REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku
Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE) od 2021 roku

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii (TAX FREE). Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie zwrotu VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii w ramach procedury TAX FREE od 1 stycznia 2021 r. Wyjaśnienia dotyczą m.in. ogólnych zasad przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej (UE) przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich, obywateli polskich na stałe zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Kto jest uprawniony do zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE? Jak uzyskać zwrot VAT w procedurze TAX FREE?

Zwrot VAT podróżnym z UK w ramach procedury TAX FREE z tytułu zakupu towarów w państwach UE i wywozu w bagażu osobistym

Od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii są traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym przysługuje im prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.

Autopromocja

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE jest posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z terytorium którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej jest traktowana jako państwo członkowskie UE, nie mogą korzystać z procedury TAX FREE. 

Podróżni zamieszkali na stałe w Wielkiej Brytanii mogą odzyskać VAT także od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych poza obszar UE. Sprzedawca będzie mógł do sprzedaży dokonanej na rzecz takiego podróżnego (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o VAT - art. 129) zastosować stawkę VAT 0%.

Podstawą do zwrotu VAT jest przedstawienie przez podróżnego:
- dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno–skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
-  do ww. dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto jest uprawniony do zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE?

Podmioty uprawnione do skorzystania ze zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE określa art. 126 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem uprawnione do zwrotu VAT w procedurze TAX FREE są osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
Natomiast stosownie do art. 126 ust. 2 ustawy o VAT stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zatem status podróżnego jest powiązany z jego stałym miejscem zamieszkania poza terytorium UE.

Ogólne zasady przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej (UE) przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich, obywateli polskich na stałe zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego – najczęściej zadawane pytania

Kwestię uprawnień obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa, wywożących w bagażu osobistym towary w ramach procedury TAX FREE należy od 1 stycznia 2021 r. rozpatrywać przez pryzmat braku posiadania przez nich stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Tak jak wskazuje ustawa o VAT – w art. 126 ust. 2 – stałe miejsce zamieszkania podróżnego będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Chodzi o dokument uznany przez władze kraju, na którego terenie następuje sprzedaż towarów.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania stała się krajem trzecim zatem obywatele z Wielkiej Brytanii mogą korzystać z systemu TAX FREE po spełnieniu warunków wynikających z przepisów.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, Irlandia Północna w zakresie transakcji towarowych jest (po 2020 roku) nadal traktowana jako państwo członkowskie UE. Zatem procedura TAX FREE nie ma nadal zastosowania do osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania w Irlandii Północnej.

Jeśli na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość będzie wynikało, że podróżny ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem Irlandii Północnej, to będzie przysługiwał mu zwrot VAT w ramach procedery TAX FREE na zasadach określonych w ustawie o VAT (Rozdział 6).

Obywatele polscy posiadający „kartę pobytu, rezydenta” w Wielkiej Brytanii

Jak po 1.01 2021 r. pod względem TAX FREE należy traktować obywateli polskich, legitymujących się paszportem RP i posiadających „karty pobytu, rezydenta” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: W przypadku obywateli polskich zamieszkujących na stałe w Wielkiej Brytanii, legitymujących się paszportem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających „karty pobytu, rezydenta” w Wielkiej Brytanii można traktować dla celów TAX FREE jako osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, tj. poza terytorium UE. Podkreślić należy, że stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 126 ust. 2 ustawy o VAT).
Zatem przez stałe miejsce zamieszkania należy rozumieć miejsce wskazane, jako takie, w paszporcie, lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość, uznanym za ważny przez państwo, na którego terytorium odbywa się dostawa towarów. Stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie, wskazanym w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Jednocześnie należy zauważyć, że dokument TAX FREE wystawiony przez sprzedawcę zawiera m.in. adres podróżnego ( kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu, lokalu) oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego.
W przypadku, gdy podróżny legitymuje się polskim paszportem, a faktycznie ma stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii to ustalenia stałego miejsca zamieszkania można dokonać na podstawie innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, np. „karty pobytu, rezydenta”. W takim przypadku dokument TAX FREE powinien zawierać dane innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. karty pobytu, rezydenta), na podstawie którego ustalone zostało stałe miejsce zamieszkania poza terytorium UE. Należy pamiętać,że dla dostaw towarów terytorium Irlandii Północnej będzie traktowane od 1 stycznia 2021 r. tak jak każde inne państwo członkowskie UE. W związku z tym na potrzeby TAX FREE osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej należy traktować jako osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium UE.

Osoby zamieszkałe w Irlandii Północnej - jak weryfikować miejsce zamieszkania

W jaki sposób, na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować uprawnienia podróżnych posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej do korzystania z procedury TAX FREE?

Odpowiedź Ministerstwa FinansówOsoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej nie mogą skorzystać z procedury TAX FREE, bowiem terytorium tego kraju od 1 stycznia 2021 r. nadal będzie traktowane tak jak każde inne państwo członkowskie UE.
Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Niemniej pewne wątpliwości mogą budzić paszporty Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wydane przed zakończeniem okresu przejściowego. Wynika to z tego, że pozostają one ważnymi dokumentami podróży po zakończeniu okresu przejściowego.
Dla potrzeb systemu TAX FREE ustalenie stałego miejsca zamieszkania podróżnych posługujących się paszportami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o ile to możliwe, może nastąpić dodatkowo w oparciu o inne posiadane przez tych podróżnych dokumenty, na podstawie których można by potwierdzić czy jest to podróżny z Wielkiej Brytanii czy też z Irlandii Północnej.

Jak uzyskać zwrot VAT w procedurze TAX FREE? System „Zwrot VAT dla Podróżnych”

W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty, o których mowa w art. 128 ust 2 ustawy o VAT (tzw. dokument TAX FREE), towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej.

Zgłoszenie podróżnego - Dodaj dokument TAX FREE a będziesz szybciej odprawiony na granicy!

Podróżny uzyskując na granicy potwierdzenie urzędu celno - skarbowego wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 126 ustawy o VAT - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdzi ten wywóz na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Co powinien zrobić podróżny by uzyskać zwrot VAT?

 Jeżeli planujesz wywieźć towar zakupiony na terenie Unii Europejskiej przez przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej, możesz wstępnie zarejestrować w Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych, TWOJE imienne dokumenty TAX FREE, które przedstawisz na granicy funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej wraz z wywożonym towarem.

Zarejestrowany w ten sposób przez CIEBIE dokument, trafia bezpośrednio do granicznego oddziału celnego. Dzięki temu, czas odprawy celnej związanej z potwierdzeniem wywozu TWOJEGO towaru zmniejsza się do niezbędnego minimum. Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej pobierając TWÓJ uprzednio zgłoszony dokument z Systemu, weryfikuje zgodność towaru oraz TWOJE dane z imiennym dokumentem TAX FREE, po czym potwierdza wywóz.

W celu przyspieszenia odprawy celnej, wypełnij pola formularza oznaczone na biało, danymi z TWOJEGO imiennego dokumentu TAX FREE otrzymanego od Sprzedawcy przy zakupie towaru. Potwierdź zapoznanie z Regulaminem Serwisu oraz przepisz trzy wygenerowane losowo czarne znaki. Jeżeli którekolwiek z pól zostało wypełnione nieprawidłowo, będzie ono podświetlone na czerwono i zostaniesz poproszony o jego korektę.

W przypadku posiadania kilku dokumentów TAX FREE o różnych numerach lub wystawionych przez różnych Sprzedawców, formularz należy wypełnić dla każdego z nich osobno.

Obowiązki sprzedawcy 

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów TAX FREE oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych, System „Zwrot VAT dla Podróżnych” umożliwia SPRZEDAWCY uzyskanie do niego dostępu na poziomie PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM.

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w Systemie swojego sklepu i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TAX FREE oraz zestawienie dokumentów TAX FREE wprowadzonych przez siebie do Systemu.

Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku WNIOSKU. Dostęp ROZSZERZONY pozwala na składanie zapytań o konkretne dokumenty lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów TAX FREE zaewidencjonowanych w Systemie, wystawionych i zarejestrowanych zarówno przez samego SPRZEDAWCĘ jak i PODRÓŻNEGO, który dokonał zakupu towaru u tego SPRZEDAWCY, w określonych ramach czasowych. Składanie zapytań jest możliwe poprzez przejście na zakładkę „Moje dokumenty”. Odpowiedzi będą przekazywane na wskazany przez Państwa adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU. Zestawienie zarejestrowanych dokumentów, dodatkowo zawiera informację o statusie danego dokumentu (tj. np. czy wywóz towaru zgodnie z danym dokumentem TAX FREE został potwierdzony przez urząd celno – skarbowy lub czy dokument został anulowany).

Od 3 października 2013 r. właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej przez Krajową Administrację Skarbową RP, mogą złożyć wniosek również za pomocą elektronicznej platformy ePUAP z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego.

Więcej na temat usługi Web Service dla TAX FREE

Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA