reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki

Czy były wspólnik może odzyskać VAT po rozwiązaniu spółki

Rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej wiąże się z obowiązkiem opodatkowania VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Z chwilą rozwiązania taka spółka traci status podatnika VAT. Pomimo likwidacji spółki jej byłym wspólnikom przysługują określone prawa związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Są m.in. uprawnieni do otrzymania zwrotu różnicy VAT wynikającej ze złożonych deklaracji. Mogą również składać deklaracje korygujące oraz występować o zwrot nadpłaty podatku na podstawie sporządzonych korekt.

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej należy opodatkować towary własnej produkcji i towary nabyte, które nie były przedmiotem dostawy (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W takim przypadku trzeba:

• sporządzić spis z natury na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

• informację o dokonanym spisie, o ustalonej na jego podstawie wartości oraz o kwocie podatku należnego dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki.

W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy). Dla towarów ujętych w spisie z natury obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu rozwiązania spółki (art. 14 ust. 6 ustawy). Podatek należny wynikający ze sporządzonego spisu z natury należy zatem uwzględnić w ostatniej deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego spisu.

Rozwiązanie spółki osobowej oznacza, że jako podmiot faktycznie już nieistniejący nie jest uznawana za podatnika VAT. W konsekwencji spółka nie może już realizować swoich uprawnień wynikających z tego statusu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwrot VAT

W przypadku wystąpienia w ostatniej składanej przez spółkę deklaracji dla podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy zwrot ten nie jest dokonywany na rzecz spółki. Na podstawie art. 14 ust. 9a ustawy przysługuje osobom, które były wspólnikami spółki w dniu jej rozwiązania.

W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji (art. 14 ust. 9b ustawy):

• umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki, oraz

• wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Ustępy 9a i 9b w art. 14 ustawy z reguły odnoszą się do ostatniej składanej przez spółkę deklaracji. Mogą mieć jednak również zastosowanie do zwrotów wynikających z wcześniejszych deklaracji, jeżeli jeszcze przed ich otrzymaniem spółka została rozwiązana. Jak wskazano, otrzymanie zwrotu różnicy podatku przez zlikwidowaną spółkę nie jest możliwe. Właściwe będzie wówczas złożenie dokumentów, wskazanych w przepisach art. 14 ust. 9b ustawy, przez byłych wspólników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokumenty te złożyć wcześniej, jeżeli wspólnicy przewidują, że w terminie realizacji zwrotu różnicy podatku spółka nie będzie już istniała.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Korekty deklaracji

Podobne zasady odnoszą się do sporządzania korekt deklaracji VAT po rozwiązaniu spółki. Korekty takie nie mogą być składane przez nieistniejący podmiot, czyli zlikwidowaną spółkę. Prawo to przysługuje wyłącznie jej byłym wspólnikom.

Zgodnie z art. 81 § 1a Ordynacji podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. Oznacza to, że prawo do korekty przysługuje byłemu wspólnikowi spółki cywilnej, gdy składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Przepisy nie wymieniają wspólników innych spółek osobowych, po rozwiązaniu których należy zrobić remanent. Nie oznacza to, że nie mogą oni korygować deklaracji. Mają takie samo prawo do korekty jak wspólnicy spółek cywilnych (zob. wyrok NSA z 12 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 703/12).

Należy podkreślić, że prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz dokonania korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług przysługuje każdemu z byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nie jest zatem wymagane, aby wniosek i deklaracja korygująca były sporządzane łącznie przez wszystkich byłych wspólników.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Chmiel

ekspert PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama