obawy ale też widać szansę na rozwój

  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) sprawdziła stan gotowości biur rachunkowych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że biura rachunkowe dostrzegają związaną z nim szanse, ale mają także obawy związane z wdrożeniem KSeF. Jakie aspekty wymagają uwagi zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców?

  ZUS o umowach o dzieło w 2023 roku. 850 tys. umów przez 6 miesięcy

  Przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

  TSUE rozstrzygnął wątpliwości w VAT dla usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny TSUE 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

  Panele fotowoltaiczne - obowiązek podatkowy w akcyzie

  Panele fotowoltaiczne stały się symbolem przejścia ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej. Coraz więcej osób prywatnych i przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w technologię słoneczną, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Jednak wraz z rosnącą popularnością tej technologii pojawiają się również pytania dotyczące jej aspektów podatkowych. Czy wiesz, że produkcja energii z paneli fotowoltaicznych może podlegać opodatkowaniu akcyzą? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne mogą być zobowiązane do zapłaty tego podatku? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii opodatkowania energii elektrycznej produkowanej z paneli fotowoltaicznych w kontekście przepisów dotyczących akcyzy. Zapraszamy do lektury!

  Faktura wystawiona na pracownika przez unijnego przewoźnika. Czy to jest import usług?

  Otrzymaliśmy fakturę za przelot pracownika na trasie Warszawa-Paryż. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój francuski numer VAT UE. Czy w tej sytuacji musimy rozliczyć import usług, jeśli faktura jest wystawiona na naszego pracownika, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

  MF podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

  Ministerstwo Finansów podniosło preferencyjną marżę październikowych obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji - poinformował resort.

  Sprawdzisz online salda i szczegóły rozliczeń z fiskusem. Usługa „Rozliczenia” już działa w e-Urzędzie Skarbowym

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowali 25 września 2023 r., że usługa „Rozliczenia” jest już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta pozwala podatnikom i płatnikom zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym.

  Kara 3 tys. zł za paragon na ladzie. Przepisy milczą, fiskus wręcza mandaty

  Trzy tysiące złotych - tyle miała zapłacić sprzedawczyni w jednej z lodziarni w Polsce, którą urząd skarbowy ukarał mandatem za położenie paragonu na ladzie sklepu. Kara została ostatecznie uchylona przez Krajową Administrację Skarbową. Jednak przepisy nie regulują sposobu wręczania paragonów konsumentom, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji.

  Bezrobocie w Polsce. Sierpień 2023 w liczbach

  Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2023. Jak kształtują się te statystyki w porównaniu z poprzednimi miesiącami i co to oznacza dla rynku pracy?

  REKLAMA